Tidskriften Lyrikvännen


FIB:s LYRIKKLUBB och LYRIKVÄNNEN är något unikt i svenskt kulturliv. Klubben har nyligen firat 40-årsjubileum och Lyrikvännen har under det senaste året genomgått en del förändringar. Vår ambition är nu att öka bokutgivningen och att återuppta Lilla Lyrikserien.

LYRIKKLUBBEN har under de senare åren fått alltmer uppmärksamhet för sina årsböcker. FIB:s årsbok 1994, Nina Burtons , Resans syster, poesin, nominerades till Augustpriset och Gunnar Harding fick 1995 Svenska Dagbladets Stora litteraturpris för årsboken Är vi långt från Monmartre ?

Årsbok 1996 är antologin Generation 27. Anders Cullhed, kulturskribent i DN och professor i litteraturvetenskap, presenterar Lorca, Cernuda, Alberti, Aleixandre och de andra författarna i den grupp som brukar kallas "generation 27".

I Cullheds inledning får vi en vidgad bild av epoken. Han försöker fånga den tid och anda som rådde i Spanien under 20- och 30-talen och som ledde fram till det man brukar kalla "den andra litterära guldåldern", den som sedan krossades av general Franco. Cullhed har gjort nyöversättningar av tio av de författare som räknas som ledande i den legendariska "la generación del veintesiete" - generation 27.

Vill DU bli medlem? För endast 300 kronor får DU (priset gäller endast inom Sverige): Tidskriften LYRIKVÄNNEN 6 nr./år. Sammanlagt över 380 sidor lyrik och artiklar om både den äldsta och den nyaste poesin.

Årsboken Generation 27. Kretsen kring Lorca. Tio av de mest inflytelserika författarna i den spanska mellankrigsgenerationen. 260 sidor (ca 310:- i bokhandeln).

Medlemskort i FIB:s Lyrikklubb vilket ger dig rabatter på lyrikklubbens övriga bokutgivning (valfritt ur en "backlist" på cirka 50 titlar) samt gratis inträde vid vissa arrangemang.

Om DU vill bli medlem tar du kontakt med oss på något av följande sätt:
Adress:
FIB:s Lyrikklubb
Box 2175
103 14 Stockholm
Telefon:
08 24 10 44
Fax:
08 24 10 88


Åter till lyrik-CD

Åter till hemsidan
Denna sida har upprättats 97-01-27