Björkviks sockens vapen
Björkvikslitteratur säljes

Björkvikslitteratur köpes


Björkviks socken
i Sörmland

Huru betydelsefull den yttre gestaltningen än är, blir dock den anda som råder i samhällelig och enskild gärning avgörande för människornas trivsel och trofasthet mot hem och bygd
...
  E.M. Hermelin 1940
Frågor och Forskning


Nyhet 1
Nyhet 2
Nyhet 3

Nyhet 4
Nyhet 5

Postnr 640 20 
Katrineholm
tfn riktnr 0150 / 0155 Sn-nr 0310
Karta

Hans Sandersen
faktasamling


Adresser
Böcker, artiklar, bilder m m
Andra Informationskällor
Fastigheter & orter
Föreningar
Företag
Böcker - Kartor - Musik - Film - Skrivet i Björkvik
Bibliotekskataloger - Bibliografier- Databaser
Länkar
Tidningar o a media
Arkiv - Bibliotek - Museer Bildsamlingar
Vykort
Förlag 
Antikvariat - Bokhandlare
OBS poststämpeln!
Sök inom medialistan "Björkviks socken"


SÖK VIDARE


Björkvik är en liten ort i Katrineholms kommun i Södermanland. Sedan decennier är jag sommarboende i Björkvik. Som bibliotekarie har jag naturligtvis alltid intresserat mig för vad som skrivs och skrivits om Björkvik.
Min samling av "Björkvikiana" har med åren vuxit. När jag mer systematiskt började söka och lista litteratur visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Även om ämnet är begränsat är det inte litet.
Ännu är det långt kvar till bibliotekariedrömmen om en komplett samling.
Ovärderlig hjälp har jag haft av Södermanlands museums Arkiv och bibliotek, Katrineholms stadsbibliotek samt LIBRIS och Kungliga bibliotekets webb-kataloger liksom NAD cd-rom, Svenskt Biografiskt Lexikon cd-rom och Eskilstuna stads- och länsbiblioteks och Nyköpings stadsbiblioteks webb-kataloger.
Björkviks Hembygdsförenings utgivning är givetvis den rikaste källan. Under åren har många personer hört av sig. Jag har erhållit mycket material gratis, annat har jag fått möjlighet att förvärva till mycket rimliga priser.
Ett stort tack till bl.a.:
Karin Fredricson - Kolmården
Rolf Lindqvist - Björkvik
Bengt Hurtig - Katrineholm
Janne Jonasson - Björkvik
Per Marner - Katrineholm
Peter Pedersen - Eskilstuna På senare år har jag då och då bevakat vykortsauktionen på Tradera.
Kanske kan denna WEBB-lista utvecklas till en generell vägledning till hur man hittar "Sörmlandica".


Besök sedan 8 april 2010

Free Hit Counter


Åter till Startsidan
Senast uppdaterad 2010-04-08
yngve.johnsson@abc.se