.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-10-31
.
.
Startsidan
Gårdar:
Ansarve
Bertels
Forse
Frändarve
Gannarve
Gardrungs
Lilla Home
StoraHome
Kube
Kviungs
Källgårds
Larsarve
Martille
Myrse
Prästgård
Snäckarve
Östergårde
Naturen
Sevärt
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Stenkumlabygdens Gårdar
.
Photo: Kenth Jönsson, 2001
Namn nu Namn 1653, mkl Namn nu Namn 1653, mkl
Ansarve Ansarfwe, 11½ Kube Kube, 7
Bertels Bertels, 7 Kviungs Qwiungs, 11
Forse Forssa, 14 Källgårds Kiällegårds, 11
Frändarve Frändarfwe, n/a Larsarve Lasarfwe, 6½
Gannarve Gannarfwe, 3 Martille Martiler, 8
Gardrungs Gardrungs, 16 Myrse Mörssa, 9
Lilla Home Lilla Hoeme, 11 Prästgården Prästegård, n/a
Stora Home Stoora Hoeme, 13 Snäckarve Snickarfwe, 18
Östergårde Östergårdh, 8
.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.