Undersökning

Undersökning, mätning och utgrävning sker oftast under vatten, ofta med hjälp av slamsug. För att mäta upp en fyndplats, placerar man ofta ett rutnät över området. Fynd kan även positionsbestämmas med triangulering mot fasta punkter.

Ibland grävs vrak ut på land. Exempel är: (1) Vraket upptäcks på land, t ex i mossar, torrlagda hamnområden eller i en gravhög. (2) Vattnet är så grunt att det går att dränera vrakplatsen, som i Skuldelev. (3) Vraket går att lyfta upp, som Vasa.

Vrak på stora djup kan endast undersökas med sjöugglor (ROV) eller Autonomous Underwater Vehicles (AUV).

 

[airlift]

slamsug
© Mary Rose Trust

[gryta]

mätning

rev apr -10


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi