Vad är marinarkeologi?

Norden har en unik samling av vrak från gångna tider och de flesta av dessa har inte återfunnits – än. Efter våra avlånga kuster har det skett flera tusen förlisningar. Dessa ligger där som en länk till det förgångna.

timglas, mm
Fynden från en marinarkeologisk utgrävning kan variera i form och storlek, här en luskam, ena halvan av ett timglas och en kedja.

Om du är sportdykare har du en unik möjlighet att få se dessa vrak och kanske blir du en av dem som hittar ett ej tidigare återfunnet vrak. Som sportdykare har du också ett ansvar då det gäller att bevara och informera om dessa unika kunskapskällor som vi har efter våra kuster.

Sverige har kommit långt inom marinarkeologi, med kända vrakfynd som regalskeppen Vasa och Kronan och ostindiefararen Götheborg, bara för att nämna några få exempel. Dessa fartyg är visserligen imponerande, men de är bara en del i det som ibland brukar kallas för det maritima kulturlandskapet. I detta kulturlandskap räknas in gamla hamnanläggningar, hamnkrogar, pålspärrar och boplatser. Marinarkeologi behöver inte endast handla om vrak, även om det är den form av marinarkeologi som sportdykare oftast kommer i kontakt med.

trefotsgryta

Bild från en marinarkelogisk utgrävning; du ser en trefotsgryta
av lera och ett av måttbanden som användes vid inmätningen.

Svenska sportdykarförbundet (SSDF) har en studiecirkel i ämnet som finns att beställa från förbundets kansli. Kursen bygger på studiematerial framtaget i samarbete med expertisen inom svensk marinarkeologi, och består förutom böckerna av sex timmar videofilm.

Svenska sportdykarförbundet har som mål att tillsammans med Marinarkeologiska sällskapet (MAS) bevara och sprida kunskap om det marinarkeologiska kulturlandskapet. Marinarkeologiska projekt ska man inte bedriva på egen hand, då man varken har utbildning eller resurser för sådant. Dessutom skyddas alla vrak äldre än 100 år av kulturminnneslagen, vilket innebär att du får se men inte röra. Yngre vrak har oftast en ägare, vilket gör att man ej får göra något med dessa vrak utan att ha kontrollerat detta med ägaren. Övriga nordiska länder har liknande förbund, sällskap och myndigheter.

järntacka

Ibland kan fynden från ett vrak härstamma geografiskt långt därifrån, i detta fall en järntacka från Västmanland funnen vid ett vrak utanför Medelpads kust.

En vanlig orsak till vrakens förfall är den naturliga nednötningen som sker. Hjälp därför till att värna om dessa unika kulturskatter. Du kan både samla information och sprida upplysningar kring lämningarna som finns dolda under vattenytan.

På västkusten ”äts” vraken upp av skeppsmasken (teredo navalis), som dock inte finns i Östersjön, pga den låga salthalten där. Det är detta som gör Östersjön till en världsunik skattkammare av historiska vrak, som ligger på djup som är tillgängliga med vanlig sportdykarutrustning. Du som är sportdykare kan hjälpa till att värna om våra världsunika vrak som finns efter Sveriges kuster, och hjälpa till att sprida kännedom om dessa.

Upplev känslan av att sväva ovanför ett sjunket skepp. Ett vrak som kanske ingen har sett – förrän du upptäcker det.

Anders Vikdahl, SSDF:s dykkommitté

Vidare läsning

skriven 1996, layout av Per Åkesson 1996-99


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi