Styrelse

Stadgar:

Våra stadgar >>

Policydokument:
(PDF-filer)

Medlemskap >>

Medlemsförmåner >>

Egna domäner >>

Styrelse och funktionärer

Vi håller årsmöte och väljer styrelse i mars varje år. Vid senaste årsmötet valdes följande personer.

Styrelse

Göte Liljegren <8430>, ordförande
Allen Ristovic <8646>, vice ordförande
NilsOla Nilsson <10785>, sekreterare
Eric Rowley <9880>, kassör
Marcus Strömberg <9370>, ledamot
Lasse Nilsson <2954>, ledamot

Revisorer

Bengt Almén <6415>, revisor
Klas Anderberg <8928>, revisorssuppleant

Valberedning

Peter Mörtsell <1343>, ledamot, sammankallande

Kontakt

Om du vill kontakta någon av de ovanstående kan du använda numret som står inom hakparentesterna. Det är bara att ersätta nollorna i m0000@abc.se med respektive nummer.