MOTORFLYGSPORT

Do you want to see this page in English, click here .

Den här sidan har besökts gånger sedan den 97-12-21.

Denna websida handlar om motorflygsporterna
Precisionsflyg,
Flygrally och Civil Flyg Fem Kamp

Detta är de tre grenar som är nära besläktade, då de alla handlar om flygning med precision.

PRECISIONSFLYG
Vad är då precisionflyg?
Precisionsflyggrenen kan delas upp i tre delmoment:
Navigation - som i stort sett är tidhållning i flygbanan.
Spaning - som är spaning efter foton och dukar.
Landning - 4 landningar av olika typ.

I korthet gör man så här:
Gör en driftfärdplan med sekundprecision för en flygning med ex. 5 brytpunkter.
Rita in banan på en karta 1:250.000. Lägg in minutstreck.
Flyg banan som är c:a 1 timme lång.
Håll tiden enligt driftfärdplanen.
Leta samtidigt efter 6 foton på föremål i terrängen, som Du fått med Dig.
Leta samtidigt efter 20 dukar (bokstäver eller tecken) på marken (c:a 3 m stora).
Pricka in de foton och dukar som Du funnit i kartan med mm-precision.
Varje missad foto/duk, eller tidsavvikelse på banan ger minusprickar.
Nu är delmomenten navigation och spaning avverkade.

Landningen sker på en minibana som är uppritad på en normal landningsbana.
Momentet består av 4 olika landningar:
Motorlandning - en helt normal landning.
Bedömningslandning - en inövad nödlandning utan motorhjälp.
Bedömningslandning utan klaff - som ovan, men utan hjälp av klaff.
Motorlandning över hinder - som landning 1, men över en uppspänd lina 50 m före strecket.
Landningen skall ske på ett streck inritat på minibanan.
Minusprickar erhålles per meter före eller efter det inritade strecket.

Den som har lägst antal prickar från de tre delmomenten,navigation, spaning och landning är mästare.

I PRECISIONSFLYG finns följande mästerskap:

KLUBBMÄSTARE
DISTRIKTSMÄSTARE - sanktionerad av FSF
SVENSK MÄSTARE - sanktionerad av FSF och RF
NORDISK MÄSTARE - sanktionerad av ANA,KSAK, RF och FAI
EUROPAMÄSTARE - sanktionerad av KSAK, RF och FAI
VÄRLDSMÄSTARE - sanktioerad av KSAK, RF och FAI

VM-tvåan Mats Warstedt beskriver VM 1996 i Texas.

Svenska landslaget presenteras.

Dec-98

Svenska Landslaget till New Zeeland 1999.

Länk till Airsport där du kan hitta en tävlingskalender bl.a.

Jan-99

Sven Bohlin, tävlingsansvarig i Stockholms Fk och aktiv i Motorflygförbundet har satt ihop en kurs i Precisionsflygning, tillsammans med Mats Warstedt tvåa på VM 1996, Texas, USA. Du kan hämta hem denna och lägga upp på din hårddisk, packa upp den, sedan kan du använda din Internet-Browser (Netscape eller Internet Explorer) för att gå igenom kursen. Du hämtar hem kursen på den här länken. Det är en stor fil på 2.1 MB (zip-fil), så planera för lång hemtagningstid.

Vill du arbeta med kursen on-line eller ta en titt på innehållet i förväg så har du länken här.

Claes Magnus Johansson har ställt sitt egenutvecklade beräkningsprogram till Ditt förfogande. Hämta hem zip-filen här. Packa upp och kör dina beräkningar. Bra när du vill träna beräkningar eller få en bana kontrollerad. Beskrivning till hur du använder programmet finns i Precisionsflygkursen ovan.

Feb-99

Sven Bohlin (igen) har sammanställt en tävlingskalender med vidhängande anmälningsblankett.
Ta hem den, planera, fyll i och sänd in så är du med på nästa tävling.Klicka här så får du ett .doc(Word) dokument på 309 kb.

Aug-99, Resultatrapporter från tävlingar under sommaren 1999

Nordiska mästerskapet i precisionsflygning
Nordic championship in precision flying.

Uppdraget att arrangera mästerskapet hade av Kungliga Svenska Aero Klubben -KSAK- givits till Eskilstuna Motorflygklubb - EMFK- på Eskilstuna flygplats i Kjula.
Ansvarig för arrangemanget och tävlingsledare var EMFK:s Harry Johansson.

19 piloter deltog i tävlingen dvs landslagen från de Nordiska länderna.
Från Danmark deltog 4 piloter medan de övriga länderna deltog med 5 piloter.
Tävlingsformen som omfattar "Flightplanning, Navigation, Observation, Time keeping and different forms of landings" ställer piloterna inför en mycket svåra uppgifter.

Under öppnings ceremonin på fredags kvällen medverkade Rolf Björkman KSAK:s generalrekreterare som öppnade Mästerskapstävlingen. Jörgen Danielsson f rån Eskilstuna kommun som också medverkade hann med att ge deltagarna en bra bild om Eskilstunas historia, industri, infrastruktur, turistattraktioner samt inte minst flygets roll i Eskilstuna.

Utefter banan som var ca 16 mil lång fanns det 7 fotomål som skulle upptäckas.
Det fanns 8 dukmål dvs symboler som lagts ut på marken och som skulle upptäckas.
Banan innehöll 7 brytpunkter varav en del var mycket svåra att upptäcka för piloterna.
Utefter banan fanns totalt 10 tidkontroller varav 8 var hemliga.
Varje sekunds avvikelse ger 3 straff poäng varför tidhållningen är mycket viktig.
Banan som lagts av ledningsteamet Harry Johansson Sven Bachler och Pär Ekman hade genomgående en bra och hög svårighetsgrad vilket efter tävlingen också uttalades av de tävlande.

Segraren Håkon Fosso Norge som blev Nordisk mästare med tot 57 poäng imponerande med att finna samtliga dukmål, samtliga fotomål och samtliga brytpunkter.
Jan Olov Friskman Sverige som kom på andra plats med totalt 120 poäng Friskman gjorde dock den bästa navigeringen med 36 poäng vilket betyder totalt 12 sekunders sammanlagt fel på de 10 tidkontrollerna. Extremt bra resultat i den kraftigt turbulenta vinden.
På 3:e plats kom Hannu Halonen Finland med 144 Poäng
På 4:e plats Hans Birkholm Danmark med 149 Poäng
Jan Olov. Hannu och Hans är alla anställda av SAS eller av SAS ägda flygbolag.
Vi som flyger SAS kan därför göra det med vetskapen om att dessa flygkaptener dels kan precionslanda och dels navigera även om det måste ske med bara karta, kompass och klocka.
I landningstävlingen segrade Anders Hellström Sverige med 6 poäng. Detta betyder att han landade 3 meter plus från nollzonen två gånger - bra gjort i den hårda sidvinden.

Samtliga Nordiska länder var alltså och kämpade i toppen. Detta lade grunden för en mycket trevlig atmosfär under den avslutande banketten som avhölls på Golfhotellet som under den nya regimen ordnat allt till det bästa.
De Nordiska lagens förmåga att sjunga blev liksom en förlängning av tävlingen under intagande av den goda maten.
Synd bara att man inte förstår Finska. Deras sånger var njutbara och framfördes under kraftfullt kroppsspråk.
Dock vann den Danska gruppen sångtävlingen tror undertecknad. Detta trots att tävlingsledaren Harry förstärkte det svenska bidraget med dragspelande.
Vid prisutdelningen medverkade Nina Jarlbäck Eskilstuna kommun med att dela ut alla de merit tyngda pokalerna samt att ge och ta emot kramar från alla piloterna. En riktig "work out" blev det.
Den Nordiska mästaren Håkon Fosso vann "The KSAK Trophy" Anders Hellström vann landningstävlingen och tog därmed "Prins Henriks Trophy".
Jan Olov Friskman vann navigeringstävlingen och erhöll "The NAK Trophy".
Sveriges lag var det bästa teamet totalt och vann "The SAS Trophy".
Sveriges lag var också bäst i landningstävlingen och vann "The Icelandair Trophy" Finland var bästa laget i navigerings tävlingen och vann "The Finnair Trophy"

Svenska laget bestod av:
Jan Olov Friskman
Anders Hellström
Arne Nylén
I Finska laget ingick:
Hannu Halonen
Jyri Ruokonen
Aki Suokas
I Norska laget ingick:
Håkon Fosso
Bror-Eric Hjulstad
Björn Ström
Det danska laget bestod av:
Hans Birkholm
Hans Möller Hansen
Dagmar Theilgaard

KSAK:s general sekreterare Rolf Björkman hedrade NM tävlingen med sin närvaro samt tackade alla piloter, och de 35 funktionärerna för bra kamp och ett utmärkt arrangemang.
Eskilstuna kommuns representant Nina Jarlbäck tackades för att man visade att Eskilstuna inser att flyg och en flygplats med aktiviteter är viktiga för en expanderande kommun.
Nästa år 2000 kommer Världsmästerskapet i precisionsflygning att arrangeras i Västerås som den största aktiviteten under Flygets år då KSAK fyller 100 år. I samband med detta kommer Eskilstuna flygplats med det utlovade grässtråket att komma väl in i bilden som alternativ träningsflygplats under de 2 veckor som VM tävlingen pågår.

Harry Johansson

Resultat från SM, NM och EM i precisionsflygning 1999 kan du hämta från denna plats.
Här får Du några JPG-bilder som innehåller resultatlistor från EM och NM, samt en Word-fil som innehåller SM-resultaten.

RAPPORT FRÅN EM

av Claes M Johansson
Tjf Lagledare

Hej,
Minirapport fran EM nedan. Nyss hemkommen.
Tjeckerna detroniserade Polackerna. De gjorde bra ifrån sig men utan ett (i mitt personliga tycke) väl oresonligt tillämpande av hjullåsningsregeln hade resultatet blivit annorlunda. Polackerna dömdes ohjälpligt bort av hårda domare och omutlig jury. Mindre snyggt var att samma dommare inte såg två stjärtkrokar. Idealtider for tidskontroller var sorgligt nog beräknade pa 0.1 nm när och det blir ju lite fel. I övrigt väl arrangerat - om än vi kände oss lite uppskörtade.

Våra egna insatser får förhoppningsvis betecknas som acceptabla - men det är forstas bittert att göra ett avläsningsfel pa navskivan som kostade bronsplatsen!

Erling hade väderproblem på ditvägen och hann inte träna tillräckligt.
Anne Lindholm stöttade som biträdande lagledare.
Glädjeamnen: Claes bäst pa tidshållningen i naven (men 65 beräkningspr). Claes 4. och Erling 10. på landningarna.

Resultat:
1 Frantisek Cihlar CZE 124
2 Milos Fiala CZE 127
3 Ryszard Michalski POL 175
4 Petr Opat CZE 199
5 Bror-Eric Hjulstad NOR 231
6 Petr Touzimsky CZE 234
7 Claes M Johansson SWE 240
8 Robert Verbancic SLO 242
9 Lubos Stovicek CZE 260
10 Haakon Fosso NOR 266

11 POL
12 POL
13 POL
14 POL
15 GBR
16 Erling Lindholm SWE 394 pr

Lag
1 CZE
2 POL
3 AUT
4 FIN
5 GBR
6 SVK
7 SUI

Obs! Flera nationer saknades. SWE och NOR endast två piloter - ej lag.
Trötta äalsningar
Claes

TÄVLINGSREGLER kan rekvireras från FLYGSPORTFÖRBUNDET (FSF) anslutna till RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) eller från Motorflygförbundet, KSAK, Bromma.
FAI står för FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONAL (FAI) . Detta är vår internationella organisation för flygsport.

FLYGRALLY


FLYGRALLY är en PRECISIONSFLYG-gren där föraren har hjälp av en navigatör. Dessa måste vara samtrimmade för att fungera som ett team. Flygningen görs i stort sett som i PRECISIONSFLYGNING, dock i regel på en längre bana och med fler moment inlagda.
Grenen är inte så vanlig i Sverige, men desto vanligare i övriga Europa och på andra kontinenter.

I FLYGRALLY finns följande mästerskap:

EUROPAMÄSTARE
VÄRLDSMÄSTARE
Båda sanktionerade av FAI

Tävlingsregler kan rekvireras från FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONAL (FAI) .


CIVIL FLYG FEM KAMP


Civil Flyg Fem Camp (CFFK) är en PRECISIONSFLYG-gren för de mera sportiga. Grenen kombinerar precisionsflyg med de fysiska grenarna simning, punktorientering och terränglöpning.

Syftet är - som i all flygsport - att piloten skall vara så bra som möjligt på att överleva en nödsituation. Femkampen mäter altså flygskicklighet, landningsskicklighet, markorienteringsskicklighet, simskicklighet och förmågan att löpa snabbt.


I Civil Flyg Fem Kamp ingår följande fem delgrenar:

NAVIGATION med Spaning - enligt PRECISIONSFLYG-regler
LANDNINGAR - enligt PRECISIONSFLYG-regler
PUNKTORIENTERING - 3 km snitslad bana 10 punkter
SIMNING - 100 m bröst
TERRÄNGLÖPNING - 3 km

Civil Flyg Fem Kamp (CFFK) har följande mästerskap:

DISTRIKTSMÄSTARE
SVENSK MÄSTARE
sanktionerade av FSF och RF

Tävlingsregler kan rekvireras från FLYGSPORTFÖRBUNDET (FSF) .


SM CFFK i Vallentuna

OBS! Flygfemkamps-SM har i år 1997 arrangerats av Vallentuna Aviatörförening.

Christer Lundholms flygsportmeriter finns här.

Vallentuna Aviatör Förening - Täby Sjöflyg Klubb - Corvettes and Toys
- Flygyrket - Precisionsflygning
Åter till Christers hemsida.

Senast uppdaterad 99-11-05 av Christer Lundholm, c.lundholm@home.se