Home   

Hannelottes trädgård

Sibirien och ryska Fjärran Östern - bilder av en resa 2006

Siberia and Russian Far East - images of a journey 2006

Sibirien und russischer Ferner Osten - bilder von einer Reise 2006

 

I. Burjatien (Buryatia)

Burjatien ligger i södra Sibirien mellan Bajkalsjön och den mongoliska gränsen. Burjaterna är ett mongolfolk.

Buryatia is situated in the south of Siberia between lake Baikal and the mongolian border. The buryats are a mongolian people.

Burjatien liegt im Süden Sibiriens zwischen dem Baikalsee und der mongolischen Grenze. Die Burjaten sind ein Mongolenfolk.

1.

Pulsatilla sp (P dauricum?) on a river bank in Buryatia, Eastern Sayan

Pulsatilla sp (P dauricum?) på en flodstrand i Burjatien, Östra Sajan

Pulsatilla sp (P dauricum?) an einem Flussufer, Burjatien, Östlicher Sajan

2.

Ephedra sp (E daurica or monosperma), Buryatia, Eastern Sayan

Ephedra sp (E daurica or monosperma), Burjatien, Östra Sajan

Ephedra sp (E daurica or monosperma), Burjatien, Östlicher Sajan

3.

View of the Eastern Sayan, Buryatia

Blick på bergskedjan Östra Sajn, Burjatien

Blick auf den Östlichen Sajan, Burjatien

4.

Dendranthema zawadskii in lime scree, Buryatia

Dendranthema zawadskii i kalkscree, Burjatien

Dendranthema zawadskii im kalkschutt, Burjatien

5.

Arshan, Eastern Sajan, Buryatia

Arshan, Östra Sajan, Burjatien

Arshan, Östlicher Sajan, Burjatien

6.

Cheilanthes argentea, Pik Ljubij, Buryatia (Burjatien)

7.

Buryatian girl

Burjatisk flicka

Burjatisches Mädchen

8.

Monotropa hypopitys, Pik Ljubij, Buryatia (Burjatien)

9. Astragalus danicus, meadow, Buryatia (Burjatien)

10.

Buddhist temple in Arshan, Buryatia

Buddha tempel i Arshan, Burjatien

Buddha Tempel in Arshan, Burjatien

 

11.

Delphinium sp aff crassifolium, Buryatia (Burjatien)

12. Aster alpinus + Astragalus danicus, Buryatia (Burjatien)
   

II. Nordvästlig Bajkalkust

Northwestern coast of lake Baikal - Nordwestliche Baikalküste

En tvådagarsresa på museijärnvägen Sludjanka-Port Bajkal

A two day's trip on the historical Baikal Railway from Sludyanka to Port Baikal

Eine zwei Tagesfahrt auf der historischen Baikalbahn von Sludjanka bis Port Baikal

13.

Järnvägsstationen i Irkutsk

Railway station in Irkutsk

Bahnhof in Irkutsk

14.

Bajkalsjön med bergskedjan Chamar Daban på andra sidan

Lake Baikal with the Chamar Daban mountains on the other side

Der Baikal mit den Chamar Daban Bergen auf der anderen Seite

15.

SIlverform av Artemisia gmelinii bakom Sanguisorba officinalis

Silverform of Artemisia gmelinii behind Sanguisorba officinalis

Silberform von Artemisiagmelinii hinter Sanguisorba officinalis

16.

Orostachys spinosa

17.

Tåg, Baikalbanan

Train, Baikalcoast

Zug, Baikalküste

18.

Trifolium lupinaster

19.

Aconitum barbatum

20.

Port Baikal

21.

Dianthus vericolor

22.

Patrinia sp

23.

Astragalus sp

24.

Lilium pumilum

25.

Bajkalbanan

Baikal Railway

Baikalbahn

 

III. Rysk Fjärran Öster (Magadan och Chukotka)

Russian Far East - Russischer Ferner Osten

Magadan ligger vid Ochotska sjön och har varit administrativt centrum för GULAG. Chukotka heter inlandet norr om Magadan.

Magadan is situated at the Sea of Ochotsk and has been the administrative center for GULAG. Chukotka is the inland north of Magadan.

Magadan liegt an der See von Ochotsk und war das administrative Zentrum des GULAGs. Chukotka heisst das Binnenland nördlich von Magadan.

 

26.

Kyrkan i Magadan

Church in Magadan

Kirche in Magadan

27.

Jablonevij pass med vägen till Jakutsk i dalen, Chukotka

Yablonevyi Pass with the road to Yakutsk in the valley, Chukotka

Jablonevij Pass mit der Strasse nach Jakutsk im Tal

28.

Gentiana algida, Jablonevij pass

29.

Bupleurum ajanensis, Jablonevij pass

30.

Saussurea tilesii i frö (in seed / mit Samen) , Jablonevij pass

 

31.

Claytonia acutifolia, Jablonevij pass

32.

Dianthus repens, Jablonevij pass

33.

Patrinia sibirica, Jablonevij pass

34.

Larix cajanderi, Jablonevij pass

34.

Delphinium chamissonis, Jablonevij pass

35.

Aconitum ajanensis, Jablonevij pass (Aconitum delphinifolium i bagrunden/in the background/im Hintergrund)

36.

Silene stenophylla, Jablonevij pass

37.

Ochotska havet med Senecio pseudoarnica

Sea of Ochotsk with Senecio pseudoarnica

Das Meer von Ochotsk mit Senecio pseudoarnica

38.

Lathyrus japonicus, Ochotska havet

Lathyrus japonicus, Sea of Ochotsk

Lathyrus japonicus, Meer von Ochotsk

40.

Polemonium acutiflorum, Ochotska havet

Polemonium acutiflorum, Sea of Ochotsk

Polemonium acutiflorum, Meer von Ochotsk

41.

Mertensia maritima, Ochotska havet

Mertensia maritima, Sea of Ochotsk

Mertensia maritima, Meer von Ochotsk

42.

Nagayeva Bay, Magadan

43.

Bord av agat, museum Magadan

Table of agat, museum Magadan

Tisch aus Achat, Museum Magadan

44.

Iris setosa, Magadan

45.

Kolonilott i Magadans inland

Datcha in the inland of Magadan

Schrebergarten im Binnenland von Magadan

 

Gar