Johan Persson <jp@abc.se>Picture of me

Mitt intresse för datorer började ungefär 1980, vid 15 års ålder. Efter det gick jag den naturvetenskapliga linjen med datainriktning på gymnasiet och följde senare upp detta med att ta min civilingenjörsexamen på Datateknik-linjen vid LiTH. Sedan dess har jag arbetat med utveckling av programvara och har idag stor erfarenhet av alla versioner av Microsoft Windows, ett flertal varianter av Unix inklusive Linux och mycket mer.

Jag har varit medlem i ABC-klubben sedan 1991, där har jag hjälpt till i datorsystemet och skrivit artiklar i medlemstidningen ABC-bladet. Under 2005-2007 var jag även chefredaktör för ABC-bladet. På årsmötet 2003 utsågs jag till hedersmedlem i ABC-klubben. Under min studietid var jag även en aktiv medlem i Lysator, en stor och trevlig datorförening vid LiTH. Jag läser regelbundet i det trevliga konferenssystemet LysKOM hos både ABC-klubben och Lysator.

Jag har många intressen, ett av dem är att spela golf, min hemmaklubb är Norrtelje Golfklubb.

Norrtelje Golfklubb Windows