Vrak & skeppsfynd i Danmark:

De första människorna bosatte sig i Danmark vid slutet av istiden ca 11000–8000 f Kr. Under ertebølle-kulturen omkring 5200–4000 f Kr, blev människorna bofasta och brukade jaga, fiska samt färdas med stockbåt.
  

Vidare läsning:

Listan är i kronologisk ordning. Teckning av Hjortspringsbåten © Axel Nelson. Foto av U 534 © Gaz. Sidan rev jul -12


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi