Björkviks socken i Södermanland
Alfabetisk lista  Ämnesindelad lista

BÖCKER
KARTOR
MUSIK och MUSIKTRYCK
FILM
SKRIVET i BJÖRKVIK


BÖCKER o a trycksaker
^
*
Björkviks IF
Fotbollsprogram Div VI
[Lag - Spelordningar - Annonser ]
Rbbaa-c(p)
Mer info

^
Blickpunkt Yngaren www.yngaren.se
Det lilla evenemangsbladet för Yngarebygden
[Annonsblad]
Utgivare: Regina Westas och Peter From
Juni 2006
Årg 1
Mer info

^
*
Nya Yngarebygden / utges av Björkviks bygdekommitté
Björkvik : Björkviks bygdekommitté
1994-
Björkviks bygdekommitté
ISSN: 1402-0742
Fortsätter Yngarebygden
Ncac(p)
Ncacz
Mer info

^
*
Stallbiten / Medlemstidning för Björkviks ryttareförening
199?-
Rbe
Mer info

^  Köpes
Yngarebygden / utgiven av Realskolan i Björkvik
Björkvik : Föreningen för Hermods realskola i Björkvik
1953-1969
Utkom ej 1962-1964
Fortsättes av Nya Yngarebygden
Ncac(p)
Ncacz
Mer info

^
*
Årsskrift / Björkviks hembygdsförening
Årg. 1(1987)
Björkvik : Björkviks hembygdsfören.
ISSN: 1100-5351
Ncac(p)
Ncacz
Till översiktsida - omslagsbilder

Till samlade innehållsförteckningar

Mer info


^
Afzelius, Jan,
Åtta sörmländska gårdar. Ill.
Sörmlandsbygden 1966:23-30
Fiholm, Stenhammar, Tynnelsö, Ericsberg, Sundbyholm, Mälsåker, Julita,
Tureholm.
Ncacz


^
Almquist, Johan Axel, 1870-1950
Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning.
D. 2, Nyköpings län och livgedingets Södermanlandsdel,
Bd 1, Inledning och tabeller
Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl.
1934
412 s.
Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet, , ISSN 0346-8488 ; 1
Nyköpings län och livgedingets Södermanlandsdel; Inledning och tabeller
Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl., 1931-1976
Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet
(SAB):  Kv-c.42
(SAB):  Nc
(SAB):  Lm-c
Ncacz
LIBRIS: http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_NUMM=120737

Mer info


^
Almquist, Johan Axel, 1870-1950
Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning.
D. 2, Nyköpings län och livgedingets Södermanlandsdel,
Bd 2, Säterier
Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl.
1935
S.416-808
(SAB):  Kv-c.42
(SAB):  Nc
(SAB):  Lm-c
Ncacz
LIBRIS: http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_NUMM=8200494

Almquist, J. A. Frälsegodsen: i Sverige under storhetstiden. II. Thersner. 438-39 (Bro), 453-54.
Ncacz Danbyholm
[Källa: Matts Essén]

Almquist, J. A. Frälsegodsen: i Sverige under storhetstiden. II. 423-24.
Ncacz Hagbyberga
[Källa: Matts Essén]

Almquist, J. A. Frälsegodsen: i Sverige under storhetstiden.  II. 433-34 (Görelsberg), 516-17, 566-67 (Lindby).
Ncacz Hofsta
[Källa: Matts Essén]

Almquist, J. A. Frälsegodsen: i Sverige under storhetstiden.  II. 631-32.
Ncacz Marieberg
[Källa: Matts Essén]

Mer info


^
Andersson, N. Svenska låtar (1934, 93-98). [Ny utg. 2000]
Xu-cac
Iju-cac
[Källa: Matts Essén]

^  Köpes
Anspråkslösa betraktelser, i anledning af wäckt fråga om en båtleds öppnande i Södermanland. Nyköping, tryckte hos P.E. Winge,
1827.
Nyköping Winge
16 s. 8:o.
Anmärkning: Jfr C.P. Hällström, Betänkande och förslag öfwer öppnandet af en båtled ifrån sjön Yngaren till Nyköping. (Södermanlands kongl. Hushållnings-sällskaps handlingar, H.3. 1826, tr. 1826).
Ncacz

^  Köpes
Anecdoter om namnkunniga och märkwärdiga swenska män. Stockholm. 1:1-6, 2:1-3, 3. 1770-1775
[Del 9]: Andra stycket. Om Johan Rosenhane, fri herre til Ikalaborg, herre til Marieberg, Björkwik och Tistad, præsident uti Wiszmarske tribunalet.(Rubr.) (Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1774.) S. 41 118.
Loenbom, Samuel 1725-76 edt
Stockholm 1770-1775
1774
Lz Rosenhane

^
Arnold, H. von. Hofsta (Svenska slott och herresäten vid l900-talets början (1908-19) 1923, 16-28).
Ncacz Hofsta
[Källa: Matts Essén]

^  Köpes
Berencreutz, Magnus
Djupvik, Sköttedal och Överåda : en jämförande studie av tre gropkeramiska boplatser i Södermanland / Magnus Berencreutz
Stockholm : Inst. för arkeologi, Stockholms univ.
1989
49 bl. : diagr., kartor
Jcac

^
Bergqvist, Lennart
Björkviks flygbas. Fält 58 ESKX
Björkviks Hembygdsförening 2009
20 s. ill
[Se flygsimulator Microsoft FlightSimulator 2004 www.rbdesign.se]
Sc-c.07:k
Mer info


^
*
Bernhardt, Gustaf, 1787-1865
Beskrifning öfver Björkvik socken i Södermanland. :
På begäran författad och utgifven af G.B. Med 1 charta.
Nyköping: Winge
1823.
87 s.
[Se även Nilsson, Iwar: Södermania: Sörmländska bygdeskildringar D.3:]
Ncacz
Mer info

^  Köpes
* kop
Betänkande öfver anläggning af en kanal mellan sjöarne Yngaren och Mälaren
[Åkerhilm, Carl, Sprengtporten, J.W., Kraemer von, R., Hamilton, Henning
Hedenlunda den 8 juni 1850]
Stockholm
K.. A. Norstedt & Söner
1850
23 s.
Ncac
Mer info

^
*
Bianchini, Amadeus
Sörmländska socknar : gårdar, byar, herresäten, kyrkor och deras
minnen: bygdeskildringar / Amadeus Bianchini ;
illustrationer av författaren.
Samling 1. [H. 1], [Gnesta, Ytter-Enhörna, Björkvik]
Stockholm : Gullberg
1917  128 s. : ill.
Ncacz
Mer info

^  Köpes
* kop
Birgerson, Nils
Jönåkers Häradsallmänning. En kortfattad historik
Katrineholm
1983
7 maskinskrivna bl.
Qf-cz Jönåker: Jönåkers häradsallmänning
Ncacz Jönåker

^
Björkvik Sockenkatalog 1686-1926
SÖDERMANLANDS LÄN
SVAR
Registrerad vid SVAR-projektet i Eskilstuna 1995
under ledning av Pekka Tuisku. Tryckt i sep.
2004
251 s.
Ac-ncacz

Mer info

^
*
Björkvik : tre sockenbeskrivningar/ [av] Gabriel N. Kolmodin 1756-57,
Johan G. Bergius 1786, Gustaf Bernhardt 1823 : utg., övers. från
latinet (Bergius) och kommenterade av Per Hansson 1895-
Nyköping
1963
124 s.
Sörmländska handlingar ; 21
Kolmodin, Gabriel N., 1707-1779 Bergius, Johan G., 1722-1805 Bernhardt,
Gustaf, 1787-1865 Hansson, Per, 1895-
Ncacz Björkvik
[Se även Nilsson, Iwar: Södermania: Sörmländska bygdeskildringar D.3:]
Mer info

^
*
Björkviks absoluta nykterhetsförening.
Minnesskrift utg. av Björkviks absoluta nykterhetsförening med anledning av dess 25-åriga tillvaro
Nyköping
1909.
14 s. ill.
Ncacz Björkvik
Ohi-dd:bf
Mer info

^
Björkviks hembygdsförening
Ingår i Sörmlandsbygden 1935-1936
1935-1936
Ncac:bf Björkviks hembygdsförening
Ncacz Björkvik

^
*
Björkviks soldater och rotebönder från indelningsverkets tid
Björkvik : Björkviks hembygdsfören.
1987
129 s. : ill., faks.
Björkviks hembygdsförening
ISBN: 91-7810-967-1 (inb.)
Ls-c.s
S-czb
Mer info

^
*
Björkviks Telefonkatalog med privatpersoner och företag 1997,
Björkviks Företagarförening
1997
Lm-c
Mer info

^  Köpes
Björkviks sockens torfströförening 
Stadgar 
Björkvik, 1906 
8 s.
P
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=8413892^  Köpes
Björkviksdräkten /
[Björkviks hembygdsförening].
Björkvik
1990.
20 s. : ill.
Ncacz Björkvik
Ihkt
^
Björviksrevyn 2002. "Familjebestyr över styr.[Programblad].
Ikb
Mer Info

^  Köpes
Bondeminnen från Björkvik:
studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolan Björkvik
Vuxenskolan Björkvik
1992
44 bl.
Qd:c:k.5
Mx-c

^
Bouppteckningsregister för Södermanlands län - cd-rom.
Ramsele
2001
ISBN 91-973841-2-7
RA:s Artnr:2713 Pris 250:-
CD-skivan har tillkommit genom samarbete mellan Landsarkivet i Uppsala och SVAR.

Databasen innehåller registeruppgifter för bouppteckningar i häradsrätters och rådhusrätters arkiv från Södermanlands län.
Systemkrav:
PC-kompatibel dator.
Windows 95 eller högre.
61 MB ledigt utrymme på hårddisken.
Minst 800*600 bildupplösning.
Lm-c/DC


^
Brander, Arvid, Björkviks kyrka. Ill.
(Till hembygden 1965:181-188.)
Ic-cz
[Källa: Gunborg Nyman Litteratur om Södermanlands län 1951-1980]

^
*
Broby-Fagervik optokabel : Björkvik och Kila socknar, Södermanland, Krokek socken, Östergötland : arkeologisk utredning, etapp 1
Jakobsson, Mikael
Riksantikvarieämbetet.UV Stockholm
StockholmByrån för arkeologiska undersökningar, UV Stockholm, Riksantikvarieämbetet1992
16 s. [10] lösa kartor
Rapport / UV Stockholm 1992:47
Jcacz Björkvik
Mer info

^
*
Broby-Fagervik optokabel : Björkvik socken, Katrineholms kommun, Södermanland : arkeologisk utredning, del av etapp 2
Jakobsson, Mikael
StockholmRiksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar1993
11 s.
Rapport / UV Stockholm 1993:28
Jcacz Björkvik
Mer info

^  Köpes
Claesson, Bengt, 1952-
Wirå bruk 1638-1988 / Bengt Claesson. - Kolmården :
Bruket,
1988.
150 s. : ill.
Ncacz Björkvik
Qz Wirå bruk
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=783556

^
*
Cyrillus, Erika
Prästens skola : Björkviks realskola 1943-1970 / Erika Cyrillus ;
Björkvik : Fören.,
1992
69 s. : ill.
ISBN 91-7810-967-1
Em-cz Björkvik: Björkviks realskola
Lz Norrman, Erik
Mer info


^
Danbyholm Auktion 8 juni 2001
Stockholms Auktionsverk
2001 64 s. + Ill.
Ncacz Danbyholm
Mer Info


^  Köpes
Dietrichson, [Ericsson] Rose-Marie
Sofielunds krukmakeri / Rose-Marie Dietrichson
[Särtryck ur Sörmlandsbygden 1989 s. 39-60, ill.]
[Artikeln är en något förkortad version av uppsatsen "Sofielunds krukmakeri 1872-1933" av Rose-Marie Dietrichson.]
Ncacz Björkvik
Ihf


^
Durandus, Gulielmus: Rationale divinorum officiorum. Nürnberg: Anton
Koberger, 18. 4. 1480. Fol. H*6483.

Folianten har været katalognr. 364, og en av dens förste eiere har
skrevet med kraftig haand paa förste side: »Rationale diuinorum / cuius
possessor est Botuidus Strengnensis hunc autem librum emit ad
[feilskrift for ab] Laurentio Jn Birckewijk pastore animarum Anno
instaurationjs humani generis Supra sesquimillesimum
quinquage-simo £3» Paa forsatsbladet staar: »Suno Iohannis». Det kan vel ikke være
tvil om at vi her möter Botvid Suneson, den forste evangelisk-lutherske
biskop i Strängnäs (1536-56 og 1561 — 62),x og kyrkoherden i Björkvik

http://runeberg.org/bokobibl/1923/0199.html
C

^  Köpes
Edström, Oscar Edvard Theodor
Prosten Theodor Edströms sista predikan, hållen i Björkvik 2:dra söndagen efter påsk.
[1931?]
En hälsning till församlingsbor.
Cj-ci
Ls-c.c

SVENSK RIKSKALENDER 1908
Edström, Oscar Edvard Theodor,   kyrkoh.,  f.
64; 04; adr. Strängnäs.
Vakant, kommin.; tf. Edström, kyrkoh. [se ofvan].
Mariefred, Kärnbo o. Taxinge. Patr.-reg.,
kommin. kons., r. 1. 3,350; 1,480.

^
*
Ege-Trafiken AB
Tel. Katrineholm 105 15
Tel. Busstationen Björkvik 205
Omnibus-turlista gällande fr.o.m. 1957
[1 blad - vikt 2 ggr]
Qz EGE-trafiken
Pra-c
Se även:http://www.ege-trafiken.se/grp2/historia/historia2.htm

Mer Info


^
Ekblom, Göran
Jean Zeschke 1890-1976 / Göran Ekblom ; levnadsteckningen har skrivits av Arne Säll
Nyköping : Södermanlands museum, 1993
[8] s.
Lz Zeschke, Jean

^
Eneroth, Olof
Herrgårdar uti Södermanaland med 57 taflor, teckande efter naturen af Fr. Richardt.
1869
310 s. ill.
Ncacz

^
Eneroth, Olof, 1825-1881 
Herregårdar uti Södermanland / skildrade af Olof Eneroth
med 57 taflor, tecknade efter naturen af Fr. Richardt 
tockholm : Bonnier, 1869 (Stockholm : Bonniers boktryckeri) 
[2], 307, [3] s., 57 tavlor : karta ; Tvärfol. 
Richardt, Ferdinand, 1819-1895 
[Tryckta i ton- och färglitografi. De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade.]
198-202 …
Hagbyberga, från sydväst
Hagbyberga, från norr
Ncacz Hagbyberga
[Källa: Matts Essén]

^
*
Ericsson, [Dietrichson] Rose-Marie
Björkviks sockenbibliotek. En undersökning av låntagare
och boklån med huvudvikten lagd på 1886-1890
B1 uppsats
Uppsala Universitet Historiska Institutionen
1977
17 bl + Bil 1-3
Ab-c:k
Ev-c:k
Mer info

^
*
Fant, Erik Mikael
Dissertatio historica di paroecia Sudermanni Björkvik. :
[Diss. resp. J. Bergius.]
Upsaliae
1786.
20 s.
Diss.
Ncacz
Mer info

Folk tunes from Södermanland
Medverkande:  Forsberg, Pettersson, Boström, Ekvall, Johansson, Frohm fiol mfl
Skivmärke: Sonet 014 248-2  (CD) Utgivningsår: 2001    Återutgåva
Mer Info

^
Fries, Sigurd, Ortnamnen och bygden. Ill.
(Svenska turistföreningens årsskrift 1960:121-133.)
Fc.032
[Källa: Gunborg Nyman Litteratur om Södermanlands län 1951-1980]

^
*
Företag i Björkvik.
Björkviks Företagarförening
1989
[Adresser och telefonnummer -Annonser]
Lm-c
Mer info

^
*
Från bonderörelse till centerrörelse :
en dokumentation från Björkviks socken
[Björkvik] : [Studieförb. Vuxenskolan]
1983
[84] s. : ill., tab.
Centerpartiet Studieförbundet Vuxenskolan
40:00
Ncacz
Occ.06z
Mer info

^
*
Från gamla prästhem i Södermanland och Närke / minnen samlade och utg. av Carl Lönroth och Wilh. Zetterstedt
Lund
1931
248 s
Minnen från gamla svenska prästhem ; 7
Cj-ci
Ls-c.c

^
Från snusbod till snabbköp
När Björkvik hade elva handelsbodar.
Björkviks Hembygdsförening 2009.
55 s. Ill
ISBN 978-91-633-4908-9
Qi-cz Björkvik
Mer Info

^
Fällgren, Monica
Ut med hönsen - in med musiken! : Vad händer i ett gammalt hönshus i Björkvik?
Intervju med Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson
Ingår i: Musikern. - 1994:2, s. 8-9
Ijz Lord

^
*
Försvunna torp och gårdar i Björkvik
Björkvik : Björkviks hembygdsfören.
[1995]
36 s. : ill.
Björkviks hembygdsförening
Ncacz
Mer info

^
*
Gamla maträtter. Traditionella maträtter från Björkvik med omnejd.
Studieförbundet Vuxenskolan 1992
[12 s stencil]
Qcca
Mer info

^
*
Gamla maträtter från Björkvik och Glindran.
Studieförbundet Vuxenskolan 1992
[24 s stencil]
Qcca
Mer info


^
Geographisch Affrijtningh öffwer Biörckwijk Sochn / aff Anders Anderson 1677
Omfång 1 karta : färg ; 46 x 61 cm
Anmärkning Faksimil av sockenkarta över Björkvik socken utgiven av Björkviks hembygdsförening [1984?] ; beskrivning av Alfred Örback 1984
Ncacz Björkvik

^
*
Gerholm, Rakel
Från Yngarens stränder : några fakta och iakttagelser
Svenska turistföreningens årsskrift 1909
Sid:68-92
Ncac
[Project Runeberg http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=stf/1909&page=0139]

^
Glindrans Blåbandsförening 1889-2001 :
en dokumentation om framväxt och utveckling under ett drygt sekel / sammanställt av Kurt Liljegren
Utgivning Glindran
[24] s.
Ncacz  Glindran

^
*
Glindrans skola 1853-1993 : minnesskrift
[Björkvik] : [Björkviks skola]
[1993]
44 s. : ill.
Em-cz
Mer info

^
*
Grönberg, Gösta
Skogsvårdsföreningens Folkskrifter
Utgifna av Föreningen för Skogsvård 1906:3 (N:o7)
Skogens viktigaste skadeinsekter
Stockholm
1906
Ugjbb
Prbd
[Om Nunnefjärilen och dess bekämpning s. 20-25]
Mer info

^
Gudstjänstordningar, presentationer och program från Svenska kyrkans församlingar ordnade efter ort, kontrakt eller landskap
Björkvik
1981-1990
Svenska kyrkan Björkviks församling
Cj-ci

^
*
Hamilton, Hugo, 1849-1928
Min farfars journal 1809-1811 : anmärkningar och anteckningar
Stockholm : Geber
1923
148 s.,5 pl.
Lz Hamilton, Hugo
Mer info

^
Handlingar till Nyköpings kanal / Utg. på statens bekostnad af kanalkommitterade
Stockholm
Fritzes bokh.,1911
134 s., 3 bil.
Ncac
Mer Info
Libris

^  Köpes
Handlingar, eller Jönåkers urtima häradsrätts protocoll och laga kraft wundne utslag, af den 2. junii 1773, rörande den mycket bekante torparen Carl Nilssons i Pelltorp i Södermanland, Jönåkers härad och Björkwik socken, samt des anhängares : olagliga och otilbörliga förhållande samt falska angifwelser, så emot konungens befallningshafwande i orten, som andra hederliga män i Björkwik socken, äfwen ock, angående åtskillige öfwade oredor och willerwallor med förenämde sockens : menige allmoge, wid skatterättighetens sökande å deras åboende frälse- krono- och krono-skatte-hemman samt oskattlagde torp.
Stockholm Lars Kumblin
1773
52 s.
O
[Komplett exemplar finns i Katrineholms Stadsbiblioteks samlingar]

^
Hansson, Per
Björkviks brunna medeltidskyrka
Sörmlandsbygden 1970, 105-122 : ill portr, personregister
Ibt-cz

^
*
Hansson, Per
Björkviks brunns medeltidskyrka. En rättelse
Sörmlandsbygden 1977, 53-54 : ill
Ibt-cz

^ 
Hellstedt, Jane, 1922- 
Herrgårdar och herrskapsfolk i Södermanland / Jane Hellstedt ; [fotografier: Ulf Hellstedt] 
Rabén & Sjögren, 1992
272 s. ill.
ISBN: 91-29-61585-2 (inb.) 
[Hofsta s. 71-76]
Icdaa-cac 
Ls-cac

^  Köpes
Helmfrid, Björn, 1915-
Kanoner från Virå bruk
Ingår i Sörmlandsbygden 1948
1948
Ncacz Virå
Pd:kc

^
Hermelin, E. M. Björkviksminnen (Sveriges natur 1916, 150-53).
Ncacz
[Källa: Matts Essén]

^
Hermelin, E. M. Bland kultur- och naturminnesmärken i min sörmländska hemsocken (Erixon, S. Sv. bygd- och folkkultur II 1947, 241-46).
Ncacz
[Källa: Matts Essén]

^
Hermelin, Ernst
Hembygdsstugan i Björkvik
Ingår i Sörmlandsbygden 1934
1934
Ncacz Björkvik

^
Hermelin E.M.
Knackstenar och deras användning
Ingår i Fornvännen 1912
1912
[Även publicerad i Salems Hembygdstidning - Tidskrift för Salems Hembygdsförening 2000:2 s.4-5]
Jcac.03

^
Hermelin, E. M. Mitt naturskyddsområde (Sörmlandsbygden 1938, 34-38)
Uh
[Källa: Matts Essén]

^
Hermelin, T. Några ord om blomstren i Mariebergs trädgård (Lustgården 1936, 39-50).
Ncacz Marieberg
[Källa: Matts Essén]

^
Hermelin, Ernst
Yngaretraktens fornminnen : en datering
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. Utgivna av Södermanlands Fornminnesförening genom
Karl K:son Leijonhufvud
1932:XXV
s.33-37
Jcac
Mer Info

^
* kop
Hofberg, Herman
Vinterfiske i Hallbosjön.
[Stockholm]
[1878.]
Anmärkning:i: Skildringar ur svenska folklifvet. Utg. af Herm. Hofberg. 1878.
Qgb

^
Hos en arbetareveteran i Krokek / E. W-r. - (ÖF ; 1938, 8 april)
Karl August Söderqvist i Björkvik.
LzSöderqvist
Norrköpings Stadsbibliotek http://www.nsb.norrkoping.se/
Lokala samlingar >  Norrköpings kommun i litteraturen > Krokek

^  Köpes
Hällström C.P.
Betänkande och förslag öfwer öppnandet af en båtled ifrån sjön Yngaren till Nyköping.
(Södermanlands kongl. hushållnings-sällskaps handlingar,= H.3. 1826)
1826
Fraktur
[Se även Anspråkslösa betraktelser, i anledning af wäckt fråga om en båtleds öppnande i Södermanland. Nyköping, tryckte hos P.E. Winge, 1827]
Ncac

^
*
Härshammar, Elis, 1918-
Elis Härshammar
Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden
Södermanland
Nyköping : E. Härshammar
1990
54 s. : ill.
Ldm-c.3
Mer info

^
*
Jansson, Birgit
Björkviks Idrottsförening 60 år / [sammanställd av Birgit Jansson]
1984 [31 s.] : ill.
Rb-cz Björkvik: Björkviks Idrottsförening
Mer info

^
Jean Zeschke. Fotograf
Björkviks Hembygdsförening 2000
[Bilder inskannade från glasplåtar, registrerade i databas. Cd-rom]
Ibz Zeschke/DO
Ncac/DO
Mer info

^
* kop
Jönåkers Häradsallmänning. Lönnroth, Carl och Zetterstedt, Wilhelm
Från gamla prästhem i Södermanland och Närke
s. 241-248
Ncacz Jönåker

^  Köpes
* kop
Jönåkers Häradsallmännings kalkbruk vid Djupvik
Av Lars Hermelin och Agnes Wirengren
Björkvik
1983
[Maskinskriven text]
Qz Jönåkers Häradsallmännings kalkbruk
Qf-cz Jönåker: Jönåkers häradsallmänning
Mer info

^  Köpes
Karlsson J.A.
Sörmländska järnbruk i gångna tider. 2. Wirå, Svärta och Stavsjö bruk
Ingår i Sörmlandsbygden 1935 sid. 25-41
1935
Ncac
Pd:kc

^
Katrineholms fögderis taxeringskalender : 1959
Västerås
1959
40 s.
Lm-c

^
Kinnerud, David
Sparbanken i Björkvik : historik 1906-1986.
Omslagstitel: Oppunda Sparbank 80 år i Björkvik
Björkvik, [1986].
[8 bl] : ill.
Ncacz Björkvik
Qz Sparbanken i Björkvik

Mer info


^
Lagerlöf, Selma, 1858-1940
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
Stockholm
Originaluppl. 1906-1907
Hc.01

Runebergprojektet
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
XXIII. Den sköna lustgården
Söndag 24 april
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nilsholg/k23.html


