ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Medlems­förmåner Datorsystem Medlemssajter

Styrelse och funktionärer

Vi håller årsmöte och väljer styrelse i mars varje år. Vid senaste årsmötet valdes följande personer.

Styrelse

Allen Ristovic <8646>, ordförande, email m8646@abc.se
Marcus Strömberg <9370>, vice ordförande, email m9370@abc.se
NilsOla Nilsson <10785>, sekreterare, email nilsola@abc.se
Eric Rowley <9880>, kassör, email m9880@abc.se
Göte Liljegren <8430> (avgick 2019-05-17)

Revisorer

Bengt Almén <6415>, revisor, email m6415@abc.se
Klas Anderberg <8928>, revisorssuppleant, email m8928@abc.se

Valberedning

Ulf Olsson <8835>, ledamot, sammankallande, email m8835@abc.se