Källor / Arkiv  |  Ordböcker  |  Bibliografier  |  Böcker & filmer

Marinarkeologisk litteratur, arkiv och media


Svenska källor / arkiv:

Arkivforskning är ofta första steget i en undersökning. Nedan är endast några få exempel på källor. Prova själv med bibliotek, museer, arkiv, myndigheter eller vrakregister där du bor.

Nordiska & internationella källor / arkiv:

Vissa europeiska arkiv finns i listan över myndigheter & kontakter.

Ordböcker:

Det finns en rad ordböcker på webben, sök efter "nautical dictionary".

Bibliografier:

Fler bibliografier finns hos exempelvis John S Illsley, Lars Bruzelius' lista eller några av de olika institutionerna.

Böcker & filmer:

Böckerna i ovanstående listor ”Boktips” är endast personliga urval. Böcker kan bl a köpas från www.akademibokhandeln.se, www.adlibiris.se, www.bookstore.co.uk, www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, Barnes and Noble. Sök i amazon.com på ”underwater archaeology”.

av Per Åkesson 1996, rev jul -12


klicka här Åter till Marinarkeologi