.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2001-06-14
.
.
Startsidan
Gårdar:
Ansarve
Bertels
Forse
Frändarve
Gannarve
Gardrungs
Lilla Home
StoraHome
Kube
Kviungs
Källgårds
Larsarve
Martille
Myrse
Snäckarve
Östergårde
Naturen
Sevärt
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Kube
.
Foto från kyrkans inredning, Kenth Jönsson, 2001
Kube ligger mitt i Stenkumla och har följande historia:

1608, jordeboken, landsarkivet:

Namn knutet till Kube: Mortenn Kouffue.
1653, revisionsboken, landsarkivet:

Steenkumbla fiardingh och sochn

Kube är ½ hemman om 7 markelej, haufuer åcker till 8 tunnelandh, ängh till 16 mans slätt, starr 2 mans slätt, aagh i Kiällingemyyr, 1 haga till 3 hästar och tarfweligh skough. Bruckas af h:r Peer Gubbe, hwilken 1650 kiöpte gården af Matts Oloffsson för 20 dr. Ingen humble eller trädgårdh.

Noter:
8 markelej = ett markleje skulle vara och bestå av fem tunneland, dvs 40 tunnland
16 mans slätt = drygt 3 tunnland äng
1699, geom.avmätn./renovation/, lantmäteriet 2
Utdrag ur karta 1699, J Frijman. Förstora genom att klicka på bilden, 127 kb. Foto: Kenth Jönsson


1762, undersökning av marmorbrott, lantmäteriet 7
1798, gränsutstakning och ägoutbyte med Kviungs, lantmäteriet 8
1854-58, ägoutbyte, hägnadsdeln, lantmäteriet 9-11


1868 ingick Kube i Skifteslaget No1 i Stenkumla
Gardrungs, Kube, Snäckarve, Prästgården, Myrse, Kviungs och Bertels
Stenkumla Socken af Gotlands Södra härad.
Kube var då inte delad, littrering = C, lantmäteriet 103
Utdrag ur karta 1868, L. Fegraeus. Förstora genom att klicka på bilden, 114 kb. Foto: Kenth Jönsson


1919, ägost 1:1-3, lantmäteriet 103
1935, avst. 1:4 (bygdegården) från 1:2, lantmäteriet 127
1945, avst. 1:5 (rivet) från 1:2, lantmäteriet 136
1976, avst. 1:6 från 1:2, lantmäteriet 189
1984, sml 1:7 av 1:2, 1:5 och Snäckarve 1:18, lantmäteriet 236
1988, avst 1:8-10; nybildn s:7 av 1:7, lantmäteriet 252
Idag ägs huvudgården, Kube 1:7, av Lotta och Gösta af Petersens / kj
Utdrag ur karta 1995, Förstora genom att klicka på bilden, 132 kb. Foto: Kenth Jönsson
.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.