Hannelotte.Kindlund@abc.se  November 2011y 2004

English Deutsch Svenska
Home Home Hem

Galleries:

 Anemone,

 Other Ranunculaceae

Corydalis Gentianaceae Meconopsis Primulaceae  Saxifraga
  Iris Orchids . Campanulaceae Rock Garden Woodland Dwarf Trees Bulbs  

 


Gentiana in my Garden

 

 

Section Kudoa

I. Species from wild collected seed

Gentiana hexaphylla JJ31_05. Seed from Sichuan, Gonggan Len, 4100m

Gentiana hexaphylla JJ31_05

Gentiana hexaphylla JJ31_05

Gentiana hexaphylla ? SSSE

Gentiana hexaphylla

Gentiana arethusae JJ24_05.Seed from Sichuan, Kangding, 4400m

Gentiana arethusae JJ24_05.Seed from Sichuan, Kangding, 4400m

Gentiana georgei JJ30_05

Gentiana georgei JJ30_05

Gentiana nyalamensis SSSE, seedling 1

Gentiana nyalamensis SSSE, seedling 1

Gentiana nyalamensis SSSE, seedling 2

Gentiana nyalamensis SSSE, seedling 3

Gentiana lawrencei farreri SSSE seedling 1

Gentiana lawrencei farreri SSSE seedling 2

Gentiana lawrencei farreri SSSE, seedling 3

Gentiana lawrencei farreri SSSE, seedling 4

Gentiana lawrencei farreri SSSE

Gentiana coelestis JJ28_05. Seed from Sichuan, Kangding, 4300m

 

 

 

II. Hybrids and Selections

Gentiana 'Lucerna'

Gentiana 'Elisabeth Brandt'

Gentiana 'Dumpy'

 

Gentiana 'Dumpy'

Gentiana 'Alex Duguid'

Gentiana 'Alex Duguid'

Gentiana 'Edith Sarah'

Gentiana 'Strathmore'

Gentiana 'Weisser Traum'

Gentiana 'Serenity'

Gentiana 'Serenity'

Gentiana 'Hexafarreri Alba'

Gentiana 'Hexafarreri Alba'

Gentiana 'White Wings'

Gentiana 'White Wings'

 

Gentiana 'Bellatrix Extra'

Gentiana 'Bellatrix Extra'

Gentiana 'Saltire'

Gentiana 'Saltire'

Gentiana 'Eugens Allerbester'

GGentiana 'Weisser Traum and some blue hybrids

Gentiana 'Bellatrix Extra', 'Lucerna', 'Angel wings'

 

 

wrencei SSSE Gentiana lawrencei SSSE Gentiana lawrencei SSSE

 

Section Pneumnanthe

Gentiana asclepiadea

Colour variations in seedlings

Gentiana asclepiadea

Gentiana asclepiadea

Gentiana asclepiadea 'Alba'

Gentiana asclepiadea 'Alba'

Gentiana asclepiadea 'Rosea'

Gentiana asclepiadea, violet seedling

Gentiana asclepiadea, lilac seedling

Gentiana septemfida group

Gentiana septemfida

Gentiana septemfida 'Bicolor'

Gentiana septemfida var.

Gentiana septemfida 'Alba'

Gentiana fischeri

Gentiana gelida

Compact species within Gentiana septemfida group

Other species

Gentiana sp aff parryi

Unknown species

Gentiana triflora 'Royal Blue'

Gentiana triflora 'Alba'

Gentiana linearis

   

 

 

Section Cruciata

Gentiana straminea

Gentiana tibetica

Gentiana olgae hybrid

Gentiana cruciata

 

 

Section Frigida

Gentiana atuntsiensis

Gentiana atuntsiensis

Gentiana aff trichotoma

Gentiana aff trichotoma

GGentiana algida ssp purdomii SSSE

Gentiana algida ssp purdomii SSSE

Gentiana aff algida

Unidentified Gentiana sp, China

 

 

 

Other Sections, European gentians

Gentiana verna angulosa

Gentiana verna angulosa

Gentiana verna, violet form

Gentiana verna, violet form

Gentiana verna, light blue form

Gentiana acaulis group

Gentiana acaulis group

Gentiana clusii rochelliana 'Sommerhimmel'

Gentiana clusii rochelliana 'Alba'

 

Gentiana clusii rochelliana violet seedling

Gentiana clusii rochelliana

 

Gentiana acaulis group 'Lichtblau'

Gentiana acaulis group

Gentiana acaulis group'Alba'

 

 

Gentiana lutea

Gentiana purpurea

Gentiana pyrenaica (djimilensis)

 

 

 

 

Övergripande om gentianor

Gentianor passar i stenpartiet, torvpartiet, i lunden och i rabatten. Somliga arter nöjer sig även med grusgångarna, något de visar genom att självsår sig där. Även om en del är svårodlade, är de flesta lätta att lyckas med om man bara tar lite hänsyn till deras behov..

