Vrak & andra fynd i Sveriges inland, utom Vänern:

Vänern och Vättern har en sak gemensamt – de tippar sakta mot söder. Det beror på att landhöjningen i norra ändarna (ca 4 mm/år) är snabbare än i de södra ändarna (ca 2 mm/år). Listan är sorterad efter förlisningstidpunkt.
  

Vidare läsning:

listan är i kronologisk ordning, rev jul -12


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi