.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-10-24
.
.
Startsidan
Gårdar
Naturen
Sevärt: 
Acklundskulle
Avrättningspl.
Fanan 1711
Forntida borg
Forse bildsten
Gamla kartor
Gamla vägar
Gravfält
Homa hällar
Källor (bryor)
Kalkugnar
Kvarnar
Kyrkan
Livrejänge
Naturlig isrink
Prästänget
Rastplatser
Skolan
Sojde
Stenbron
Trolldalen
Trullkälda hul
Vårdkasen
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Stenkumlabygdens Sevärdheter
.
Hittills har man hittat 723 fornlämningar, registrerade i 221 poster vid länsstyrelsen. Ett par stenåldersboplatser finns, och spridda rösen är från bronsåldern. Från järnåldern finns främst 15 gravfält, vidare 25 husgrunder, stensträngar, ett par bildstenar och en ringborg.
0418:003:638 Uå Stenkumla socken Uppbådsfana 1711

Läs mer om om Fornlämningsinventeringen 1976

.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.