Datorsystem

Sidosystem

applelogo

Vår Appleserver finns ej längre.


windowslogo

Vår Windows Server 2003 stängdes ned i augusti 2015 när supporten från Microsoft på operativsystemet upphörde.


Linuxfylld Pga ett problem med den CMS-hanterare vi använt för klubbens Linuxweb, har vår linuxinfo tyvärr förlorats och återinstallation via backup enkelt inte kunnats göras. Vi beklagar detta och hoppas återkomma med en ersättare när ledning och sysops valt väg ang. nytt klubbCMS-verktyg.

Tills vidare måste vi hänvisa till andra källor som Forumet på linuxmint.se.

Vårt datorsystem

Kärnan i vårt system består av en blandning av olika UNIX-dialekter, inklusive LINUX. Totalt har vi drygt 10 maskiner, nätverkande i ett huvudsystem, samt några enstaka experimentmaskiner. De flesta maskinerna är accessbara över nätet för medlemmarna.

I en principskiss ser systemet ut så här:

Datorsystemet

Phobia; systemets väktare

All datatrafik till klubben passerar Phobia som inspekterar varje litet datapaket för att avgöra om det skall släppas in eller inte. Phobia kör OpenBSD och brandväggen PF (Packet Filter).

Den trafik som Phobia släpper igenom går vidare till de servrar den var adresserad till från början. Alla har egna publika IP-nummer så någon lokal router behövs inte. I stället är det inställningarna i brandväggen som avgör om det går att komma fram till en specifik dator, bara delar av den eller inte alls.

Orm och Adam

Orm kör operativsystemet OpenBSD och innehåller bland annat en DNS-server (ns.abc.se) där klubbens medlemmar kan parkera sina egna domäner. Orm är en skalserver, där medlemmarna kan logga in i systemet (BSD).

Adam är en rackserver med två hårdvaruspeglade hårdiskar (RAID- 1). Operativsystemet är CentOS, en Linuxdistribution. Även här finns en DNS (ns2.abc.se) som håller reda på medlemmarnas egna domäner, men framför allt körs här ABCKOM.

Hekla, Etna, Siw och Sonja

De fyra rackservrarna Hekla, Etna, Siw och Sonja utgör fundamentet i vårt system. Lite förenklat kan man säga att Hekla och Etna processar information medan Siw och Sonja lagrar och säkrar den.

Hekla är vår nya mailserver och kör operativsystemet OpenBSD. Här rullar våra epostservrar för IMAP och POP3 och här finns även klubbens webbmail.

Etna kör operativsystemet Debian. På Etna ligger bland annat den webbserver som gör att du kan läsa denna och andra sidor på vår sajt.

På Etna är efterföljaren till MySQL, MariaDB installerad. Här finns även de domäner våra medlemmar valt att parkera i Linux. På Etna finns även time.abc.se numera. Etna är en skalserver, där medlemmarna kan logga in i systemet (Linux).

Siw och Sonja är våra två NAS-servrar (Network Attached Storage). De är av fabrikat Qnap och har varsin AMD Opteron 64-bitars processor på 1600 MHz och fyra hårddiskar vardera på 400 GB styck. Med en basal installation av operativsystemet FreeBSD utgör de fullgoda servrar i sig själva, men i vårt system har de bara till uppgift att lagra och säkra våra medlemmars information.

Gorilla

Gorilla kör operativsystemet OpenBSD och kör klubbens primära DNS.

Inloggningsvägen

Alla medlemmar har användar-id och lösenord till Orm och Etna. Vilken man än loggar in på har man tillgång till samma filer eftersom de NFS-monteras från Siw på den dator man loggat in på. Det innebär att man kan köra i tre skilda operativsystem. Programmen körs på den dator man loggat in på men filerna sparas på Sonja.