Förord
 
Register
 Första steget —>

Handbok i skeppsbyggnad för nutida vikingar

Denna skrift speglar de erfarenheter och iakttagelser som jag har gjort under den tid jag varit med om att bygga en replik av ett vikingaskepp från senare delen av 900-talet. Skeppet är funnet vid ön Lapuri i Finska Viken.

Marinarkeolog Harry Alopaeus som haft ansvaret för byggandet av detta skepp deltog redan 1977 samt 1992 och 1993 i dykningar för uppmätning och utredningar om vraket. När jag kom till Fotevikens Museum i Höllviken mars månad 1996 var kölen satt på stabilt underlag och stävarna var laskade till kölen samt uppstöttade och fixerade (foto).

Mitt arbete började med att rita upp plan, vy och sektioner på skeppet i samarbete med Harry. Detta var mycket intressant och de problem som uppstod löste Harry tålmodigt med hjälp av det utredningsmaterial som han själv hade dokumenterat. När ritningarna var färdiga och de slutliga revideringarna inte kunde göras förrän skrovet var färdigbyggt, deltog jag därefter i det praktiska byggandet av skeppet.

Därför är de följande sidorna en blandning av teoretiska och praktiska erfarenheter av att bygga ett skepp. Det kanske finns någon detalj som kan vara till nytta vid byggandet av ett framtida skepp.

Till sist skall sägas att den typ av verktyg som vikingarna hade har vi inte använt oss av bortsett från yxor och hammare. Förutsättningen var från början att vi skulle använda de moderna verktyg som skulle behövas.

Gå till första steget

Höllviken i november 1996, Birger Gunnarsson

Publicerad december 2000 hos Marinarkeologi med vänligt tillstånd av Fotevikens museum.

rev jun -03


Till huvudsidan Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi

Till huvudsidan