.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2001-06-14
.
.
Startsidan
Gårdar:
Ansarve
Bertels
Forse
Frändarve
Gannarve
Gardrungs
Lilla Home
StoraHome
Kube
Kviungs
Källgårds
Larsarve
Martille
Myrse
Snäckarve
Östergårde
Naturen
Sevärt
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Bertels
.
Foto från kyrkans inredning, Kenth Jönsson, 2001
Bertels ligger NO i Stenkumla och har följande historia:

1608, jordeboken, landsarkivet:

Namn knutet till Bertels: Bottell Bertils
1653, revisionsboken, landsarkivet:

Steenkumbla fiardingh och sochn

Bertels är ½ hemman om 7 markelej, haufuer åcker till 8 tunnelandh, ängh till 16 mans slätt, starr 2 mans slätt, aagh i Kiällingemyyr, 2 haga till 4 hästar och godh skough. Bruckas af h:r Peer Gubbe, hwilken 1650 kiöpte gården af Larss Öfwedhe för 36 dr. Ingen humble eller trädgårdh.

Noter:
7 markelej = ett markleje skulle vara och bestå av fem tunneland, dvs 35 tunnland
16 mans slätt = drygt 3 tunnland äng
1699, geom.avmätn./renovation/, lantmäteriet 2

Utdrag ur karta 1699, J Frijman. Förstora genom att klicka på bilden, 127 kb. Foto: Kenth Jönsson


1868 ingick Bertels i Skifteslaget No1 i Stenkumla
Gardrungs, Kube, Snäckarve, Prästgården, Myrse, Kviungs och Bertels
Stenkumla Socken af Gotlands Södra härad.
Bertels var då ..., littrering = , lantmäteriet 103
 Utdrag ur karta 1868, L. Fegraeus. Förstora genom att klicka på bilden, xxx kb. Foto: Kenth Jönsson


Idag finns inte huvudgården från 1699 då den låg mellan Kube och Kviungs / kj
Utdrag ur karta 1995, Förstora genom att klicka på bilden, 132 kb. Foto: Kenth Jönsson
.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.