ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Info för medlemmar Styrelse Webmail Webforum

Om lösenord

För några år sedan ansågs det att ett lösenord på 8 tecken var tillräckligt långt. Numera är rekomendationen minst 12 tecken. Det beror på att tekniken att knäcka lösenord ständigt förbättras.

Det är inte enbart längden på lösenordet som är viktigt, kanske ännu viktigare att det är slump­mässigt genererat. Dvs. det skall inte vara påhittat av människor utan skapat med hjälp av en pseudo-random algoritm.

Det finns flera hjälpmedel för att generera helt slump­mässiga lösenord. apg och pwgen är exempel, bägge finns installerade på abc-klubbens server. Det brukar även finnas slump­mässiga password­generatorer inbyggda i vissa program och tillämpningar, där man skall ange ett lösenord.

Att byta lösenord

För att byta lösenord på abc-klubben måste du logga in på vår server orm.abc.se. Det kan du göra med ssh (från en unix eller linux eller mac) eller med putty (från windows). Här finns beskrivning hur du skall göra. Efter att ha loggat in kör du kommandot passwd och följer instruktionerna.