Concordia (Älvsnabbenvraket)

Skeppet var ett tvåmastat tyskt handelsfartyg, en skonert med kravellbyggt skrov sjunken på 12-17 m djup vid Älvsnabbens södra udde, Stockholms södra skärgård, 1754. Skrovet är 21 m långt och 5,4 m brett.

Vraket är mycket välbevarat och skrovhelt. Akterdäck är sönderbrutet, kanske av bärgare på 1700-talet. Upptäcktes 1968, utgrävdes 1974-80. Lasten visade sig vara spannmål.

Det var länge oidentifierat och kallades "Älvsnabbenvraket", men Christian Ahlström i Helsingfors har efter arkivarbete 1994 konstaterat att vraket är skeppet Concordia från Stralsund, som sjönk 1754.

Vraket befinner sig på militärt område. Om du vill dyka, kan det vara en god idé att kontakta Berga Örlogsbas i förväg.

Positionen ska enligt uppgift vara O18°10'3 / N58°58'8.

Länk:

Brendan Foleys sida

Källor:

  • Artikel i MAT 1/81
  • Carl Olof Cederlund & Ingrid Kaijser: Statens sjöhistoriska museums rapport 13 & 14, 1981.
  • Günter Lanitzki: Versunken in der Ostsee, 1993.
  • Christian Ahlström: Spår av hav, yxa och penna , 1995.
  • IJNA 6.2 1977
  

bråspelet

bråspelet

länspumpen (alpump)

däcksritning

Däcksritning, gjord av Lennart Eriksson, Statens sjöhistoriska museum.

Per Åkesson, mars 1997

Bilderna är tagna av Peter Lögdberg, Stockholm. Bilderna är något flammiga pga en mindre lyckad scanning (bildinläsning). Snyggare original går att beställa från fotografen.


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi