Carl Olof Cederlund:

NATIONALISM ELLER VETENSKAP?

Svensk marinarkeologi i ideologisk belysning

Carlssons Förlag 1997

”Nationalism eller Vetenskap? Svensk marinarkeologi i ideologisk belysning” diskuterar och vill ompröva de värderingar, som styrt utvecklingen av den svenska marinarkeologin under de senaste årtiondena. Författaren ser bakom det, som synes ske på detta område, starka och urgamla ideologiska strukturer. De har inte bara givit form åt den gren på kunskapens träd, som kallas marinarkeologi, utan även andra, t ex den traditionella historieskrivningen.

Boken betonar den svenska marinarkeologins betydelse i framtiden. Författaren anser att vi står inför en ”erövring” av undervattensvärlden, hittills ett ”aqua incognita”. Det blir som alltid en erövring på ont och gott. Den äger rum under det sekel, som nu ligger framför oss. Undervattenslandskapet, som faktiskt också är ett rikt kulturlandskap, rymmer många och stora kulturvärden. Om de skall kunna bevaras för framtiden, måste vi på allvar starta förberedelserna för det idag. Om en generation kan det vara för sent. Skador på ett stort antal, väsentliga och ovanliga fornlämningar under vatten har då ägt rum, som inte går att reparera.

Denna bild målas mot bakgrunden av att undervattensvärlden i den kommande tiden blir tillgänglig för människan i en helt annan utsträckning än idag. Dykteknik, anläggningsteknik i vatten, fritidsdykning och dykturism ökar år från år. Redan idag ser vi svåra skador på unika fornlämningar under vatten ske genom dessa skeenden i samhället. Det är främst de stora, flerhundraåriga skeppsvraken som är i farozonen idag. De står väl bevarade på Östersjöns botten, de är lätta att upptäcka och dyka på - och lika lätta att skada och förstöra. Samma förlopp äger även rum på andra, mindre tydliga eller spektakulära fornlämningar under vatten, vars värde och betydelse vi idag knappast har närmat oss. Författaren berättar om och visar oss på dessa okända delar av vår bakgrund i tiden vid och i havet.

Bokens författare, Carl Olof Cederlund, började sin marinarkeologiska gärning som 22-årig arkeolog i det gäng, som grävde ut vraket efter örlogsskeppet Vasa i Stockholm sommaren 1961. Han har i sitt arbete varit baserad vid Wasavarvet, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Stockholms Universitets arkeologiska institution, där han f n verkar som docent i sitt ämne. Det är ingen överdrift att säga att han är den i vårt land, som främst bidragit till att göra marinarkeologin till ett akademiskt ämne.

Vid sidan av en omfattande produktion av forskningsresultat har författaren bedrivit ett engagerat populärvetenskapligt författarskap och även i omfattande utsträckning sedan 1960-talets undervisat och föreläst i marinarkeologi inom studieförbundsutbildning i Stockholm.

***

NATIONALISM ELLER VETENSKAP KAN KÖPAS I BOKHANDELN ELLER PER POST. BOKENS PRIS ÄR DÅ INOM SVERIGE:

175 KR INKL MOMS + BREVPAKETPORTO A 30 KR = 205 KRONOR

MOTSVARANDE PRIS FÖR ÖVRIGA NORDISKA LÄNDER ÄR:

175 KR + 28 KR = 203 KR

SAMT FÖR ÖVRIGA EUROPA:

140 KR + 42 KR = 182 KR

FÖR ATT BESTÄLLA BOKEN SÄTT IN AKTUELLT BELOPP PÅ POSTGIROKONTO 240659-3 ADRESSERADE TILL FÖRFATTARFIRMAN COCED. ANGE FULLSTÄNDIG EGEN POSTADRESS PÅ TALONGEN


_________________________________________

Till huvudsidan   Åter till Marinarkeologi