SVENSK L Y R I K-A N T O L O G I - C D - R O M

Projektet vill levandegöra en viktig del av den svenska lyrikskatten. Grundidén är att framställa en lyrikantologi på CD-ROM: Snabbt och enkelt skall man återfinna t.ex. citat, teman och motiv i den svenska lyriken. Syftet är således dels att erbjuda ett effektivt hjälpmedel vid självstudier, undervisning och i viss mån även forskning, dels att stimulera ett bredare intresse för denna del av vårt litterära kulturarv.

Antologin beräknas omfatta c.a. 1 200 dikter av c.a. 800 svenskspråkiga författare. Skivans urval kommer att sträcka sig från medeltida folkvisor till nutida svensk lyrik. Varje författare presenteras med en kortfattad biografisk notis. Förutom fritextsökning skall sökning också kunna göras på vanliga poetiska genrer och former.

Målgruppen är ungdomar och studerande på olika nivåer och en lyrikintresserad allmänhet. CD-ROM- antologin kommer att ha en given plats på skolor, bibliotek och andra institutioner som sysslar med svensk litteratur.

Fördelen med en CD-ROM-antologi är dess användbar- och utvecklingsbarhet (text, bild, ljud och Internetpublicering) i form av kontinuerligt utvidgade och förbättrade versioner till en relativt låg kostnad.
 

Projektet stöds av KK-stiftelsen


Tidskriften Lyrikvännen, FIB:s Lyrikklubb är ansvarig utgivare och distributör


Projektansvariga:
Yngve Johnsson
Fasanstigen 43
144 44 Rönninge
Tel 08-532 557 88
ledamot av SAB:s AV-grupp

Åke Erlandsson
Nobelbiblioteket
Box 2118
103 13 Stockholm
Tel: 08 10 65 25
Fax: 08 24 16 56

Magnus Jacobsson
Lyrikvännen

Box 2175
103 14 Stockholm
Tel: 08 20 10 44
Fax: 08 24 16 56

TILL DAGBOKEN

Åter till hemsidan

Denna sida har upprättats 97-01-27