.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2001-06-14
.
.
Startsidan
Gårdar:
Ansarve
Bertels
Forse
Frändarve
Gannarve
Gardrungs
Lilla Home
StoraHome
Kube
Kviungs
Källgårds
Larsarve
Martille
Myrse
Snäckarve
Östergårde
Naturen
Sevärt
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Martille
.
Foto från kyrkans inredning, Kenth Jönsson, 2001
Martille ligger i Stenkumlas NV hörn och har följande historia:

1608, jordeboken, landsarkivet:

Namn knutet till Martille: Jacop Mattilder.
1653, revisionsboken, landsarkivet:

Steenkumbla fiardingh och sochn

Martiler är 1 hemman om 8 markelej, haufuer åcker till 20 tunnelandh, ängh till 16 mans slätt, ingen starr eller aagh, 1 haga till 2 hästar och tarfweligh skough. Bruckas af Hans Jöransson Lolich, hwilken 1651 kiöpte gården af landsdommaren Niellss Mattson för 250 dr. Ingen humble eller trädgårdh. 

Noter:
8 markelej = ett markleje skulle vara och bestå av fem tunneland, dvs 40 tunnland
16 mans slätt = drygt 3 tunnland äng
1699, geom.avmätn./renovation/, lantmäteriet 2
Utdrag ur karta 1699, J. Frijman. Förstora genom att klicka på bilden, 114 kb. Foto Kenth Jönsson


1866 ingick Martille i Skifteslaget No4 i Stenkumla
Källgårds, L:a o S:t Homa, Forsa, Martille, Skotorp och Gäst båtsmanstorp
Stenkumla Socken af Gotlands Södra härad.
Martille var då delad i 6 delar, Da - Df
Utdrag ur karta 1866, L. Fegraeus. Förstora genom att klicka på bilden, 43 kb. Foto: Kenth Jönsson


Idag ägs huvudgården, Martille, av Anette och Per Fogelström. De har gjort en egen hemsida som är mycket intressant: www.martille.com/
Utdrag ur karta 1995. Förstora genom att klicka på bilden, 132 kb. Foto: Kenth Jönsson
.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.