ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Info för medlemmar Styrelse Webmail Webforum

Information om det vi kallar familjemedlemskap

En «huvudmedlem» kan ansluta dem som är folkbokförda på samma adress, till en reducerad medlemsavgift.

Huvudmedlemmen betalar full avgift, medan var och en av familje­medlemmarna betalar halva beloppet.

Huvudmedlemmen ansvarar för att uppgifterna om familje­medlemmarna är korrekta.

Huvudmedlemmen betalar avgiften för samtliga medlemmar - detta för att minimera administrationen på klubbens kansli. OBSERVERA! Medlemsnumren för samtliga ska anges på inbetalnings­avin.

Om huvudmedlemmen avslutar sitt medlemskap i ABC-klubben kan en familjemedlem överta rollen som huvudmedlem.

Om ingen ny huvudmedlem utses, återgår familje­medlemmarna till vanligt medlemskap.

Anmälan

Med e-post till kansli@abc.se anmäler du familjemedlemmar. Ange namn, medlemsnummer och adress på huvudmedlem samt eventuell övrig kontakt­information som externa e-postadress och/eller mobil­telefon­nummer. Ange tydligt om det är en ny medlem eller om det är en redan befintlig medlem som skall ingå i familje­medlemskapet. Vid befintlig medlem måste medlems­numret anges. Kansliet bekräftar att anmälan mottagits.

/Kansliet