^
Lampa, L.
Nunnan (Lymantria Monacha Lin.) : dess utbredning, lefnadssätt, fortplantning och utvecklingsstadier m.m. /
af Sven Lampa ; utgifven af Entomologiska föreningen
1899
8 s. + 1 pl.
Ugjbb
Prbd
Mer info

^  Köpes
Leijonhufvud, Knut G.A., 1874-
Släktgravar på Björkviks gamla kyrkogård
Stockholm
1959
30 s., 1 tab.-bl. : ill.
Lds-c <>Se även:
Björkviks kyrka 1999-04-16 [2002-04-09 Resursen svarar ej]
http://verelius.rashm.se/U/byggnad/REGISTER/04/0483.htm

^
Lidman, Hans
Dansen kring järnet : brukshistoria och människoöden i Kolmårdsskog / Hans Lidman
Stockholm 1977
167 s. : ill.
ISBN: 91-7008-833-0
Ncacz Virå
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=7589763

Mer Info


^
*
Lindgren, Erik
Något om posten vid järnvägen Flen-Oxelösund och dess närhet.
Växjö
1998
24 s. ill.
(Posthistorisk skriftserie 308)
Qjf-cac
Mer info

^  Köpes
Lundmark, Johan
Björkvik 1826 / [inledning:] Ivar Schnell 1904-1993[1989?]
6 s.
Ncacz

^
* kop
Lönroth, Carl
Nya blad till Strengnäs stifts herdaminne : Ser. 2 : minnesanteckningar öfver aflidna prästmän i Strengnäs stift till prästmötet i Strengnäs den 12-14 juni 1917
Strengnäs
1917
154 s.
Cj-ci
Lm-c.c

^
Malmberg, E.
Hagbyberga (Svenska slott och gårdar; 17 Ur Arte och Marte (40) 1944
Stockholm
s. 21-35 ill.
Ic-cac
Ncacz Björkvik <>Se även:
Hagbyberga  1999-04-16
http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_h.htm


^
Maskinhistorisk årsskrift 2006
Timmergata Aktiebolag Kolmården
[Carl Johan Gustafsson. Gustaf Fredrik August Enhörning, Alfrid Haglund]
[20071229 http://www.welcome.to/mhsf]
44s Ill.
Norrköping 2006
Qz Timmergata Aktiebolag
Lz Enhörning, Fredrik

Mer Info


^
Maskinhistorisk årsskrift 2008
Stafsjö bruk Norrköping 2008
20 s. litt.
Qz Stafsjö bruk

http://web.telia.com/~u11114973/index2.html

Mer info

^
Mellin, Gustaf Henrik.

Sverige framstäldt i teckningar.
[Stockholm, W. Lundeqvist & Komp:s bokhandel, tryckt hos L.J. Hjerta 1840]
20 sid. text + 24 planscher tryckta i sv/vit litografi. 21,5x16 cm.
Södermanland 24 plancherna: ...
12: Hofsta säteri
13: Björkviks kyrka
20: Danbyholms säteri
Ncaa


^
*
Moqvist, Greta, 1917-
Sagan om Fall / [Greta Moqvist]
[Norrköping] : [G. Moqvist]
1995
215 s. : ill.
Lz Moqvist
Mer info

^
*
Mörner, Robert Fredrik 1866-1961
Björkvik : en sörmlandssocken / under mångas medverkan beskriven av Robert Mörner
Uppsala : Lindblad
1933
520 s.
Ncacz
Mer info

^
*
Mörner, Robert Fredrik, 1866-1961
Björkvik : en Sörmlandssocken / under mångas medverkan beskriven av Robert Mörner
2. uppl.
[Marieberg] : [Björkviks hembygdsfören.]
1982
xvi, 528 s., [1] kartbl. : ill.
1. uppl. utg. på Lindblads förl., 1933
Björkviks hembygdsförening
Pris: 180:00 (Inb.)
Ncacz


^
Naturguide i Sveriges Lustgård. En guide till några utflyktsmål i Katrinehols kommun.
Katrineholm
2001 154 s. Ill.
Ncacz
Ue.07-cac
Mer info


^
Nilsson, Iwar
Södermania : Sörmländska bygdeskildringar D. 3:
Lars Hallmans och Gustaf Bernhardts [1787-1865]
sockenbeskrivningar från 1700- och 1800-talen
Trosa Trosa bok- & pappersh. 1931 80s.
[Om "Beskrifning öfver Björkviks socken" sid.64-80]
Ncacz
Mer info

^
Nordén, Arthur 1891-1965 [Svenska män och kvinnor Band 5]
Östergötlands järnålder, monografier utgivna av ....
Del II Enskilda fyndgrupper och problem. Stockholm 1943. Författarens förlag. 185 s
Avd VII. Folkområdet och folknamnet. I Landskapsgränsen. Sid 42-77.
Jcbg
[Källa: Per Marner]


^
Norrman, Erik, "Prästens realskola". Ill.
(Till hembygden 1952:124-129.)
Em-cz Björkvik: Björkviks realskola
[Källa: Gunborg Nyman Litteratur om Södermanlands län 1951-1980]

^
Nyköpings-Oxelösunds släktforskarförening

Q&A register över
Födda - Vigda - Döda i Nyköpings storkommun
cd-rom 2005
LM-c/DC
http://www.nosff.org/

^
NyköpingSödermanlands hembygds- och museiförbund1965
15, [1] s. : ill.
Sörmländska kyrkor ; 87
Föreg. uppl. med titeln: Björkviks kyrka och kyrkoruin
Ic-cz Björkvik: Björkviks gamla kyrka
Ic-cz Björkvik: Björkviks nya kyrka

^
Oljelund, I. Min Mor (1947) [Svenska män och kvinnor om sina mödrar] innehåller bl. a.:
Mörner, R. En modersgärning (181-87)
Pettersson, J. En varm ström av romantik (221-24).
Ls

^
Pettersson, Conny
Nunnebanan 1901-1939. En cykel- och vandringsled.
Krokeks Hembygdsförening,
Norrköping 1996
16 sidor Ill.
ISBN: 91-972842-0-3
Prb
Mer Info

^
Pettersson, J. En återblick (1950, 5-9).
Ibt-cz
[Källa: Matts Essén]

^
Pettersson, J. Livet i Björkviks prästgård på prosten Lundbergs tid (Vår bygd. Utg. av östra Södermanlands kulturhist. förening. 1935, 15-17).
Ibt-cz
[Källa: Matts Essén]

^
*
Porträttgalleri från Södermanland
1934
1092 s. : ill.
Lm-cac
[Jönåkers Härad s. 415-460]
Mer info

^
Ramstedt, C. G. Berättelse öfver nunnans härjningar i 1898-1902 i Södermanlands och Östergötlands län
1904, 136
Ugjbb
Prbd

^
Reifors, Bo, Gammalt och nytt i Björkvik. Ill.
(Strängnäs stiftsblad 1977:1-2:16-17, 22.)
Gamla kyrkan och sockenstugan.
Ic-cz
[Källa: Gunborg Nyman Litteratur om Södermanlands län 1951-1980]

^
Ring, Hans, & Soldan, Sören,
10 år med Ericsbergs älgar. [1-3.] Ill.
(Sv jakt 1979:698-699, 810-813, 902-903, 907.)
Qga

^  Köpes
Ringquist, Per-Olof
Arkeologisk undersökning 1970 : del av gravfält 244 Edeby 3:2 Toresunds sn, Södermanland / av Per-Olof Ringquist
Stockholm : Riksantikvarieämbetet
1974
6 s. : ill.
ISBN 91-7192-188-5
Rapport / Riksantikvarieämbetet. B ; 1974:18
Jcac

^  Köpes
Rollof, Yngve,
Inre vattenvägar i Södermanland. Ill.
(Tidskr i sjöväsendet 1961:583-718.)
Kanalprojektet Yngaren-Mälaren s 586-588
Prc

^
Rundin, Ulf 1930- (författare)
Släkten Rundin från Björkvik och Runtuna /
ISBN 978-91-633-2658-5
Lidingö : Ulf Rundin, 2008
101 s. Ill.
Ijb-cac.46
LdzRundin
Librislänk
Mer info

^
*
Samlingsverket Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd : Södermanland / Red.: S. R. Björksten [&] D. Stenberg
D. 1
1947
Stenberg, D. Björksten, S. R.
[Björkvik s. 70-146
Inledning av Ivar Schnell 1904-1993
Litt.
Alfabetisk ordnad efter gårdsnamn - Uppgifter om:
- Taxeringvärde
- Areal
- Djurbesättning
- Jordart
- Beskrivning av byggnader byggår m m
- Ägare, arrendatorer släktskap m m
Handel - Industri - Hantverk]
Ncacz
Mer Info

^
Schnell, Ivar, Anders Lignarius Larsson från Stavhälla, en sörmländsk
predikstolssnickare. Ill.
(Notiser om sörmländska kyrkoinventarier.)
(Fornvännen 1975:92-95.)
Ibz Larsson, Anders Lignarius
[Källa: Gunborg Nyman Litteratur om Södermanlands län 1951-1980]
^
*
Schnell, Ivar, 1904-1993
Björkviks kyrka och kyrkoruin
2. uppl.
Nyköping
1956
15, [1] s. : ill.
Sörmländska kyrkor ; 87
Anm. 1. uppl. av Per-Olov Westlund, 1946
Ic-cz
Mer info

^  Köpes
Schnell, Ivar, 1904-1993
Björkviks gamla och nya kyrka / [utg. av] Björkviks hembygdsförening
1965
15, [1] s. : ill.
Även utg. som: Sörmländska kyrkor ; 87
Ibt-cz
Mer info


^  Köpes
Schnell, Ivar, 1904-1993
Björkviks gamla och nya kyrka / av Ivar Schnell 1904-1993
4., [rev.] uppl.
[Nyköping] : Södermanlands hembygds- och museiförbund
1973
15, [1] s. : ill.
Sörmländska kyrkor ; 87
Ibt-cz
Mer info


^
*
Schnell, Ivar, 1904-1993
Björkviks socken
Nyköping
1963
63, [1] s. : ill.
Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning ; 18
Ncacz

^
Schnell, Ivar, 1904-1993
Sörmländskt jordbruk / Ivar Schnell ; sörmländska lantmännens centralförening
har utg. denna skrift med anledning av sin femtioåriga tillvaro
[Nyköping], 1955
167 s. : ill.
Qd-c
Mer info

^
Schotte, Gunnar
Våra jättetallar
Lustgården. Årsskrift för föreningen för dendrologi och parkvård 1921:2
[Mogetorpsbeståndet och andra inom Ericsberg]
Uf

^
Schotte, G[unnar]. Beskrivning av Skogsförsöksanstaltens försöksytor i södra Södermanland (1921, 61).
Qf
[Källa: Matts Essén]

^
Seger, Ruben,
Intervju med en yrkesjägare. Ill.
(Södermanlands läns jaktvårdsförening. Årsbok 1967:5-8.)
Överjägare Magnus Dahlkil vid Ericsberg.
Qga
Lz Dahlkil

^
Segerstråle, N. Bondeska slott och gårdar genom tiderna (1947). 284-86).
Ncacz Hofsta
[Källa: Matts Essén]


^
Sjöberg, N. Hagbyberga (Svenska slott och herresäten vid l900-talets början (1908-19) 359-63).
Ncacz Hagbyberga
[Källa: Matts Essén]

^
Sjögren, O. Sverige I (1929). 403-5.
Ncacz
[Källa: Matts Essén]

^  Köpes
Slott och herresäten i Sverige : ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk / red.: Sven T. Kjellberg och S. Artur Svensson ; huvudred.: Sven T. Kjellberg
Södermanland. Bd 1 : Beckershof - Länna bruk / av Bengt G. Söderberg
Malmö : Allhem
1968
385 s.
Svensson, S. Artur, 1910-1982 Kjellberg, Sven T., 1892-1978 Söderberg, Bengt G., 1905-1985
Ic-cac
Ncac

Se även:
Hagbyberga  1999-04-16
http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_h.htm


^
Slott och herresäten i Sverige : ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk / red.: Sven T. Kjellberg och S. Artur Svensson ; huvudred.: Sven T. Kjellberg
Södermanland. Bd 2 : Löfsta - Öster Malma / av Bengt G. Söderberg
Malmö : Allhem
1968
372 s. : ill., 1 kart.
Svensson, S. Artur, 1910-1982 Kjellberg, Sven T., 1892-1978  Söderberg, Bengt G., 1905-1985
Ic-cac
Ncac

Se även:
Hagbyberga  1999-04-16
http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_h.htm


^
*
Sockenbiblioteket
Katalog öfver Björkviks socken-bibliotek. :
Upprättad i september 1894.
Nyköping
1895.
Ab-c:k
Ev-c:k
Mer info


^
Sonesson, Johan
Plusträdskloner av gran valda i zon G6 under 1980 och 1982:
försöksomgång 1 : avelsvärdering baserad på avkommeförsöken
... S22F9220217 Virå
Uppsala : SkogForsk, 1998 
21 s.
serie Avelsvärden
ISSN 1102-8513 ; 50
U
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=2522595

^
*
Stenbock, Louise [Louise Montgomery Stenbock]
Hofsta från trettonhundratalets midt till år nittonhundrasjutton
Stockholm : Fritzes
1917
33 s. ill.
[Tryckt i 200 numrerade ex]
Ic-cz Hofsta:
Se även:
Hofsta-Hagbyberga-Edeby 1999-04-16
http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_h.htm

Mer info


^

Stener, Lars-Göran
Plusträdskloner av gran :
avelsvärdering baserad på 1990 och 1991 års avkommeprövning av gran i södra Sverige: S21F9021145
Virå bruk, Katrineholm...
Uppsala : SkogForsk, 2004 
63 s. : tab. 
serie:   Avelsvärden
ISSN 1102-8513 ; 110
U
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=9751274


^
* kop
Strandberg, Svante 1942-
Något om ortnamnen i Stig Strömholms roman Tidvarv.
Språk och stil. Ny följd
ISSN 101-1165
År/hft/sida: 1996 ; 179-183
Fc.03

^
*
Strandberg, Svante, 1942-
Studier över sörmländska sjönamn : etymologi, namnbildning och formutveckling
Uppsala : Ortnamnsarkivet
1991
300 s. kartor litt.
Parallelltitel: Studies of Södermanland lake names : etymology, name formation and morphological development / Svante Strandberg
Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B, Meddelanden ; 8
Diss. Uppsala : Univ.
ISBN: 91-85452-14-9 :
Pris 125:00
Fc.032ac
Mer info

^
Strandberg, Svante, 1942-
Sörmländska sockennamn
Med sammanfattning på engelska
Ingår i:  Ortnamn i språk och samhälle / redigerad av Svante Strandberg. - Uppsala : Univ., 1997. - (Nomina Germanica, 0349-3075 ; 22). - S. [267]-285
Fc.032ac

^
*
Strömholm, Stig
Ajax : roman / av Stig Strömholm
Originalupplaga 1984
N&S
(Tidvarv ; 2)
Angående författarens härmed sammanhängande verk se: Tidvarv
Hc.01
Mer info

^
*
Strömholm, Stig
Dödstid : ryttmästaren friherre Bengt Karcks efterlämnade anteckningar : roman / av Stig Strömholm
Originalupplaga 1991
N&S
(Tidvarv ; 4)
Angående författarens härmed sammanhängande verk se: Tidvarv
Hc.01
Mer info

^
*
Strömholm, Stig
Livstid : i Arvids dagar : roman / av Stig Strömholm
Originalupplaga 1990
N&S
(Tidvarv ; 3)
Angående författarens härmed sammanhängande verk se: Tidvarv
Hc.01
Mer info

^
*
Strömholm, Stig, 1931-
Tidvarv : roman / av Stig Strömholm
Stockholm : Norstedt
1982
295, [3] s.
ISBN: 91-1-821242-5
Fortsättes av: Ajax ; Livstid ; Dödstid
Pris 140:00 (inb.)
Hc.01
Mer info

^
Svenska låtar [Musiktryck] / samlade av Nils Andersson
Södermanland
[Stockholm] : [Svenskt visarkiv]
2000 131 s. : ill.
ISMN: M-706871-20-2
Xu-cac
Iju-cac

^
Svenska slott och herresäten. Bd 2, Södermanland, Öland, Gästrikland, Värmland
Stockholm : Natur och kultur, 1934 
318, 48, 24, 24 s. : ill. 
Södermanland, Öland, Gästrikland, Värmland 
Roosval, Albin, 1860-1943 
[Södermanland: ... Hofsta...]
Ic-c

^
*
Svenska turistföreningens årsskrift 1909
Stockholm : Fören.
1909
495 s.
Ncacz
[s. 68-92 Från Yngarens stränder. Några fakta och iakttagelser samlade af Rakel Gerholm
Om Åkerö - Broby - Hofsta - Marieberg - Hagbyberga - Björkviks gamla kyrka - Vedeby - Danbyholm]

Se även:
Björkviks kyrka 1999-04-16 [2002-04-09 Resursen svarar ej]
http://verelius.rashm.se/U/byggnad/REGISTER/04/0483.htm

Björkviks skola 1999-04-16
http://hem2.passagen.se/soldugg/rapplist.html

Hagbyberga  1999-04-16
http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_h.htm


^
*
Svensson, Kerstin
1900-talets historia på sörmländska slott och herresäten.<Ljudupptagning> / Utbildningsradion i Sörmland i samarbete med Sörmlands museum ; producent: Kerstin Svensson ;
programansvarig: Anita Liljemark.
Producent Kerstin Svensson Programansvarig: Anita Liljemark
Utbildningsradion i P4 Sörmland
UR 1999
[Ljudupptagning Programlängd 20 min. programnummer 99D11ra-8]
4 ljudkassetter (2 tim. 40 min.)
1. Livet på godset Björksund
2. Kvinnorna på godsen
3. Rockelstad sett från skogsvaktarbostället
4. Sundbyholms slott och konferenshotell AB
5 .En herrgårdsmeny tillagad på Yxtaholms slott
6. Jordbruket på Hagbyberga då och nu
7. Syster, barnsköterska på Lagmansö herrgård berättar
8. Julita gård och museer
Ncacz Hagbyberga
Mer info

^  Köpes
Sverige : geografisk, topografisk, statistisk beskrifning / under medverkan av flera författare ; utgifven af Karl Ahlenius.
D. 4 : Södermanlands, Stockholms och Uppsala län samt Stockholm / utgifven af Karl Ahlenius, 1866-1906 och Arvid Kempe
Stockholm : Wahlström & Widstrand
1909 953 s.
51-55.
Ncac
[Källa: Matts Essén]

^
Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd under ledning af A. Erdmann. .
Nr 22  några ord till upplysning om bladet "Eriksberg" / af David Hummel
N&S, 1867
63 s. : ill.
Ud
Mer Info

^
*
Sveriges Geologiska undersökning.
Årsbok 50 (1956) N:o 2 Ser. C 546
Åhman, Erik
De glasiga diabasgångaran i Djupviks kalkbrott, Björkviks socken, Södermanland.
Stockholm 1957
18 s. Ill.
Ud

Mer Info

^
Sveriges Officiella Statistik
Socialstatistik
1912-1913 års allmänna bostadsräkning III Björkvik
Socialstyrelsen Stockholm 1913
30 s.
132374
Oi

Mer Info

^
Syrén, Leif
Konsul Enhörning och barrskogens nunnor!
En berättelse om fjärilen som katastrofdrabbade Kolmårdens skogar.
Tullinge 1998
122 s. Ill.
Hc
Lz Enhörning, Fredrik

Mer Info

^
*
Sägner, spöken och mystik i Katrineholm med omnejd/
Camilla Centerblad och Robert Davidsson
Katrineholm Vuxenskolan
1996
42 s. Ill.
Mz
Mer Info

^  Köpes
Söderström, Rose-Marie 1946-
Hagbyberga. En sörmländsk herrgård
Uppsats i konstvetenskap Stockholms universitet
1975
56 s. + [9] pl. ill. [stencil]
Ic-cz Hagbyberga

^
Söderström Rose-Marie 1946-
... jemte en Salon och en Matsal
Ingår i Sörmlandsbygden : Södermanlands hembygdsförbunds årsbok
Sid. 25-52 - 1992
Ic-cz Hagbyberga
Ncacz Hagbyberga

^
Sörlin, A. Floristiska anteckningar från Kolmården (Svensk botanisk tidskrift 1918, 68-92).
Uf
[Källa: Matts Essén]

^
Sörmlandsbygden : Södermanlands hembygdsförbunds årsbok
Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund
1932-
Södermanlands hembygdsförbund
ISSN: 0349-0297
Ncac(p)
[Se vidare]

^
*
Sörmländsk bygd under 7000 år : kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun / [redaktör: Lina Campbell 1956-] ; [fotografier: Lina Campbell ... ;  kartor: Richard Heijkenskiöld ... ; övriga illustrationer: Maria Andersson ...]
Katrineholm : Katrineholms kommun
1988
319 s. : ill. (vissa i färg), kartor (vissa i färg) + Översiktskarta
ISBN: 91-7970-522-7 (inb.)
Ic-cz
Ncacz
Mer info

^
Sörmländska kyrkor / Södermanlands hembygdsförbund under redaktion
av Ivar Schnell 1904-1993 Bd 6.
[Nyköping]
1946.
Ca [225] s. : ill.
Ncac
Icdc-cac

^
Sörmländska matminnen : recept och minnen från 1900-talet / text: urval, bearbetning och kompletteringar:
Anna-Lena Bergström, Ingegerd Wachtmeister ; [i samarbete med Södermanlands hembygdsförbund ...]
Nyköping : Sörmlands museums förl.
1998
144 s. : ill. (vissa i färg) ; 26 cm
Även tillg. med tryckår: [Ny tr., 2000]
ISBN:  91-87794-22-5 (inb.)
Qcabd-cac
Mxk-cac
Mer info

^
Taxa för transporter å Stafsjö Jernväg 1902-1904
Taxa för transporter å Stafsjö Jernväg jemte tillhörande tariffer och afståndstabell.
Norrköpinhs Förlags- & Boktryckeri-Aktiebolag 
1992
31 s.
Prbd
Mer info

^
Tham, Wilhelm, 1812-1873 
Beskrifning öfver Nyköpings län / af Wilh. Tham 
Mellösa : M. Eriksson, 1976 (Nyköping : G. Österberg) 
[3], 359 [1], vii s. 22 cm 
Faks. av 1. uppl. Stockholm L.J. Hjerta 1852 
Ncac
[Björkvik s.282-287]
Mer info


^
Tiberg, Hugo,
De okända farvattnen. Med båt på hjul till svenska sjöar.
Sthlm 1977. 111 s. Ill.
Alfabetisk uppställning. Båven, med Naten, Edebysjön, Åbysjön och Ekeby-
sjön, Hjälmaren, Långhalsen, Mälaren, Yngaren, Hallbosjön
Prc

^
Till hembygden : en hälsning till församlingarna i Strängnäs stift
/ Strängnäs stiftsråd. 85(1988)
Vägskäl - om kyrkors möte.
Strängnäs
1904-
ISSN 0347-7584
Cj-ci(p)

^
Transsumt af Kongl. Maj:ts Nådiga skrivelser
till Dess Befallningshafvande i Södermanlands och Östergöt-
lands län angående, bland annat, fridlysning af jernväg från
Sandvikens lastageplats till Öfre Virå.
1889:107
2 s.
Oe
[Nunnebanan]
Mer Info

^
Trivsamma boendemiljöer i Katrineholm / Göran Jornevald, KFAB. -
Katrineholm :
KFAB
1996
[36 s.] : ill.
Ncacz Katrineholm

^
En turisttur i Södermanland
Ingår i Årsskrift, 1894
1894
Björkvik
Ncacz Björkvik

^  Köpes
Törnkvist, Olle
Sörmländska statare berättar / Olle Törnkvist.
Katrineholm
1995.
[20] s. : ill.
Oha
Ncac

^
*
Vall, Verner
Björkviks ortnamn : tolkningsförsök / Verner Vall
[Verner Vall]
1957
112 s.
Fc.032ac
Mer info

^
*
Vall, Verner
Det hände i Björkvik : Björkviksgillets femårsskrift
1954
95 s. Ill.
Ncacz Björkvik
Mer Info

^
Vall, Verner
Kalle Lind: en björkvikstorpare som kunde litet av varje
Sörmlandsbygden 1954, 125-128 : portr
Lz Lind

^
Vall, Verner
Fru Märta på Hovsta. Historisk berättelse.
1942
146 s.
Hc.01
Mer Info

^
*
Welander, Lennart
Nunnebanan. Stafsjö Järnväg. Kolmårdens egen järnväg
1978
124 s. Ill.
Krokeks Hembygdsförening och Östra Södermanlands Järnväg
Prbd
Mer info

^
*
Westlund, Per-Olof, 1905-1974
Björkviks kyrka och kyrkoruin
[Nyköping]
1946
16 s. : ill.
Serie: Sörmländska kyrkor ; 87.
Ic-cz
Mer info

^
*
Wirengren, Agnes
Nunne Fjärilen som åstadkom en järnväg
Björkvik
1982
[25 bl.]
Ugjbb
Prbd

^
*
Visor från Björkvik
Björkviks Hembygdsförening
1999
16 s.
ISSN 1100-5351
Pris 20:00 kr
Xqh

Mer info


^
*
VISOR FRÅN BJÖRKVIK II. I en leende bygd.
Björkviks Hembygdsförening
2003
36 s.
ISSN 1100-5351
Bild framsidan: Björviksmotiv. Foto Nils Eriksson
Teckningar: Karin Fredriksson s. 4, 18, 19, 20, 26-27 Lotta s. 7 och Sonja Fredriksson s. 26
Vishäfte 2003.
Sättning, layout och tryck: Lindroths Tryckeri, Vingåker 2003
Xqh

Mer info


^
Zetterstedt, W. Ett gammalt sörmländskt komministerhem (Från gamla prästhem i Södermanland och Närke. 1931, 241-48).
Ibt-cz
[Källa: Matts Essén]

^
Överenskommelser och förskrifter rörande Fisket
och dess utöfwande inom Jönåkers, Rönö och Hölebo
Härader.
Nyköping
1864
8 s
Qgb-c:k
Mer Info

^
Översiktsplan för Katrineholms kommun / upprättad på stadsarkitektkontoret.
Katrineholm
1989
ca 287 s.
4 plankartor (som anger: avsedd användning av vattenområde, hänsynsområden, riksintressen, detaljplaner resp.
områdesbestämmelser, avsedd användning av markområden) och
7 skisser till plankarta, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla, Äsköping, Bie, Björkvik. Resecentrum i Katrineholm : fördjupad
översiktsplan. Förvaras i pärm tillsammans med boken.
Ncacz Katrineholm

^
1912-1914 års allmänna bostadsräkningar : redogörelse / utarbetad i samråd med kommissionen av K. Socialstyrelsen
D. 2 : Lokalmonografier 1-12
Stockholm
1917
505 s. med var. pag.
Innehåll: 1912-1913 års allmänna bostadsräkning. 1 : Vänersborg ; 2 : Sundbyberg ; 3 : Björkvik ; 4 : Luleå ; 5 : Karlstad ; 6 : Jönköping ; 7
: Uråsa ; 8 : Brännkyrka ; 9 : Norrköping ; 10 : Eskilstuna ; 11 : Sundsvall ; 12 : Stora Tuna
De ingående delarna tidigare utgivna som: 1912-1913 års allmänna bostadsräkning. 1-12. 1913-1916
Bostadskommissionen Socialstyrelsen
Oi-c

Mer Info

^
Sveriges Officiella Statistik
Socialstatistik
1912-1913 års allmänna bostadsräkning III Björkvik
Socialstyrelsen Stockholm 1913
30 s. tab.
132374
Oi-c

Mer Info

KARTOR
^  Köpes
Björkviks socken
Generalstaben
1:50000 förstorad från skalan 1:100000
Format 42x35 cm
1950
Ncacz

^  Köpes
Jönåkers Härad. Uppmätt 1900. Tryckt 1905. 3 blad.
Ekonomiska kartan. Graverade och tryckta i flerfärg. Skala 1:50.000.
Alla blad c:a 52 x 72 cm = bredden x höjden.
Socknar: Bergshammar, Björkvik, Bärbo, Halla, Kila, Lunda,
Nikolai med Oxelösunds manicipalsamhälle, Nykyrka, Stigtomta,
Tuna, Tunaberg, Nyköpings stads ägor.


^
Katrineholms lantmäteridistrikt
Karta över Katrineholm [Kartografiskt material] : turist- och informationskarta / kartan har framställts i samarbete mellan
Näringslivskontoret, Katrineholms kommun och Lantmäteriet i Katrineholm ; kartografi och reproduktion: Lantmäteriet/Liber kartor
Stockholm ; illustrationer: Siv Falk, Katrineholm
Katrineholm : Kommunen
1986
1 karta : färg
På baksidan kommunöversikt i skala 1:150 000 samt planer i skala 1:10 000 över orterna Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö,
Valla och Äsköping. Med uppgifter om sevärdheter och friluftsliv
Skala 1:10 000
Läge 9-10G
Pris: 75:00
Ncacz, Geografi Södermanland

^
Katrineholms lantmäteridistrikt
Turistkarta Katrineholm [Kartografiskt material] / kartan har framställts i samarbete mellan Katrineholms näringslivskontor, turistbyrån
och Lantmäteriet i Katrineholm ; kartografi och reproduktion: Lantmäteriet KartCentrum ; illustrationer: Siv Falk, Clara Waller
[Ny uppl.]
Katrineholm : Turistbyrån
1993
1 kartbl. : färg
Anmärkning: Planer över Katrineholms tätort, Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Äsköping/Julita. Översiktskarta Katrineholms
kommun skala 1:150 000. Med förteckningar över gator och kommunala inrättningar. Turistinformation
Skala 1:10 000
Läge: 9-10G
Pris: 36:00
Ncacz

^
Lantmäteriet Södermanlands län
Ekonomiska kartan [Kartografiskt material] : Södermanlands län
096 48. 9G 4i : Björkvik
2. ed.
Nyköping : Lantmäteriet : [Skogsvårdsstyr.]
1990
Ncacz

^
*
Lantmäteriverket
Gula kartan [Kartografiskt material] : ekonomiska kartan skala 1:20 000 / Lantmäteriverket
9G:46 : Björkvik
Gävle : LMV
1987
Ncacz
Mer info

^
Lantmäteriet Södermanlands län
Ekonomiska kartan [Kartografiskt material] : Södermanlands län
096 58. 9G 5i : Hagbyberga
2. ed.
Nyköping : Lantmäteriet : [Skogsvårdsstyr.]
1990
Ncacz

Se även:
Hagbyberga  1999-04-16
http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_h.htm


^
*
Lurén, Arvid, 1909-1983
Karta över Yngaren[Kartografiskt material] / [upprättad i september 1950 av] Arvid Lurén ; ritad av B.R.S:m.
[Ny tr.]
[Nyköping] : [Södermanlands läns hushållningssällskap]
1994
Anmärkning: Med djupsiffror och informationstext
Skala 1:25 000
Läge: 9G
1. tr. utg. 1950
[Vattenstånd den 14/7 1949]
Ncacz
Pris 1999: 200:00 krMUSIK och MUSIKTRYCK

^  Köpes
The dancing bow
Medverkande:  Lekstulaget mfl spelmän och grupper
Skivmärke: Sonet SNTD 201 (LP x2)
Utgivningsår: 1979
Innehåll:
C11) Polska e. Ekvall, Johan Albert / Björkvik / Sman


Folk tunes from Södermanland 8
Medverkande:  Forsberg, Pettersson, Boström, Ekvall, Johansson, Frohm fiol mfl
Sonet 014 248-2 (CD) 2001    Återutgåva
Innehåll:
Mer Info


^  Köpes
Folkmusikvågen
Medverkande:  Pelle Björnlert, Bengt Löfberg fiol, Marie Selander sång, Skvattram mfl
Skivmärke: Caprice CAP 11309
Inspelningsår: 1970--1981
Utgivningsår: 1985
Innehåll:
B8) Polska e. Ekvall, Johan Albert / Björkvik / Sman

^
Fotmusik för stamp och dans
Medverkande: Christina Frohm, Lennart Eriksson fiol
Skivmärke: Bälg LP 106
Inspelningsår: 1971
Utgivningsår: 1971
Innehåll:

A1) Polska efter smeden Jansson , Björkvik 2.00
(f. 1850 Södermanaland)
---
B8) Polska efter Glaboln Björkvik 1.14
(Södermanland, Solo: Christina Frohm)

Mera Info


^
I en leende bygd. VISOR FRÅN BJÖRKVIK
Björkviks Hembygdsförening 2002
Inspelning har gjorts vid Almnäs i april och maj 2002.
Inspelningstekniker: Tommy Gunnarsson
Nr 7, 21, 23 och 25 har spelats in i Borlänge.
Inspelningstekniker: Odd Maad
[Musikcd]

Mer info


^  Köpes
Lord, Elisabeth
Egna låtar/Elisabeth Lord, Tommy Gunnarsson. - Oxelösund:
Roldex, p 1990.
1 ljudkassett (ca 30 min.)
Roldex: RDK-195
Text och musik: Tommy Gunnarsson, Elisabeth Lord (om ej annat anges)
Innehåll:
- Just här i Björkvik / E. Lord
Yxpb

^  Köpes
Spelmanslåtar från Södermanland [Ny utgåva 2001]
Medverkande: Forsberg, Pettersson, Boström, Ekvall, Johansson, Frohm fiol mfl
Skivmärke: Sonet SLP 2052
Inspelningsår: 1975
Utgivningsår: 1975
Innehåll:
A2) Glabolns polska e. Ekvall, Johan Albert / Björkvik / Sman
A13) Polska e. Ekvall, Johan Albert / Björkvik / Sman

