Konstruktioner och boplatser under vatten

Zürichsjön

Pålfynd i Zürichsjön undersöks 1854 av Forel, Morlot och Troyon.

Världshavens havsnivå har varit nästan konstant under de senaste 1000 åren eller mer. Ett undantag är Östersjön, där landet höjer sig. Rester av forntida boplatser kan finnas under vatten av olika skäl:
A:  Havsnivån kan ha höjts, som på de forntida boplatserna i Danmark, södra Vättern, vid La Tène eller Charavines i Schweiz.
B:  Man har byggt på vattnet, som Bulverket, pålspärren utanför Birka eller crannogs i Skottland och på Irland.
C:  Landet har sjunkit pga seismisk aktivitet (ej i Nordeuropa).
D:  Områden kan ha glidit i havet efter jordskred eller översvämning.
 

Nordiska & baltiska boplatser

Nordiska spärrar, m.m.

Pålverk, sjöboplatser, crannogs – internationellt

Övriga fynd – internationellt

målning 1854 av Adolf von Morlot, teckning av Axel Nelson, rev jul -12


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi