"DAGBOK"

Det började för flera år sedan...

Bakgrund...

Kravspecifikation

"Pressklipp":Äntligen klar

SVENSK LYRIK PÅ CD-ROM -
En antologi från medeltid till nutid FIB:s Lyrikklubb

DEN FÖRSTA SVENSKA POESIANTOLOGIN PÅ CD-ROM.

Utgivningsdag tisdag den 16 februari 1999.
Urvalet omfattat svenskspråkig dikt från medeltid till nutid. Antologin innehåller
drygt 850 dikter av cirka 150 författare, inklusive anonyma folkvisor, skillingtryck,
psalmer och finlandssvensk lyrik.
Snabbt och enkelt skall man kunna hitta dikten man letar efter, de ofta citerade
versraderna eller en speciell författare. Kategorierna genre, poetisk form, period och
ämnesord ger möjlighet till upptäckter av intressanta samband, särskilda teman och
motiv hos diktare från olika epoker.
Svensk lyrik på cd-rom är ett ideellt projekt och idén har varit att försöka ge den
nyfikne poesiläsaren en ingång till lyrikens värld och även att locka de intresserade
till böckerna. Antologin vänder sig främst till ungdomar, men också till andra lyrik-
intresserade.

För dikturvalet svarar litteraturhistorikern Britt Dahlström.

Projektledning:
Magnus Jacobsson för FBI:s Lyrikklubb,
Åke Erlandsson Svenska Akademiens Nobelbibliotek,
Yngve Johnsson Eskilstuna stads- och länsbibliotek.

Cirkapris i handeln: 250 kronor
ISBN 91-88832-15-5

Har Ni några frågor kontakta:
Yngve Johnsson Eskilstuna stads- och länsbibliotek, yngve.johnsson@abc.se
Magnus Jacobsson. Tel: 08-20 60 38 eller
FIB:s Lyrikklubb.
Box 2175, 103 14 Stockholm.
Tel: 24 10 44
Fax: 24 10 88
E-post: lyrik@lyrik.se

Projektet har erhållit stöd från KK-stiftelsen och Svenska Akademiens Nobelbibliotek
 

Åter till lyrik-CD


Åter till hemsidan

Denna sida har upprättats 99-03-27