Vrak i världen

Världens äldsta skeppsfynd är på land. Den äldsta båttypen är möjligen stockbåten.

Väst- & Centraleuropa

Brittiska öarna

Medelhavet, tidigaste fynd

Medelhavet, antiken

Medelhavet, senare fynd

Svarta havet

Atlanten

USA & Kanada

Centralamerika

Sydamerika

Östra halvklotet

HMS Pandora, sjunken utanför Australien 1791


Listorna är i kronologisk ordning. Du kan finna flera vrak i vrakregistren och i listan för vrak i Norden och Östersjön. Likaså under projekt och via olika institutioner.

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi