Vrak & fynd i Finland, inkl. Åland:

Finland är bebott sedan ca 8000 f Kr, med bofast befolkning från ca 4000 f Kr. Åland är bebott sedan ca 4000 f Kr. Många vrak återstår att upptäcka, i havet, i sjöar och i mossar. Du måste meddela finska kustbevakningen före alla vrakdyk. På Åland är dykning dessutom endast tillåtet genom lokala dykarrangörer.
  

Vidare läsning:

listan är i kronologisk ordning, rev jul -12


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi