Vrak & skeppsfynd i Vänern:

Vänern är Europas största sötvattensjö, efter Ladoga och Onega i Ryssland. Sjöfart har funnits åtminstone sedan vikingatiden. Sikten är begränsad och botten mycket varierande. I norr är den slät och oftast täckt av sandlera. I Lurö skärgård och söderut är botten mycket kuperad. Hittills har 400 vrak lokaliserats men upp till 20 000 vrak kan finnas. Vänern och Vättern tippar båda sakta mot söder. Det beror på att landhöjningen i norra ändarna (ca 4 mm/år) är snabbare än i de södra ändarna (ca 2 mm/år).
  

Sture
Ett stort block på Stures däck.
kabyss
Stures kabyss med grytlock.
takfärg flagnar
Takfärgen flagnar i Stures hytt.

Vidare läsning:

Källor är bla Nya Wermlands-Tidningen och Roland Peterson. Listan är i ungefärlig kronologisk ordning. Rev apr -10


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi