Svenska vrak norra Östersjön:

Listan är sorterad efter förlisningstidpunkt

Norr om Arholma

 • ”Vikingaskeppet” i Härnösand. Vintern 99-00 presenterade Seth Jansson ett nytt skeppsfynd i Härnösands hamn. Det enda som syns är en rad spant som sticker upp ur bottenleran. Efter uppmätning visade det sig att avstånden mellan spanten var ungefär det samma som på vikingatida skepp. TV och dagspress tog genast fasta på detta och började tala om ”vikingaskepp”. Det är en förhastad slutsats. Datering kommer först då vraket undersöks under sommaren 2000. Ref SVT Nyheterna 000221, Dagens Nyheter 000222 och Svenska Dagbladet 000222.
 • Bellona. Svensk 40 kanoners fregatt, byggd 1782 efter Chapmans ritningar. Gick på grund och sjönk 1809 vid Djurstens grund utanför Öregrund. Förlisningsplatsen heter numera Bellonagrundet. Ett ganska dyrt sätt att hitta nya grund kan man säga. Vraket ligger på 8-18 m djup. Skrovet är till stor del en brädhög, men de stora spanten är imponerande. Järnkanoner från skeppet bärgades på 60-talet av Jan Österberg och finns i Öregrunds hembygsmuseum.
 • Jehu, handelsfartyg sjunket 1825 nära Sundsvall. Endast botten återstår, delvis utgrävd.
 • Vraken vid Vindskärsvarv, Sundsvall. Anders Vikdahl berättar om trävrak från slutet av 1800-talet och sökning med side scan sonarCedric.
 • Cedric. Svenskt ångdrivet lastfartyg, byggt 1881. Sjunket i Bottenhavet 1910. Återfunnet 1993 i mycket välbevarat skick på 39 m djup.
 • s/s War Fundy. Ångfartyg byggt av trä (hondurasmahogny) i Nordamerika 1918, 75-80 m långt, med maskin i aktern. 1920 gick hon med last av kol och passagerare från England mot Gävle. Vid Grundkallen, Ålands hav, gick hon på grund och sjönk efter 2 dagar. Hittades på 1960-talet på 30 m djup av Jan Österberg. Hon är mycket välbevarad, utrustning står kvar på sina hyllor. Sonogram av Sture Hultquist. Ref. filmen Fem vrak (Deep Sea Productions 1999).
 • s/s August Thyssen. Tyskt lastfartyg. 1940 gick hon mot Tyskland lastad med svensk järnmalm, men tick på en mina vid Understens fyr utanför Singö. Det välbevarade vraket hittades år 2002 på 58 m djup.
 • s/s Vesta. Lastfartyg sjunket 1945 på 40 m djup, nära Grisslehamn. Den intakta ratten stals sommaren 2000 – blir den konserverad eller förstörd? Sonogram av Sture Hultquist.
 • Henny af Vaxholm. Motorgaleas av stål, sänkt 1950 på 27 m djup nära Grisslehamn. Sänkningen var ett försäkringsbedrägeri från ägarens sida. Hittades 1997Nedjan.
 • Nedjan. Svenskt ångdrivet lastfartyg, byggt 1893, 64 m långt. I januari 1954 seglade hon ut från Gävle hamn i storm och minusgrader. Först 1996 återfanns vraket på 32 m djup med hjälp av side scan sonar.
    

Vidare läsning:

Många vrak återstår att finna utanför Understens fyr, men där är det upp till 200 m djup. Listan är i kronologisk ordning. Per Åkesson, rev jul -12


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi