Vrak & skeppsfynd i Norge:

De första människorna kom till Norge vid slutet av istiden ca 8000 f Kr och blev bofasta ca 4000 f Kr. Förmodligen använde de förhistoriska människorna stockbåtar redan för flera tusen år sedanBingenbåten.
  

Vidare läsning:

Listan är i kronologisk ordning. Rev jul -12


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi