Björkviks socken i Södermanland


*
Welander, Lennart
Nunnebanan. Stafsjö Järnväg. Kolmårdens egen järnväg
1978
124 s. Ill.
Krokeks Hembygdsförening och Östra Södermanlands Järnväg
Prbd


Se även:

Tidningsklipp
- Inköpta av Tradera våren 2009 av Björn Waldenström - Norrköping

Grönberg, Gösta
Skogsvårdsföreningens Folkskrifter
Utgifna av Föreningen för Skogsvård
1906:3 (N:o7)

Koncessionsvilkoren och kostnadsförslagen till en jernväg mellan Sandviken och öfre Virå. 
Norrköping 1900 
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_ONR=3028004

Lampa, L.
Nunnan (Lymantria Monacha Lin.) : dess utbredning, lefnadssätt, fortplantning och utvecklingsstadier m.m. /
af Sven Lampa ; utgifven af Entomologiska föreningen
1899
8 s. + 1 pl.

Pettersson, Conny
Nunnebanan 1901-1939. En cykel- och vandringsled.
Krokeks Hembygdsförening,
Norrköping 1996
16 sidor Ill.
ISBN: 91-972842-0-3

Ramstedt, C. G.
Stockholm : Nord. bokh., 1904
Berättelse öfver nunnans härjningar 1898-1902 i Södermanlands
och Östergötlands län / på Kungl. Domänstyrelsens uppdrag
Ramstedt, C. G.
Stockholm : Nord. bokh., 1904
Svenska 136 s., 5 pl., 4 kartor
http://libris.kb.se/bib/1719433

Syrén, Leif
Konsul Enhörning och barrskogens nunnor!
En berättelse om fjärilen som katastrofdrabbade Kolmårdens skogar.
Tullinge 1998
122 s. Ill.
Hc
Lz Enhörning, Fredrik

Taxa för transporter å Stafsjö Jernväg 1902-1904
Taxa för transporter å Stafsjö Jernväg jemte tillhörande tariffer och afståndstabell.
Norrköping 1992
31 s.
Norrköpinhs Förlags- & Boktryckeri-Aktiebolag
Prbd

Timberg, K[arl] G[eorg]
Om nunnans härjningar i Södermanlands och Östergötlands län.
Stockholm, 1899
Sep.ur: Tidskrift för skogshushållning. 1899
http://libris.kb.se/bib/3133224?vw=full

Transsumt af Kongl. Maj:ts Nådiga skrivelser
till Dess Befallningshafvande i Södermanlands och Östergöt-
lands län angående, bland annat, fridlysning af jernväg från
Sandvikens lastageplats till Öfre Virå.
1889:107
2 s.
Oe
[Nunnebanan]

Wirengren, Agnes
Nunne Fjärilen som åstadkom en järnväg.
Björkvik
1982
[25 bl.]

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg

Rolf Sten:
http://www.historiskt.nu/smalsp/stafsjo/stavsjo.html
Welander, Lennart  Stafsjö järnvägAlfabetisk lista   Ämnesindelad lista  Startsidan

Sidan senast uppdaterad 10-04-17

yngve.johnsson@abc.se