.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-07-10
.
.
Startsidan
Gårdar
Naturen
Sevärt
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Stenkumlabygdens Natur
.
Photo: Kenth Jönsson, 1998
Stenkumla ligger på Follingboåsens södra spets med Acklundskulle 76 m ö h. Omkringliggande område är skogs- och jordbruksmark, ca 25-60 m ö h. 

Området i nordväst kännetecknas av mycket häll och myrmark som dräneras av en å som rinner från Kube, Forsa och Martille och slutar i ett vattenfall på Fridhem vid Högklint.

Området i sydväst dräneras av bäckar och kanaler som rinner ut i Idån.

Slätterna i öster dräneras av en grävd kanal som börjar i Träkumla, rinner genom Bertels, Kviungs, gränsar Kube och fortsätter genom Snäckarve, Gardrungs, Larsarve och ut ur Stenkumla via Östergårda. Efter en vinglande färd genom det vackra Eskelhem rinner kanalen ut i Idån och Paviken.

Många av skogarna i Stenkumla är gamla och har en rik fauna. Vissa höstar har man hitta upp till 200 olika svampsorter. Gotlands ovanligaste orkidéer växer här.

Stigarna som ringlar sig fram i socknen bjuder på omväxlande geografi.

Gränsen är 3,3 mil lång och framkomlig i stort sett hela året. Under denna länk finns det ca 100 brytpunkter längs gränsen, till GPS kartprogram MapSource.

Här finns lite bilder från en gränsvandring februari mars 2005.

.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.