ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Info för medlemmar Styrelse Webmail Webforum

Information om det vi kallar familjemedlemskap

En «huvudmedlem» kan ansluta familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress.

Huvudmedlemmen ansvarar för att uppgifterna om familje­medlemmarna är korrekta.

Huvudmedlemmens avgift täcker även kostnaden för övriga familjemedlemmar.

Obs. Medlemsnumren för samtliga ska anges på inbetalnings­avin alternativt ange exakt det referensnummer/fakturanummer som anges på fakturautskicket.

Om huvudmedlemmen avslutar sitt medlemskap i ABC-klubben kan en familjemedlem överta rollen som huvudmedlem.

Om ingen ny huvudmedlem utses, återgår familje­medlemmarna till vanligt medlemskap.

Anmälan

Med e-post till kansli@abc.se anmäler du familjemedlemmar. Ange namn, medlemsnummer och adress på huvudmedlem samt eventuell övrig kontakt­information som externa e-postadress och/eller mobil­telefon­nummer. Ange tydligt om det är en ny medlem eller om det är en redan befintlig medlem som skall ingå i familje­medlemskapet. Vid befintlig medlem måste medlems­numret anges. Kansliet bekräftar att anmälan mottagits.

/Kansliet