UU :: Lingvistik och filologi
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Eva Forsbom

Bild på Eva Forsbom

Bakgrund

Intresseområden

Syftet med min avhandling är att undersöka om och hur några automatiserade textlingvistiska metoder kan ge mer relevanta träffar vid informationssökning, samt ge sammanhängande sammanfattningar som är mer fråge- och användaranpassade än dem som brukar visas i informationssystem.

En analys av lexikal bindning (LB) används som grund för indexering, sökning och en kort sammanfattning i ett informationssökningssystem. Analysen görs med hjälp av ett antal kunskapsbaser som kan innehålla t.ex. lingvistisk kunskap och omvärldskunskap, och resultatet beror till stor del på vilken kunskap som finns att tillgå.

Mer information

Undervisning

Projekt

Avslutade

Länkar och allmänt

Publikationer, presentationer, etc.

Bedömda

Övriga

Konferenser, verkstäder, etc.

Övriga akademiska aktiviteter

Kontakt

E-post
evafo -at- stp.lingfil.uu.se

Giltig XHTML 1.0 Transitional Giltig CSS!