Svenska vrak mellersta Östersjön:

Listan är sorterad efter förlisningstidpunkt

Bråviken – Arholma

Vidare läsning:

Listan är i kronologisk ordning. © Per Åkesson 1996, rev aug -14


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi