Första steget
<— Föregående
 Register  
Nästa —>
 

   Första steget

Sidorna A och B sågas och hugges så att måtten till kölens översida erhålles. Därefter lägges kölen på sin sida varefter över respektive underlinjen kan sågas till. Sedan ritas brytningslinjerna till kölens profil ut. I dessa linjer sågas spår med det djup som erfordras för profilen. Se även detalj nedan.


 <– Föregående sida
Nästa sida –>

 


Till huvudsidan Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi

Till huvudsidan