Förord (preface)
Första steget (first step)
Register (index)
 

Handbok i skeppsbyggnad för nutida vikingar

Shipbuilding manual for present-day Vikings

rev jul -03


Till huvudsidan Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi

Till huvudsidan