Björkviks socken i Södermanland

  
Transsumt af Kongl. Maj:ts Nådiga skrivelser
till Dess Befallningshafvande i Södermanlands och Östergöt-
lands län angående, bland annat, fridlysning af jernväg från
Sandvikens lastageplats till Öfre Virå.
1889:107
2 s.
Oe
[Nunnebanan]
Se även
Welander, Lennart
Nunnebanan. Stafsjö Järnväg. Kolmårdens egen järnväg


Transsumt A och B  

Transumt B                    Alfabetisk lista  Ämnesindelad lista   Startsidan

Sidan senast uppdaterad 2010-04-17

yngve.johnsson@abc.se