Påbörjade eller planerade rekonstruktioner

Norden

Projekt i övriga världen

 
Det finns även ett antal gamla seglande originalträskepp, men de beskrivs inte här. Du kan söka mer info här eller med t ex en sökmotor. Ritningen av Götheborg gjord av Roland Rydén.

rev apr -10


Till rekonstruktioner & skeppsbyggnad Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi