ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Info för medlemmar Styrelse Webmail Webforum

Medlemsavgift

Medlem i ABC-klubben, med tillgång till klubbens alla förmåner, blir du efter att ha satt in 200 kronor på bankgirokonto 5986-2169.

200 kronor är grundavgiften, men fortsätt att läsa ända till slutet! Klicka sedan gärna på länken till sidan om familjemedlemskap.

Vi behöver uppgifter om vad du heter och var du bor samt gärna ditt telefonnummer för att kunna registrera ditt medlemskap. Ju tydligare, desto snabbare kommer du med i vår gemenskap. Skicka till kansli@abc.se. Berätta också gärna (frivilligt) lite om dig själv och varför du vill bli medlem hos oss.

Dina personuppgifter används endast av klubbens kanslister. Vi delar dem inte med några utomstående.

Betalar man för nytt medlemskap under det sista halvåret av ett år, så gäller det även för nästkommande år.