Det finns omkring 360 gentianaarter och många fler varianter och sorter. Gentianorna är inte bland de första vårblommande växterna, men definitivt bland de allra sista på hösten. De första arterna, främst vårgentianan, börjar blomma när våren befinner sig på gränsen mot försommaren. Höstgentianorna finns i blom till långt in i november.

Gentianor är ett- eller fleråriga örter med helbräddade, ovala eller lansettlika blad. Bladnerverna är bågformiga. De grundständiga bladen bildar ofta - men ingalunda alltid - en rosett. Stjälkbladen står vanligtvis i motsatta par, ibland även i kransar runt stjälken.

Blomman är oftast blå, ibland purpurfärgad, vit eller gul, undantagsvis även rosa eller röd. Kronans svalg är ofta punktad i avvikande färger, kronans yttre bär ofta strimmor i avvikande färger. Kronan är sammanvuxen och har vanligtvis fem, ibland även fyra eller sex och undantagsvis fler flikar. Mellan de stora flikarna finns flikar, som hos de flesta arterna är klart mindre, ofta fransade eller tandade. Ibland saknas dessa små flikar eller också kan de vara nästan lika stora, som de stora flikarna. Dessa små flikar kallas plicae och deras form är viktig för identifieringen av gentianaarterna.

Hos en del gentianor är kronan öppet klock- eller trattformad och fruktkroppen ligger fri, hos andra finns en kronpip med utbrett kronbräm. Hos dessa är fruktkroppen gömd. Några olika kronformer och former av plicae framgår av bilden nedan.

 

  Böcker och webbsidor

  För den, som vill läsa mera om släktet Gentiana finns flera utmärkta källor:


   • Mest omfattande är den kinesiska monografin av Ho Ting-nong och Liu Shang-wu A Worldwide Monograph of Gentiana; Science Press, Bejing New York 2001 (694 s med teckningar och fotografier). Boken tar dock inte upp någonting om odling av gentianor.
   • Fritz Köhleins bok (böcker) om gentianor tar upp de flesta - dock inte alla - för oss viktiga arterna, ger odlingsinformation mm. Eftersom den är ganska gammal finns en del felaktig eller otydlig information om gentianor, som tidigare normalt inte funnits i våra trädgårdar.
   • Josef Haldas bok har jag inte sett. Den har fått blandade recensioner, men kan vara intressant för odlare, som är speciellt intresserade av gentianor.

   

  På följande webbsidor finns information för den intresserade

  Plantor och frön

  Det kommersiella gentianautbudet i Sverige är ganska begränsat. Den bästa chansen har man nog på STAs växtmarknader. Av de utländska leverantörerna kan jag rekommendera följande

  Något man bör tänka på när man beställa plantor från utlandet är följande. Många utländska plantskolor skickar sina plantor under senhösten eller vintern. Detta innebär att man måste förvara gentianorna på lämpligt sätt tills det är dags att plantera dem. Detta har jag upplevt som ett stort problem. Uppenbart är att man bör vattna plantorna så lite som möjligt. Men även om man är ytterst försiktig med vattningen, ruttnar rötterna ofta. Skälet till detta kan jag inte ange, möjligtvis handlar det om svampangrepp. Får man plantorna krukade och inte barrotade är bästa chansen nog att ställa dem ut och skyddar dem mot den värsta kölden.

  Det finns ett stort utbud av gentianafrön i de olika sällskapens frölistor. Hösten 2004 erbjöd till exempel

  • STA 31 poster
  • AGS 100 poster
  • SRGC 77 poster samt
  • NARGS 52 poster

  De tre utländska sällskapen har alltid en hel del vildinsamlade frön.

  Tyvärr går många gentianor i frölistorna under fel namn. Detta bör beaktas när man sprider självuppdragna plantor vidare. Höstgentianor återfinns endast undantagsvis i frölistorna. Ett sådant undantag var år 2003, då SRGC erbjöd i Kina insamlade frön av flera åtråvärda arter. Letar man efter frön till sällsyntare arter, kan man ha tur hos de professionella tjeckiska frösamlarna samt hos Chris Chadwell. Hösten 2005 hade både Vojtech Holubec, Josef Jurasek och Jozef Halda frön till många mycket svåråtkomliga arter.

   

 

Odling och förökning

  Nästan alla gentianor behöver middagssol för att öppna sina blommor helt. Övriga behov varierar starkt och kommer att tas upp vid genomgången av arterna.

  Med några undantag är det alltid riskfyllt att omplantera gentianor. Många plantor klarar det inte alls, andra kan ta på sig något år för att återhämta sig. Endast höstgentianor inte bara kan utan bör omplanteras regelbundet.

  Gentianor kan förökas med frön samt med sticklingar; även delningar är möjliga hos somliga arter. Sticklingar tycks inte alltid ha samma livskraft som fröodlade plantor.

  Görs sådden före mars månad efter skördeåret, är grobarheten för de flesta arterna god eller mycket god. Hur den är därefter vet jag inte. När det gäller Gentiana asclepiadea tycks grobarheten dock avta snabbare. Frön sådda före årsskiftet har hög grobarhet och kort groningstid. Därefter kan det ta flera veckor till första grodda fröet och allt mindre antal frön gror överhuvudtaget. Lagringssättet för fröna har säkert också betydelse.
  Enligt min erfarenhet bör fröna, till det majoriteten av fröna har grott, hållas mycket fuktiga. Sparsam eller utebliven groning tycks delvis kunna skyllas på otillräcklig fukt. Dagligt sprejande med vatten kan definitivt rekommenderas. Omskolas fröplantorna tidigt, kan de planteras ut samma vår, något som de mår bäst av. Frön från kommersiella källor har ofta dålig grobarhet. Troligtvis är de helt enkelt för gamla.

  Det bör nämnas att man vid skörden av gentianafrön inte behöver vänta på att frökapseln har mognat. Särskilt när det gäller höstgentianorna kan det vara lämpligt att skörda kapslarna så snart dessa känns 'fylliga'. Gör man inte det, så har kapseln nästa gång man kontrollerar den ofta öppnats och släppt fröna. Även vid skörden i naturen kan det vara bra att veta att man inte sällan kan förvänta sig grobara frön t o m från de kapslar som sticker ut ur blommorna.

  Gentianor har tidigare ansetts vara kallgroende. Detta är en sanning med stora modifikationer. I själva verket är de flesta utomeuropeiska arterna varmgroende, medan de europeiska arterna inom sektionerna Gentiana (G lutea etc), Calathianae (G verna etc) och Ciminalis (G acaulis etc) normalt är kallgroende. Efter behandling med GA-3 tycks även dessa gro i rumsvärme. Gentiana asclepiadea, som tillhör sektionen Pneumnanthe, är varmgroende. Möjligtvis är däremot de höga östasiatiska och amerikanska arterna inom sektionen Pneumnanthe (G triflora, linearis etc) kallgroende. När det gäller dessa arter saknar jag tillräckligt underlag. En stor fördel med sådd i värme är, att andelen fröplantor som dör av 'dumping off' minskar dramatiskt. De flesta varmgroende gentianorna gror inom två veckor. I tabellen nedan finns exempel på ett antal arter, som jag har sått de senaste åren under lysrör i rumsvärme. Tiden för groning avser första grodda fröet. Där det anges ett intrervall av antal dagar för första grodda frö, har jag genomfört flera sådder.

Varmgroende arter (~ 20 C)

  Art Tid från sådd till groning
  Gentiana algida 11-22 dagar
  Gentiana arethusae 12 dagar
  Gentiana asclepiadea 10-35 dagar
  Gentiana atuntsiensis 10 dagar
  Gentiana caelestis 11 dagar
  Gentiana calycosa 22-25 dagar
  Gentiana dendrologii 11 dagar
  Gentiana farrerri 8-9 dagar
  Gentiana fischeri 7-26 dagar
  Gentiana frigida 22-51 dagar
  Gentiana futteri 11 dagar
  Gentiana gelida 10-24 dagar
  Gentiana georgei 9-17 dagar
  Gentiana grossheimii 6 dagar
  Gentiana hexaphylla 10-12 dagar
  Gentiana kaufmanniana 11 dagar
  Gentiana kolakowskyi 6 dagar
  Gentiana namlaensis 14 dagar
  Gentiana newberryi 24 dagar
  Gentiana nubigena 10 dagar
  Gentiana olgae 10 dagar
  Gentiana paradoxa 5 dagar
  Gentiana platypetala 10-20 dagar
  Gentiana sceptrum 20 dagar
  Gentiana septemfida 10 dagar
  Gentiana sinoornata hybrid 10 dagar
  Gentiana sinoornata 15 dagar
  Gentiana stipitata 16 dagar
  Gentiana szechenyi 10 dagar
  Gentiana tianschanica 11 dagar
  Gentiana trichotoma 13 dagar
  Gentiana urnula 10 dagar
  Gentiana veitchiorum 10 dagar
  Gentiana wardii 25-29 dagar

   

  Europeiska gentianaarter som grott i rumsvärme efter behandling med GA-3

  Art GA-3 Groning
  Gentiana brachyphylla ssp favratii 5 dgr 11 dgr
  Gentiana clusii 5 dgr 19 dgr
  Gentiana pyrenaica (djimilensis) 5 dgr 16 dgr
  Gentiana pannonica 3 dgr 15 dgr
  Gentiana purpurea 3 dgr 15 dgr
  Gentiana punctata 3 dgr 15 dgr
  Gentiana verna oschtenica 3 dgr 11-15 dgr