.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-03-14
.
.
Startsidan
Gårdar:
Ansarve
Bertels
Forse
Frändarve
Gannarve
Gardrungs
Lilla Home
StoraHome
Kube
Kviungs
Källgårds
Larsarve
Martille
Myrse
Snäckarve
Östergårde
Naturen
Sevärt
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Gannarve, (Gandarfve)
.
Foto från kyrkans inredning, Kenth Jönsson, 2001
Gannarve ligger SV i Stenkumla och har följande historia:

1608, jordeboken, landsarkivet:

Namn knutet till Gannarvf: Thomas Gannarvf
1653, revisionsboken, landsarkivet:

Steenkumbla fiardingh och sochn

Gannarve är 1/4 hemman om 3 markelej, haufuer åcker till 6 tunnelandh, ängh till 6 mans slätt, starr 1 mans slätt, aagh i Hälfwetis och Ackemyyr, trädgårdh af een deehl kirssebärssträäd, 1 haga till 1 häst och tarfweligh skough. Bruckas af Christen Ifwersson, hwilken 1651 kiöpte gården af Jacob Arendtson för 40 dr. Ingen humble.
1699, geom.avmätn./renovation/, lantmäteriet 2

Utdrag ur karta 1699, J Frijman. Förstora genom att klicka på bilden, 127 kb. Foto: Kenth Jönsson


1819 storskifte med gränsbestämning, lantmäteriet 27
1860-65 ingick Gannarve i Skifteslaget No3 i Stenkumla
Ansarve, Gannarve, Östergårde, lantmäteriet 56
Stenkumla Socken af Gotlands Södra härad.

 Utdrag ur karta 1865, L. Fegraeus. Förstora genom att klicka på bilden, xxx kb. Foto: Kenth Jönsson1984 Avstyckning av lotten A, lantmäteriet 239
Idag ägs huvudgården, Gannarve 1:3, av Viola och Rune Hallgren / kj

 Utdrag ur karta 1995, Förstora genom att klicka på bilden, 132 kb. Foto: Kenth Jönsson
.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.