Björkviks socken - några arkivkällor

Björkviks Hembygdsförenings arkiv
Arkivförteckning - Kontakta Björkviks Hembygdsförening

(Källa bl a NAD - Nationell ArkivDatabas)

Folkrörelsearkivet i Katrineholm
Katrineholms Arbetararkiv
Katrineholms kommunarkiv
Katrineholms stadsbibliotek
Landsarkivet i Uppsala
Landstingsarkivet i Sörmland
Föreningen Stockholms Företagsminnen
Nyköpings kommun- och folkrörelsearkiv
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Föreningsarkivet i Sörmland
Södermanlands museum - Arkiv och bibliotek med arkivförteckningar
Eskilstuna stads- och länsbibliotek
Övriga
Brandförsäkringar Hagbyberga - Fall - Djupviksnäs - Mörtbol
Landsarkivet i Vadstena

Ericsberg
Folket 1984-01-04
"Branden vid Ericsberg. Ovärderliga historiska dokument lågornas rov.
Skulle ha flyttats till Forssjö inom kort.
Ovärderliga dokument över Ericsbergs historia totalförstördes då förvaltarbostaden vid säteriet
på måndagsnatten brandhärjades. Det fanns aldrig någon chans att rädda det 150 år gamla huset.
På vinden förvarades "gårdsarkivet": gamla arrendeavtal och unika dokument från 1800-talets
början och framåt"SVAR http://www.svar.ra.se/Arkiv.
Allmän del
Brandförsäkringar
Domstolsarkiv
Kyrkoarkiv
Militaria

Centrala Soldatregistret - Sökbar databas 2008-02-20Språk- och folkminnesinstitutet ORTNAMNSREGISTRET - S O F I
Björkviks socken : Jönåkers härad
http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1759 [2008-02-20]Harmens register över bruk  1999-04-16
http://www.genealogi.se/harmens2.htm
Harmens register är ett register över bruk i både Sverige och
Finland, som finns i ett antal volymer i Riksarkivet i Stockholm.
Här nedan finns en elektronisk version, sorterad län för län, som
dock endast redovisar bruk startade före år 1800.

Historiska studier - Medicinalhistorisk databas  - Årsberättelser från provinsialläkare
http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/ [2008-02-20]

Lantmäteriet - Historiska kartor
Upp emot 30 000 kartor!
http://www.lantmateriet.se/cms/niva2index.asp?produktgrupp=4B

Sverige, topografiska kartor http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=7556&refid=1132
0400:04B:017 Charta öfver Björkwiks Socken


Folkrörelsearkivet i Katrineholm  ^
Kommunarkivet, Box 901
641 29 Katrineholm
Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-570 30
Fax: 0150-506 22

Uppgifter 99-04-16


Katrineholms Arbetararkiv^
Box 901
641 29 Katrineholm
Besöksadress: Djulögatan 32, Folket hus
Telefon: 0150-577 60
Öppettider: mån-tor 9.00-12.00, fre 9.00-11.30

BJÖRKVIKS ARBETAREKOMMUN 1912 - 1980
BJÖRKVIKS FOLKETS PARKFÖRENING UPA 1935 - 1980
BJÖRKVIKS SDUK-SSU 1928 - 1958
BJÖRKVIKS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB 1950 - 1974
NOV AVDELNING 1452 FRAMÅT 1934 - 1944
SVENSKA GROV-OCH FABRIKSARBETAREFÖRBUNDET AVD 500 1931 - 1942

Uppgifter 99-04-16


Katrineholms kommunarkiv ^
Box 901
641 29 Katrineholm
Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-570 30
Fax: 0150-506 22
Öppettider: mån-fre 8.30-16.30  lunchstängt 12.00-13.30
http://www.katrineholm.se/templates/Page.aspx?id=3100 [2008-02-20]

BJÖRKVIKS BEGRAVNINGSKASSA 1933 - 1991
BJÖRKVIKS TELEFONVÄXELFÖRENING 1922 - 1943
BJÖRKVIKS TORVSTRÖFÖRENING 1905 - 1957
LOGEN 4657 BJÖRKVIKEN 1920 - 1972
FÖRENINGEN HERMODS REALSKOLA 1945 - 1970
LOGEN 4950 VIRÅKAMRATERNA 1929 - 1938
TEGNEBOLSKRETSEN AV BJÖRKVIKS ABSOLUTA NYKTERHETSFÖRENING, BJÖRKVIKS BLÅBANDSFÖRENING 1900 - 1920

OPPUNDA HÄRADS DOMBÖCKER 1645-1860 mikrofilm

TIDNINGSLÄGG
Katrineholms Tidning 1887-1923
Katrineholms-Posten 1924-1927
Katrineholms-Kuriren 1917-1983

Uppgifter 99-04-16


Katrineholms stadsbibliotek ^
[Om fattande lokalsamling]
Box 90
641 21 Katrineholm
Besöksadress: Djulögatan 31
Telefon: 0150-576 30

Uppgifter 99-04-16


Landsarkivet i Uppsala ^
Box 135
751 04 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 19
Telefon: 018-65 21 00
Fax: 018-65 21 03
Hemsida: http://www.statensarkiv.se/ula [080306]

VIRÅ BRUK ^
Arkiv Anders Wedbergs arkiv
Strängnäs domkapitel ^
Björkviks församling
Björkvik
Härad: Jönåker.
Pastorat: eget.
Födelser vid Röda korsets förlossnings-
hem 1928-1946 införda i församlingens
födelsebok.
SEKRETESS 70 år. Se f ö sid 1
Husförhörslängder 300
AI:1-24b med ortregister.
AI:5a-10a,11b-17b,18a-24a östra roten
AI:5b-10b,11a-17a,18b-24b västra roten

1688-1709 Defekt
1747-1751
1752-1756
1757-1767
1768-1781
1768-1781
1781-1792
1781-1792
1793-1800
1793-1800
1801-1811
1801-1811
1812-1818
1812-1818
1819-1823
1819-1823
1824-1828
1824-1828
1829-1834
1829-1834
1834-1839
1834-1839
1839-1845
1839-1845
1845-1850
1845-1850
1851-1855
1851-1855
1856-1860
1856-1860
1861-1865
1861-1865
1866-1870
1866-1870
1871-1875
1871-1875
1876-1880
1876-1880
1881-1885
1881-1885
1886-1890
1886-1890
1891-1895
1891-1895

Utdrag ur församlingsböcker
SCB
1900
1910
1920

Flyttningslängder
1861-1876

Inflyttningslängder
1807-1841
1842-1861

Utflyttningslängder
1754-1755
1763
1807-1841
1842-1861
1861-1876

Födelse- och dopböcker
1688-1701
1702-1734
1735-1757
1758-1805
1806-1841
1842-1861
1862-1871

Utdrag ur födelseböcker

SCB
1860-1897
1898-1920

Konfirmationsböcker
1754
1757-1767

Lysnings- och vigselböcker
1686-1758
1759-1861

Utdrag ur vigselböcker 7
SCB
1860-1897
SCB
1898-1920

Död- och begravningsböcker
1686-1758

1759-1861

Utdrag ur dödböcker 16
SCB
1860-1897
SCB
1898-1920

Statistiska tabeller 1
1749-1773

Emigranter befolkningsstatistik 1
1865-1874


Brandförsäkringar^
Björkvik sn (Brfv)
Hagbyberga - Fall - Djupviksnäs - Mörtbol
Björkvik sn (Brfv)
1817 Hagbyberga säteri Ribbing J Fr
1858 Hagbyberga säteri Leijonhufvud m fl
1859 Hagbyberga säteri Leijonhufvud Carl B F och Axel S m fl
1865 Säteriet Hagbyberga Leijonhufvud Axel Sten och Abraham
1877 Hagbyberga Leijonhufvud Sten Leijonhufvud Mecktild
1887 Hemmanet Fall Enhörning G F A
1887 Torpet Djupviksnäs Enhörning G F A
1898 Djupviknäs under Wirå Enhörning G F A
1898 Mörtbol Enhörning F
1910 Hagbyberga Juhlin J M
1918 Djupviksnäs Stafsjö AB
1918 Fall Stafsjö AB
1918 Mörtbol Stafsjö AB
1920  Hagbyberga J M Juhlins sterbhus

Häradsskrivaren i Nyköpings fögderi^
Jönåkers häradsrätt

Kila församling (D-län) ^
Uppgifter 99-04-16

Landstingsarkivet i Sörmland ^
611 88 Nyköping
Besöksadress: Repslagargatan 19
Telefon: 0155-24 58 20
Fax: 0155-28 91 15

Uppgifter 99-04-16


Föreningen Stockholms Företagsminnen  ^

BJÖRKVIKS KONSUMTIONSFÖRENING 1916-1916
1911-10-22, UPPLÖST 1916
FÖRENINGEN STOCKHOLMS FÖRETAGSMINNEN

JÖNÅKERS KOOPERATIVA KVINNOGILLE 1949-1966
FÖRENINGEN STOCKHOLMS FÖRETAGSMINNEN

KONSUM BJÖRKVIK FÖRENING UPA 1928-1959
STARTADE 1928-12-05, UPPGICK 1960 I KONSUM NYKÖPING. BJÖRKVIKS NYA KF (1928-37), KONSUM BJÖRKVIK (1938-59)
FÖRENINGEN STOCKHOLMS FÖRETAGSMINNEN

SÖDRA SÖRMLANDS KONSUMTIONSFÖRENING (NYKÖPING) 1899-1969

KONSUM BJÖRKVIK

STARTADE 1899-10-08, UPPG 1970-01-01 I NORRKÖPING M O KTF. NYKÖPINGS KF (1899-62), S SÖRMLANDS KF (1962-). NÄVEKVARNS KF UPPG 1932, KRISTINEHOLMS KF 1941, KILA HF 1958. FÖRENINGEN STOCKHOLMS FÖRETAGSMINNEN


Nyköpings kommun- och folkrörelsearkiv ^
611 83 Nyköping
Besöksadress: Stadshuset
Telefon: 0155-24 89 52
Fax: 0155-24 81 36

KRISTNA YNGLINGSFÖRENINGEN INOM RIPSA-LÄSTRINGE MISSIONSDISTRIKT
1895 - 1895
BJÖRKVIKS SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSKLUBB 1928 - 1961
AKTIEBOLAGET NÄFVEQVARNS BRUK 1691 - 1778
Uppgifter 99-04-16Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
http://www.nosff.org  ^
Bl.a databas över
Födda: 1702-1861
Vigda: 1760-1861
Döda: 1762-1861
i Björkvik
Register över släktforskare
Uppgift 2003-05-17

Föreningsarkivet i Sörmland ^
Föreningsarkivet i Sörmland
Box 99
642 22  FLEN
tel 0157-51155
fax 0157-51204
e-post: foreningsarkivet.sormland@telia.com
Uppgifter 0411-24
Södermanlands museum ^
Arkiv och bibliotek
Box 314
611 26 Nyköping
Besöksadress: Östra Trädgårdsgatan 2
Telefon: 0155-24 57 13 (24 57 00)
Fax: 0155-21 63 47

Pressklipp finns sockenvis ordnade fr o m 1870-talet
Bildsamling ordnad socken- och ämnesvis

Livet efter
KYRKOBÖCKERNA
Det mest utnyttjade källmaterialet i släktforskningen i adg ärutan tvekan husförhörslängder och ministerialböcker. Men vad gör man som släktforskare, om dessa ordinarie källor är förstörda eller oläsliga? Vart vänder man sig när det är dags att få lite mer "kött på benen" för att alla de namn och datum som är uppradade på säkttavlan? Och hur kompletterar man de biografiska uppgifterna som finns samlade i släktpärmen med information och förfädernas vardag och samhälle?

Svaret på de tre frågorna blir:
Vänd Dig till Södermanlands museums arkiv och bibliotek!

Länsmuseet har de alternativa källorna i form av SVAR-mikrokort för hela Södermanlands läm.
Följande kort står i dag till släktforskanas förfogande på länsmuseets arkiv och bibliotek:


Generalmönstringsrullor för
Södermanlands regemente

1686-1879 
|  Jordeböcker för Gripsholms
 och Eskilstuna

1651-1698
Bouppteckningar för
Daga Härad

1746-1849
   Mantalslängder
 Älvsborgs lösen
1654-1737
1571 & 1613-1619
Hölebo Härad 1737-1849    Häradsrättens renoverade
 domböcker
1591-1831
Jönåkers Härad 1766-1851    Rådhusrättens renoverade
 domböcker (Strängnäs, Trosa, Eskilstuna, 
 Mariefred 
 och Nyköping)
1641-1809
Oppunda Härad 1669-1861    Provinsilaläkarnas årsberättelser 1799-1869
Rönö Härad 1653-1850     Landshövdingeberättelser 1742-1772
Selbo Härad 1750-1830     Brandförsäkringsverkets akter 1787-1927
Villåttinge Härad 1765-1850     Harmens register 1637-1857
 (Bergskollegiets Arkiv: Förteckning över privilegier
 utfärdade av Kungl. Maj:t för alla bruk i landet)

Västerrekarne Härad 1738-1829     Sveriges Släktforskarförteckning
Åkers Härad 1719-1829   

Österåkers Härad 1735-1831   

Samt alla mikrofilmer som förut fanns på Culturum
 

Länsmuseet har även ställt fem läsapparater för mikrokort och en läsapparat för mikrofilm (modell äldre) till förfogande. Du bokar ett 1½ eller 3-timmars pass vid någon av dessa läsapparater genom att ringa till:
Receptionen 0155-24 57 13
Denna service är i dag AVGIFTSFRI för allmänheten!

Länsmuseets arkiv och bibliotek ligger på Östra Trädgårdsgatan 2. Så vill Du forska i dessa alternativa källor på mikrokort, använda Dig av det fina fackbiblioteket eller studera länsmuseets egna arkivhandlingar, är Du välkommen till oss Tisdag - Torsdag 10-17, Onsdagar 10-21 och Fredag 10-16.
Och visst finns det ett forskarliv efter kyrkoböckern!

Kurt Larsson
Arkivarie


ARKIVFÖRTECKNING - exempel Björkvik
 
STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN Allmänt
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment


1300-tal Blacko ström, fr. medeltida handlingar 1962


1863-65 Geologisk karta, utdrag


1402 Ur Sv.Dipl. n:r 201: byten av gårdar (Hiwlistom)


1757 Ur Carl Gustaf Tessins dagbok: Beskrifning om Biörkwiks sochn, kopia


1800 Ur handritade kartor ö Sverige i Uppsala univ.bibl. Katalog av Å Davidsson, Uppsala 1956 s. 43-45 "Del af Björkviks socken...


1749-1962 Björkviks befolkning


1865 Anteckn. om tillstånd att uprätta La Hellefors jernmanufaktur


1902 Matsedlar och kort historik från Björkvik kring sekelskiftet, Ödesäng 1985 AW


1933 Om en bok om Björkviks socken i Södermanland utarb.av greve Robert Mörner, tryckår 1933


1946 "Björkvik genom hundra år" av kyrkoherde Eric Norrman


1961 Uppgifter om allmän jordbruksräkning (djur) från Statistiska centralbyrån, (C Y-son Hermelin)


? Björkviks blåbandisters standarsång


1953 Brev fr E. Norrman ang Realskolans i Björkvik utgivning och försäljning av tidn. "Yngarebygden"


1958 Uppgifter om bildhugg. Anders Larsson


1962 Ordförklaringar fr Svenska Ortsnamnsarkviet (Hänvising till J SAhlgren, Namn och bygd 1944, s210


1962 Brev ang. "Tre sockenbeskrivningar om Björkvik".


1956-64 Skeppet
Tidningsnotiser, kopior, av bl a provinsialläkare Orvar Brooling, åldringsvård, slagrutan,


1962 Div. brev ang. "Sörmländska handlingar", (Erik Norrman, I Schnell, Per Hansson)


1977 Brev från Raä till Per Hansson ang. årsrapport från Björkviks socken


1980 Ytterligare brev fr Orvar Brooling ang. heraldik samt om Ingrid Ylva, (folkungaättens stammoder) om marinarkeologi, skrivelse till Sjöhist.Mus. samt Landströms kritik av Vasaintendenternas kompetens m m


? Brev med förslag till vapen för Björkvik från I Schnell till E Hermelin

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   FORNLÄMNINGAR I
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
5

Ur Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, Arne, bok 14-17 sid 14 15: fynd funna vid Edeby, Tjätsa, Hacksta Ljungbacke, Rihagen uti Marieberg, Valla, Hagbyberga, Tjärsta Ostergård, 1915

Ur Statens Historiska Museums saml,: upphittade v.

Hagebyberga, Hacksta, Vedeby Lövdalen, vid kyrkan skogvaktarbostället vid Glindran, 300 m N om Ottekils gård (kranium, skelettdelar av människa)

Lista upphittade föremål reg, SLM.

2 små diagram, Daterad 11.6.1936 av G De Geer. (S. Florin 1935)

Kopia av kartblad 9G5i, Hagbyberga (yxor), 1970

(Höjdbestämda punkter) Rikets allm. kartverk: beskrivn. om fynd vid Glindran

Hagbyberga, Löten, vild av skafthålsyxa, ryggad  Ägare rättaren Olof Paulin, H-berga
 1862-70 Ur Sö:s Fornminnen.saml.: brev m beskrivn. av fyndplatser och fynd, hänvisn. till G. Bernhards "Beskrifning öfwer Björkviks sn", sid 20, Ncacaz, Breven skrivna av Pontus Schwalbe.


1865 Ur dito: Brev fr Nicolaus Eek ang krukor och dödas ben.


1787 Renskrift från Stockholms Posten: ang Disputationer av (C M Brandelius) samt Johan Bergius Sudermannus, den senare om Björkvik


1960 Brev fr. I. Schnell till C Cullberg och C-M Fleetwood samt svar fr Cullberg, ang bronsyxor.


1963 Brev fr. David Damell ang skålgropsförekomst, samt 2 stensättningar

Notis om fynd skänkta fr Hagbyberga (till major Uggla i Skövde?)

Lista på fornlämningar (fr P O Ringquist)1935 Brev fr A Meethz (?) ang. krukskärvor, Mellantorp


1938 Tackbrev från Ernst Hermelin till I Schnell för 1 ex ang invent. av fast fornlämn.


1990 Bebyggelselämningar Hofsta-Marieberg Lindby [bortfall i kopia?]

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   FORNLÄMNINGAR II
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
5

Karta över Björkvik angivande fyndplatser för stenåldersredskap


1934 Inventering av fasta fornlämningar utförd den 22 juni - 16 juli 1934 av fil.lic. Ivar Schnell i samarbete med Raä:s ombud E M Hermelin


STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   Gårdar
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
DANBYHOLM
Stort blad: säteriets historia (tyckår 1905)
"        "       bilder av exteriör och interiör samt på Adolf Ludvig och Wathier HAMILTON

Ur Liljegren: samlingar av uppsatser om Fynd i Svensk jord. No 377 1/2 skelett, messingsring, 3 små pärlformiga stycken hörande t halsband

Sovisare, (ev kan den vara fr Remna i Mellösa) skiss.1958  Anteckn. (Uppsala Univ. bibl.) om Julin, Johan Fredrik, 3164 "Danbyholm. Södermanland". Blyertsteckning. Inv nr 46018


1963 Brev från Elisabeth Essein ang kvarlämnade gammal papper såsom journaler, kartor, vällingklocka i smedjan m m


1967 Uppsats Skriven av Ivar Schnell. Ej begagnad. (ingår lista på ägarnamn)


1971 Brev fr Per Hansson ang. Hem. för. parstuga. Tidigare plats Sörgölet, nu Grindtorp


1357-1956  Gårdens historia och ägare
Vykort över säteriet, manbyggnaden. Färgfoto

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   Gårdar
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6 1915 EDEBY
Forsbergsdal, röden samt 1 stenkummel....
Ur baron E M Hermelins anteckningsbok "Grafundersökningar". 1915

Ur Arne "Bidrag till Sö:s äldre kulturhistoria" om gravhögar (stenkula)1943 Ur Riksantikv. kronogårdsinvent. (K Cajmats) 1948
Edeby 1 och 2, situationsplan e karta fr 1910
e, demonstrationscharta 1724 av Måten Rivell


1947 Plan av manbyggn. källare 1947


1947 Sektion av manbyggn. källare 1947
Dito av beskrivning av f d majorsboställe för Södermanlands regementeHACKSTA
Om fornlämningar, kopia ur A.T.A.


1916 Hacksta ljungbacke, fornlämn. urna, ornerad.
Ur baron E M Hermelins anteckn.bok "Grafundersökn.)HAGBYBERGA
Hagbyberga av Kapten Ernst Malmberg Arte et Marte 1944 s. 21-35

Röse på berg i Hophagen, bitar av liten och stor urna samt en klump av smält glas1944 Dokumentation .....[otydligt i kopia] Gunna B[?]ede ur RAÄHOFSTA


1874-75 Räkenskaper för Hofsta Mejeri
Namn på gamla hus och arb. bostäder, Hembygdsför.


1874 Daglig utfodring i HOFSTA KOLADUGÅRD

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   Gårdar
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
HULT


1862  Ur K af Schmidts samling:
Brev till Demoiselle Selam Lundeberg, Yngerstrand, från CharlotteHELLEFORS
Dikt till Björkviks alla damer från Wilh. AxelssonMARIEBERG
Fornlämn.fr RIHAGEN. Undersökn. av E M HERMELIN


1909 Beskrivning av högen uti RIHAGEN av samme man

Mariebergs brand 1894 och de närmaste följande dagarna af Robert Mörner, Strängnäs 1933. Avskrift.1936 Brev från Gerard De Geer till Bergsingeniör Friherre E. Hermelin ang. uppmätt varvserie från Marieberg. (Geologi)


1940 Privatbrev från Thyra och Ernst Hermelin till Karin och Ivar SchnellMELLANTORP


1800-talet  ang krukskärvor, ben tec. Meddelande från fru Sigrid Eriksson 1954LINDBY


1990 Bebyggelselämningar fr brons- och järnålder. fram till modern tid, belägna på gränsen mellan Hofsta och Marieberg (Magnus Josephson)

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   GÅRDAR
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
SKARPÅKER
Fornlämningar. Ur Baron E M Hermelins anteck.bok "Grafundersökningar, 1915TJÄRSTAD
E M Hermelin. Gravkullarna på Tjärstads Östergård Bl a una.

Inv. 15759 Fornlämningsuppgifter
VALLA
Ur Arne i "Bidrag Sö:s äldre.... grön bok 14-17, sid 16. Om röse med fynd (Stat.Hist. 13848)

Röse av mindre stenar uti Walla hage. 1932.
Undersökn. av E M Hermelin är 1910

Två jernåldrsgravar vid Valla gård. E M Hermelin
Kopia ur A.T.A.1796  Bystämma, Walla by 5 A3-sidorVEDEBY
Littva, skiss (Gotthardsberg) noteringarVIRÅ BRUK


1818  Anteckningar av J Bohman, ang tillverkn. av div. sorter Spik- och Knippjern av egen tillverkn.ÖDESÄNG


1902 (1985) Matsedlar och kort historik från Björkvik kring sekelskiftet. Matsedel å Rådhuskällaren i Nyköping

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIK SOCKEN   Gårdar
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
prästgården f d YNGERSTRAND, Vedeby 1:32


1800-talet 

      "

Handlingar rörande fru Selma Billström, f. Lundberg
Gåva av med dr Jakob Billström (brev, dikter m m Sigill Jerlin)
Samling mat-, bakrecept, ljusstöpning, tvättning, städning, tillredn. av Eau de´Cologne, målning av väggar o tak, tillagning av brännvin, m m
Brev om Bie badanstalt 1863


1850-70 Kvitton och minneslistor
Tillfällighetsdikter


1865-1866 Undervisnings-Tabell, Sv. Slöjdföreningens skola Ordnings-Reglor


1826 Diverse Utgifter vid Skolan åren 1926

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIKS GAMLA OCH NYA KYRKA
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6 1683-1684 Avskrift ang. Björkviks kyrka, Strängnäs domkapitlets arkiv E II 1683-84, brev till biskopen att kyrkan besiktigats av O Rosendalius (sign.) 1683.


1684 Ur Ludgo kyrkobok anteckn. om kollekt fr hela Sörmland till Björkviks förfallna k


1691 anteckn.om Nicolaus Eeks, pastor i kyrkan lösa handl. om kyrkans reparation som pågått i 6 år och fortfarande pågår


1697-1699 anteckningar om tornbyggarens mäster Jakob Radach arbeten, 2 sidor


1707 anteckningar om att kyrkan nästan helt var uppbyggd


1600-talet uppgifter om bildhuggaren Anders Larsson Stafhälla (+ utdrag ur ky-beskrivning sid 9 i 1973 års kyrkobeskrivning)
ur P G Lundgrens "Yngarebygden 1957 med epitafium


1680-talet brev fr I Schnell till C. Hernmark ang. Epitafium


1666-1712 Jonas Åkerblom, kyrkoherde i kyrkan, kyrko- och personbeskrivning av Per Hansson


1719? Handling sign. M Andreas Dahlbohm, Arebroå Nericius, pastor i Björkvik (latin)


1791 Memorial ang orgel, 2 brev


1791 anteckning om förslag till ny orgelfasad, en plan detalj av kyrkan med valv och pelare


1828 Inventeringsinstrument, 5 sidor


1826 Kyrkoberättelse-inventering (Lundeqvitska rannsakningen) Johan Lundmark, prost och kyrkoherde


1869 Om Kyrkans brand ur kyrkoarkivet E nr 1 1686-1869

Anteckningar och bild från branden (ur kyrkobeskrivningen 1973)1849 (1932) Ur register t o m 1932 om reparation av tak

STIFTELSEN SÖDERMANLANDS 
MUSEUM [avskrift]
Serierubrik
F. Ämnesorienterade handlingar
    FORSKNINGSSERIE: 
    BJÖRKVIKS GAMLA OCH NYA KYRKA
Seriesignum
F5
Plats (med blyerts) Vol. nr. inom
serien
År Anteckningar (specifikation av tid, innehåll etc)
Original + hopsamlade fragment

6
forts. Södermanlands länskungörelser
Upprätt av Gustaf W Roos, f d landshövding


1789  ang. monument på Björkviks kyrkogård efter Bergius. Åke Lind. ur 1948 köpta ex. av Aurelii herdaminne


1900 K af Schmidt om anteckning gjord av Erik Ihnfors om södra sidomuren löpande av stora majuskelbokstäver i s k Munkstil


1956 Brevväxling mellan I Schnell och Erik Norrman ang. Björkviks kyrkoruin och Anders Larsson, predikostolsnickare


1957 Brev om kyrkoklockinskriptionen


1962 Brev ang. manus till Gabriel Kolmodin om kyrkan från Riksarkivet


1963 Brev till Torun Gyllenkrok från I. Schnell ang. foton på altartavlan och predikstolen i gamla kyrkan, de första tagna fotona


1965 ur kyrkorådets protokoll: beställning av 2.000 ex om Björkviks kyrka som återinvigdes efter renoveringen maj 1965


1967 utdrag ur kyrkorådsprotokoll ang. antependium och väggskåp


1969 ang. Kruseska graven samt om gravhälar inne i kyrkan brevväxling med Per Hansson samt redovisning "Ätten Kruses av Elghammar gravhäll och grav i Björkviks kyrka


1970-71 3 brev från Per Hansson om vid brand skadade föremål, dels om manus bl a om vapensköldarna samt "Ett försök till en skildring av kyrkans inre". manus (Se Sö-bygden 1970)

Lös lapp ang. monumentet på kyrkogården1973 Kyrkobeskrivning nr 87 av I. Schnell

BIOGRAFI: Johan Gustaf BERGIUS,
                     f. 1722, död 1805
 
RITNINGAR OCH SKISSER:


1944 Gamla kyrkan, kopia


1947-48 "          "          gravvalv, Sten Boetius


1970 "          "          kyrkoruinen, 4 ex


1947 "          "          fönstermåln. detalj


1947 "          "          skisser

Uppgifter 99-04-16


Eskilstuna stads- och länsbibliotek ^
[Omfattande lokalsamling - Hela Södermanland]
Kriebsensgatan 4
632 20 Eskilstuna
Besöksadress: Kriebsensgatan 4
Telefon: 016-10 13 51
Fax: 016-13 29 49

Uppgifter 99-04-16Landsarkivet i Vadstena
Linköpings nyttjanderättsförvaltnings arkiv ^
Landsarkivet i Vadstena

Övriga ^

BJÖRKVIKS DJURFÖRSÄKRINGSFÖRENINGS ARKIV 1909 - 1951
Privat förvaring. Kontakta Nationalregistret, Riksarkivet

HOLMENS BRUK, NORRKÖPING 1807 - 1932
Privat förvaring. Kontakta Nationalregistret, Riksarkivet


Åter till STARTSIDAN Björkviks socken
Rättelser och kompletteringar skickas till
yngve.johnsson@abc.se

Senast uppdaterad 2003-11-24