Presentation:
Mitt namn är Lars Magnusson och jag har varit medlem i ABC-klubben sedan 1994. Har fungerat som funktionär sedan 2007, bl.a. som Usenet
News admin samt under en kortare period som redaktör för ABC-Bladet.

Var även medlem i klubben under en kort period redan 1984, men pga. den tidens höga priser på modem och datasamtal, var jag inte direkt aktiv.


My name is Lars Magnusson and I have been a member of the ABC-club since 1994. Since 2007 I have been a part of the sysadmin group,
primarly as Usenet News admin and for a shorter time as the editor of the club's magazine, ABC-Bladet.

Was a member during a brief period already in 1984, but due to the then high cost of modems, one couldn't really say that I was particular active.