Forntida sjöfart

Sjöfartens utveckling speglas i skeppsfynden i Norden och i världen.

I Norden & Ryssland

I världen

Olöst gåta: Lettlands längsta flod Daugava leder mot Dnepr, Kiev och Svarta havet. Där färdades antagligen vikingar. Längs Daugava finns fornborgar med en dagsetapps avstånd mellan. Varför? Fornborgarna har aldrig utgrävts under vatten. När ska gåtan lösas?

Forntida sjöfarare lämnade ibland hällristningar efter sig. Intressanta platser är Gäddtarmen utanför Hangö och Väderöarna på svenska Västkusten.

rev jul -12


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi