Experimentell arkeologi

Detta är ett sätt att förstå gammal teknik genom rekonstruera ett föremål baserat på (i första hand) arkeologiskt källmaterial. Det kan vara ett sätt att pröva en hypotes. Under själva byggandet måste man ibland kompromissa mellan gammal och modern teknik.

Rekonstruktioner och repliker byggs av olika skäl, t ex för att förstå forntida sjöfart, förstå och bevara traditionell skeppsbyggnadskonst eller helt enkelt för att det är skoj.

Om man vet hur förlagan såg ut och om man bygger en noggrann kopia, brukar det kallas för replik. Om man inte vet så mycket om originalet brukar det kallas för rekonstruktion. Norrmannen Thor Heyerdahl började med det redan 1947. Allt detta kallas ofta för experimentell arkeologi. I praktiken måste man ofta göra vissa kompromisser, exempelvis för Sjöfartsverkets krav.

Vidare läsning:

 

Rekonstruktion av Lapuribåten under byggnad vid Foteviken

Stockholmsbriggen konstrueras med CAD

Per Åkesson 1999, rev jan -03


Till rekonstruktioner & skeppsbyggnad Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi