Vrak & skeppsfynd i Norden och Östersjön

De äldsta båtfynden i Norden är stockbåtar, samt grav- och offerfynd på land, t ex i Norge och Danmark.

Sveriges norra kust
Sveriges mellersta ostkust
Sveriges södra ostkust
Sveriges västkust
Sveriges inland
Vänern
Finland
Norge
Danmark
Övriga Östersjön
Island


Erik Nordewall, sjunken i Vättern

Du kan finna flera vrak i vrakregister och listor och i vrak i världen. Du kan finna fler vrakrapporter under projekt och via olika institutioner. Om du dyker på vrak bör du veta detta och detta.

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi