Åldersbestämning

Åldern på ett vrak kan ofta bestämmas typologiskt från konstruktionstypen eller med hjälp av lösfynd, t ex flaskor, kritpipor, keramik, mynt, tennföremål, ankare, kanoner, skelett och pollenanalys. I Medelhavsområdet kan amforor dateras efter utseenede och typ. Trä kan åldersbestämmas med dendrokronologi och kol-14.

 

årsringar

dendro-
kronologi

rev apr -10


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi