Björkviks socken i Södermanland
Bibliotekskataloger - Bibliografier - Skönlitteratur - Databaser

Bibliotekskataloger ^

VITALIS Vitterhetsakademiens biblioteks datatakatalog med
KMV-basen och Svensk arkeologisk bibliografi 1882-1938

LIBRIS 1999-04-16
http://websok.libris.kb.se/websearch/servlet/se.kb.libris.websearch.Form?type=simple

Kungliga bibliotekets katalog 1999-04-16
http://193.10.12.14/F/QUIBFL99RH6AI6MUGMFU7KUJ4A2114K8JQR99U65FM2AMEQL6X-01122?func=file&file_name=find-b

Statens ljud- och bildarkiv
http://www.ljudochbildarkivet.se/
 

SAMSÖK i Sörmländska WWW-bibliotekskataloger

Eskilstuna stads- och länsbibliotek 2002-04-09
http://opac.eskilstuna.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-e-e&in_password=opac-e-1

Katrineholms stadsbibliotek 2000-06-03
http://opac.katrineholm.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-k-e&in_password=opac-k-e1

Nyköpings stadsbibliotek
http://opac.nykoping.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-n-e&in_password=opac-n-e1

Strängnäs stadsbibliotek 2000-06-03
http://opac.strangnas.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-s-e&in_password=opac-s-e1

Oxelösunds bibliotek 1999-04-16
http://webopac.oxelosund.se/sv/

Mälardalens Högskola bibliotekskatalog 1999-04-16
http://btj.bib.mdh.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-m-e&in_password=opac-m-e1


Bibliografier och översiktsverk ^
Länsbiblioteket i Sörmlands websidor har under 2005 genomgått stora förändringar.
Förändringarna tycks hänga samman med att Eskilstuna kommun övergått till annat webpubliceringssystem.
Det har bl.a. medfört att du inte längre på samma sätt kan samsöka i de tre grundläggande sörmlandsbibliografierna
ursprungligen sammanställda av Matts Essén och förre länsbibliotekarien Gunborg Nyman.
Eftersom sökning fortfarande fungerar har jag valt att låta sökrutan kvarstå. Du når INTE längre fulla referensposter.
Många bibliografier och förteckningar finns nu i stället publicerade som (sökbara) pdf-dokument via Länsbiblioteks Sörmlands
sidor som du når via Eskilstuna kommuns hemsidor


Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria
Södermanlands Fornminnesförening
1884-1945
Ncac(p)

Eskilstuna museers årsbok
1960-1982
Bg(p) Eskilstuna

Essén, Matts, 1881-1972 - [pdf-fil via Länsbibliotekets sidor som du kan nå via Eskilstuna kommuns hemsidor]
Sörmländsk bibliografi / av Matts Essén
Nyköping : Stiftelsen Södermanlands museum
1954
151 s.
Sörmländska handlingar ; 17
Aancac

Ger litteraturförslag från första tid till 1950. I.H.


Lidén, Hans A., 1943-
Arkeologi i Södermanland : bibliografi omfattande tiden fram till 1979 / [sammanst. på Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer av Hans A. Lidén, Ann-Charlotte Rydberg och Michael Zakolski]
Nyköping : Södermanlands mus.
1981
38 bl.
Rapport / Södermanlands museum ; 6
ISBN: 91-85066-37-0 : Pris 12:50
Aajcz
Jcz

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen / Årgång X. 1923 /  185
Durandus, Gulielmus: Rationale divinorum officiorum.
Nürnberg: Anton Koberger, 18. 4. 1480. Fol. H*6483.
"Folianten har været katalognr. 364, og en av dens förste eiere har
skrevet med kraftig haand paa förste side: »Rationale diuinorum / cuius
possessor est Botuidus Strengnensis hunc autem librum emit ad
[feilskrift for ab] Laurentio Jn Birckewijk pastore animarum Anno
instaurationjs humani generis Supra sesquimillesimum
quinquage-simo £3» Paa forsatsbladet staar: »Suno Iohannis». Det kan vel ikke være
tvil om at vi her möter Botvid Suneson, den forste evangelisk-lutherske
biskop i Strängnäs (1536-56 og 1561 — 62),x og kyrkoherden i Björkvik
Laurentius Johannis, som man för ikke har fundet omtalt tidligere
...
Projekt Runeberg

Nyckel till hembygdslitteraturen i Södermanland / [Stockholms läns hembygdsförbund, Södermanlands hembygdsförbund]
Stockholm : Stockholms läns hembygdsförbund : Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund
1985
18 s.
Aancac

Nyman, Gunborg, 1906-1997 [pdf-fil via Länsbibliotekets sidor som du kan nå via Eskilstuna kommuns hemsidor]
Litteratur om Södermanlands län 1951-1980 / Gunborg Nyman
Nyköping : Södermanlands museum
1985
233, [1] s.
Sörmländska handlingar ; 41
91-85066-60-5 :
Pris 150:00
Aancac
Ncac:a

Fortsätter med tiden efter "Essén, Matts, Sörmländsk bibliografi". Omfattar länet, inte landskapet, Skönlitteratur och tidningsartiklar tas ej med. I.H.


Sörmlandsbygden
Södermanlands hembygdsförbunds årsbok
1932-
Ncac(p)

Har från 1932 och framåt en avdelning i varje årsbok, där nyutkommen litteratur om Södermanland presenteras. I.H.


Sörmländskt årsboksregister : [till] Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 1884-1945, Eskilstuna museer 1960-1982,
Sörmlandsbygden 1928-1986,
Täljebygden 1941-1983
Nyköping : Södermanlands museum
1989
161 s.
Rapport / Södermanlands museum ; 14
ISBN: 91-85066-90-7
Aancac

[Personregister]
[pdf-fil via Länsbibliotekets sidor som du kan nå via Eskilstuna kommuns hemsidor]

Björkvik (SB:54:125), 1039
Björkviks hembygdsförening
(SB:34:150), 237
(SB:35:153), 238
(SB:36:161), 239
(SB:40:184), 240
(SB:41:162), 241
(SB:42:163), 242
(SB:78/79:166), 79
Björkviks kyrka
(SB:70:105), 730  s. 105-122 Doktor Per Hansson: Björkviks brunna medeltidskyrka
(SB:77:53), 731
(SB:89:57), ?


Tidningsindex 1972-1994 (se även)
Aa-c(p) Eskilstuna

Indexerar artiklar i Eskilstuna-Kuriren och Folket under dessa år.
Artiklarna finns på mikrofilm att läsa eller kopiera på Eskilstuna stads- och länsbibliotek. I.H,


Tunabergs Hembygdsförening
Med register till
TUNABERGSBYGDEN Register till årsskriften Tunabergsbygden 1951-2004

Täljebygden 1941-1983
Ncac(p)

MUSIK ^

56 sörmländska låtar [Musiktryck] / arrangerade för två fioler och altfiol av Olof Andersson ... ; utgivna av Sörmlands spelmansförbund
Nordisk folkmusik, 1956
1 spelpart. (54 s.)
Xu-cac


Sörmländska låtar [Musiktryck] / upptecknade av Gustaf Wetter åren 1932-1976 ; utgivna av Kartineholms kommun
Kommunen, 1978
505 s.
Xu-cac

Skönlitteratur
Sommar, Carl Olov
Litterär vägvisare genom svenska landskap: Södermanland
1984
Gc

Södermanland i litteraturen
1990
Hc(s)

Sörmlandsboken
1918
Ncac

Avsnitt "Skaldernas Sörmland" sid 273-334 skrivet av Ruben G:son Berg


Databaser [Avgiftsbelagda - kontakta Ditt bibliotek] ^

A-SÖK
http://www.btj.se/

Mediearkivet
http://www.mediearkivet.se/

PressText
http://www.presstext.se/

Nyhetssök Google - Gratis


Åter till STARTSIDAN Björkviks socken
Rättelser och kompletteringar skickas till
yngve.johnsson@abc.se

Senast uppdaterad 2006-12-30