^  Köpes
Sörmländska visor 3
Medverkande:  Sörmlands spelmansförbund sång
Skivmärke: Wetteran WMK 005
Inspelningsår: 1989--1995
Utgivningsår: 1997
Innehåll:
B4) Inte sörjer ja för morgondagen e Fyrkanten / Björkvik / SmanFILM
^
Björkvik - en utvecklingsbygd [Videoupptagning] / inspelad av Clas
Liljeblad,
Bygdekommittén.
Björkvik, 1995.
1 videokassett
[VIDEO - Katrineholms Stadsbibliotek]
Ncacz Björkvik

^
[Dokumentation av dansande björkviksbor] : [Videoupptagning]
Björkviks Hembygdsförening. - Stockholm, 1991.
1 videokassett : 65 min.
[VIDEO - Katrineholms Stadsbibliotek]
Ncacz Björkvik
Rcb


^
Jonasson, Janne
Herthi Johannesson berättar. Glindrans skola 150 år.
En dokumentärfilm av Janne Jonasson & Kristin Olofsson
VHS/DVD Speltid 30 min.
Copyright Banandata Björkvik/Katrineholm 2003
Medverkande: Herthi Johannesson, Konrad Jonasson
Musik: kantor Ulla-Britt Jansson
Idé, kamera, ljud och redigering: Janne Jonasson, Kristin Olofson
Assistans: Rolf Lindquist, Anita Jonasson
Grafisk form: Staffan Blomqvist
Em-cz Björkvik

Teknik: Filmen är inspelad med en Sony PD150 DV-kamera och redigerad med Adobe Premierer 6.5 på ett Matrox RT2000-system
Projektet är genomfört utan ekonomiskt stöd och finansieras enbart genom intäkter från försäljning av filmen.
Alla rättigheter förbehålles. Får ej visas offentligt utan tillstånd.

Mer info


^
Moln över Hellesta - filminspelning

Mer Info


^
Nils Holgerssons resa i nutid. Program 10-18 / TV-producent tecknade filmer: Erling Ericsson ; TV-producent videofilmer: Mats Godée. -
Stockholm : UR, 1997. - 1 videokassett (VHS) (ca 125 min.) : ljud, färg
Medverkande: se parentes i innehållsanmärkning
Produktionsbolag: Utbildningsradion ; musik: Jörgen Aggeklint ; ljud: Martin Dahl ; redigering: Peter Sandberg
Produktion: Sverige, cop. 1996
Innehållsbeskrivning: Landskapsfilmer, vissa animerade, till vilka mellanstadieelever från respektive landskap varit idégivare. Dockfilmer
med titeln Eleven som krympte, föregår varje landskapsfilm och handlar om en mellanstadieelev som krymper inför den svåra uppgiften att
göra en landskapsfilm. Vi får följa hans vedermödor tills hans lilla film är klar
Innehåll: ... Södermanland : Pintorpafrun / regi Jerker Blenckert ...


^
Vennerholm, Kerstin
Vandarhemmet Skogslyckan ett folklustspel av Ola Nordman och per Sallerbäck, framfört av BJAT´s Björkviks Amatörteater:
Björkviks Folkets Park 16 juni 2004
DVD
Hc.02

Mer Info


 
Persson i Parken 1998
SAP
Sommartal i Björkvik, Göran Persson, del 1  980802, Längd: 34:16
Sommartal i Björkvik, Göran Persson, del 2  980802, Längd: 08:28
http://www.sap.se/netsc3.asp?url=/real/videoarkivet.asp [ej i funktion 2000-12-27]SKRIVET i BJÖRKVIK
^
Bergius, Johan Gustaf
Ens evangelisk predikares värk, innehållandes korta dock utförliga dispositioner öfver de vanlige sön- och högtids-dagars evangeliske texter : i trenne årgångar. Begynnare i predikoämbetet til tjänst. . D. 1-4 / framgifne af Johan Gustaf Bergius
1773-1775
700 s.
Förf. (1722-1805) var 1770-1805 kyrkoherde i Björkvik, som han beskrivit i en kort avhandling på latin. Ovanst. verk gjorde honom enl. Hagströms herdaminne till "en av de mest rådfrågade homileterna i vårt land".
Cia

^
Bergius, Johan Gustaf
Evangelisk Predikares
VÄRK
Åttonde Delen Innehållande
SKRIFTEMÅL jämte Några Andra Ämnen öfver
VISSE EVANGELISKE TEXTER
Framgifne af JOHAN GUSTAF BERGIUS Pastor i Björkvik

Stockholm
Tryckt hos Johan Christopher Holmberg
År 1786
216 s. [register A-Ö ämnesord 21 s.]
C
Mer Info

^
Brooling, Orvar, 1922-
The mystery of the divining-rod
Björkvik : Förf.
1959
12 s.
Mz

^
*
Brooling, Orvar, 1922-
Slagrutans mysterium
[Summary in English]
Ängsgårdens Yrkesskolor
Göteborg
1956
[6] s.
Mz

Mer Info


^
Brooling, Orvar, 1922-
The way to the future
Björkvik : O. Brooling
1960
(3) s.
Vägen mot framtiden
Ob

^
Engvall, May, 1927-
Kram och kyss : första ordboken om kärlek och sex / May Engvall & Febe Nilsson ; illustrationer av Christina Alvner ; [faktagranskning: Gertrude Aigner och Ulla Holmström]
2., omarb. uppl.
Stockholm : Bonnier Carlsen
1997
71 s. : ill.
Nilsson, Febe, 1927-
ISBN: 91-638-3477-4
Pris 162:00 (inb.) (korr.)
Vnd(x),u,

^
Engvall, May, 1927-
Motellmysteriet
Stockholm : Bonnier
1970
111, [1] s.

^
[May Engvall]
Plejaderna -77 /
Stockholm : Coeckelberghs
1977
230 s.
Medarbetare:
Engvall, May, 1927-
ISBN: 91-7250-532-X
Pris 53:00
Hc.03(s)

Fischer
Undervisning om difteri (efter dr. Fischer i Björkvik på begäran af helsovårdsnämnden derstädes).
Nyköping
1900.

Information för väljare i Södermanlands län. Uppl. 4 : [Björkvik]
Eskilstuna : Södermanlands högerförbund
1958
16 s.
Occ.09

Johnsson, Melker, 1903-1990
Bättre röd än död? / av Melker Johnsson
[Björkvik] : [Förf.]
1978
151 s.
ISBN: 91-7260-175-2 : Pris 48:00
Ocgde

Johnsson, Melker, 1903-1990
Yrkesrevolutionären : skådespel i fyra akter / Melker Johnsson
[Björkvik] : [Förf.]
1977
76 s.
S. 67-76: Vägen var lång : från kommunism till demokrati
91-7260-104-3 : Pris 29:00
Hc.02

Lord, Elisabeth
Harmonia: aktiveringsband för kropp och själ. -
[Björkvik : Gunnarsson-Lord musik, leverantör, 1998?].
1 ljudkassett (ca 40 min.)
Fonogrammärke saknas: GLK 002
Medverkande: Tommy Gunnarsson ; Elisabeth Lord, sång
Musik: T. Gunnarsson
Dokba
Yxd

Lord, Elisabeth
En vän som du
Format: CD

Sekund, Mikael
Välkommen till folkrepubliken Katrineholm / Mikael Sekund
2006
Stockholm: Timbro
Ncacz Katrineholm
[Occ.06z Sveriges socialdemokratiska arbetareparti]
ISBN 91-7566-580-8
Mer Info

Vall, Verner
Konsten att uppöva sitt minne.
Malmö : Noréns korrespondensinstitut
1917
96 s.
[2 uppl. 1918., 3 uppl., 1920]
Do
Mer info

Vall, Verner
Världskriget i ord och bild.
4. uppl. 
5 vol.
Stockholm : Krigsbokens förl., 1919 
Stockholm : Krigsbokens förl., 1917-1918 
K.51
Mer Info

Westling, K[arl] A[rvid] 
Vid Herman Juhlins graf i Björkvik den 29 juli 1906. 
[Stockholm], 1906
[Westling, K[arl] A[rvid] Medförfattare: Landtbrukets bok. I-VII + Suppl.bandet.
Fritzes, Stockholm 1902-15. Ill 10 volymer?]

Virén, Fritz [Teodor - Distriktsveterinär]
Svenska husdjursnamn
Björkvik
Södermanlands Nyheters Tryckeri
1911
76 s.
[Bakre pärm: Boken erhålles genom rekvisition hos för., adr. Björkvik]
Fc
LIBRIS
Mer info

Åter till STARTSIDAN Björkviks socken
Rättelser och kompletteringar skickas till
yngve.johnsson@abc.se

Senast uppdaterad 2003-05-17