ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Info för medlemmar Styrelse Webmail Webforum

Styrelse

Vi håller årsmöte och väljer styrelse i mars varje år. Vid senaste årsmötet valdes följande personer:

Styrelse fr.o.m 2024-03-16

Vid ordinarie årsmöte 2024-03-16 valdes följande personer:

Tommy Hamberg <508>, ordförande, email m508@abc.se
Gabriel Kihlman <10723>, vice ordförande, email gk@abc.se
Andreas Olsson <9874>, sekreterare, email m9874@abc.se
NilsOla Nilsson <10785>, kassör, email nilsola@abc.se
Marcus Strömberg <9370>, ledamot, email m9370@abc.se
Tora Philp <10886>, ledamot, email m10886@abc.se

Revisorer

Beatriz Pereira, BTRIX Ekonomitjänster för företag och privatpersoner, email info@btrix.se

Valberedning

Vakant

Stadgar

Våra stadgar finns här