Vagnar i Sverige.

Bilder och uppgifter är hämtade ur "Statens Järnvägar 1906 - 1931"
Utgiven av Kungliga Järnvägstyrelsen och Centraltryckeriet i Stockholm 1931.Vagnar betecknas med särskilda bokstäver :
I klass personvagnar betecknas med A
II klass personvagnar betecknas med B
III klass personvagnar betecknas med C
Postvagnar betecknas med D
Fångvagnar betecknas med E
Resgodsvagnar o Ångfinkor betecknas med F

Underlitteran "o" användes regelbundet för att angiva, att vagnen har boggier.
I beteckningen "vagn litt. ABCo2" betyder exempelvis huvudlitteran ABC, att vagnen är en kombinerad I. II och III klass vagn.
Underlitteran o, att vagnen är en boggivagn och underlitteran 2, att vagnen är av viss typ i det valda exemplet av det slag, som användes i samtrafik mellan Sverige - Tyskland.

Små bokstäver användes sist i kombinationen godsvagnar :
ä = äldre, m = mindre, s = större, r = rymlig, h = häst, k = kött och ö = öppen.1-a klass 3-e klass


Här är två interiörer från boggi-vagnar runt 1920 talet.
Till vänster 1-a klass vagnen med skinn fotöljer och till höger en 3-e klass vagn med trä soffor.

Stor skillnad i komfort.Generator

Vagnars beteckningar.:I Klass personvagnar betecknades med A.
II Klass personvagnar betecknades med B.
III Klass personvagnar betecknades med C.
Postvagnar betecknades med D.
Fångvagnar betecknades med E.
Resgodsvagnar och ångfinkor kallades F.Ovan en " Görlitz` " boggi från 1920

Sovvagn

Litt: ABo2a

I och II klass sovvagn från 1909

Det var en stor skillnad på komforten även i sovvagnarna.

I klass fanns ädelträ och rum som lyxsvit.
Kombivagn

Litt: ABCo2

I , II och III klass vagn från 1911

Det var mycket vanligt med kombinerade vagnar under denna tid.

I denna finns alla 3 klasserna.

Vagn

Stomme till boggivagn
av trä från 1909

Personvagns boggin kallas
av 1907 års modell.
Vagn-1

Litt: ABCo3

I , II och III klass sovvagn från 1916

Det var mycket vanligt med kombinerade vagnar under denna tid.

I denna finns alla 3 klasserna.
Vagn-2

Litt: Co8

III klass dagvagn från 1917

Det var mycket vanligt med kombinerade vagnar under denna tid.
Vagn-3

Litt: ACo3

I , II och III klass sovvagn från 1925

Det var mycket vanligt med kombinerade vagnar under denna tid.

Ombygd från vagn ABo1 omkring 1925-26.


Postvagn

Litt: DF5

Post- och resgodsvagn från 1929


Interiör
Till höger interiör från samma vagn.

Hyllor och fack för sortering av brev och paket.

Ej någon boggi vagn, kopplades därför längst bak.


I samband med elektrifieringen av linjen Stockholm - Göteborg anskaffades år 1926 från olika verkstäder 15 stora ångfinkor av helt ny typ, för uppvärmning av de med elektriska lok framförda tågen. De vid denna tidpunkt befintliga ångfinkorna hade pannor av relativt små dimensioner och voro byggda som 2-axliga vagnar samt kunde uppvärma blott ett fåtal vagnar. Det blev nu nödvändigt att utrusta de nya finkorna för uppvärmning av stora tågsätt. Pannorna utfördes enligt loktyp med en rostyta av 1,4 och en eldyta av 44,8 kvm samt förseddes med stora kol- och vattenförråd. Vikten av finkornas utrustning blev härigenom så hög, att de utrustades med 4 axlar, lagrade i personvagnsboggier av vanlig typ.


Ny sida för Godsvagnar.Senste uppdateringen den : 98-05-24
Jan.Wistrand@abc.se